Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rada uživatelů je novým poradním orgánem VVI ENREGAT.

Členové

RNDr. Radim ŽEBRÁK, Ph.D. : Zástupce průmyslu
DEKONTA a.s.
Zaměření: Pokročilé oxidační procesy, čištění odpadních plynů, environmentální fotokatalýza, kinetika a reakční mechanismus.

Ing. Jaroslav AUBRECHT, Ph.D. : Zástupce výzkumných pracovníků
VŠCHT Praha
Zaměření: Environmentálníkatalýza v plynné fázi, kinetika, materiály, chemie povrchů. 

Ing. Adéla ŠLACHTOVÁ : Zástupce studentů
PhD student VŠB-TUO
Zaměření: Heterogenní katalytické reakce, příprava a charakterizace pevných katalyzátorů, separační procesy, fotokatalýza.