Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Velká výzkumná infrastruktura ENREGAT - Energetické využití odpadů a čištění plynů

Velká výzkumná infrastruktura ENREGAT (VVI ENREGAT) nabízí přístup k zařízením a technologickým jednotkám zaměřeným na energetické využití odpadů a čištění odpadních plynů.

ENREGAT představuje jedinečnou základnu pro komplexní výzkum spalování, termochemických procesů a anaerobní digesce odpadních materiálů, stejně tak i katalytického, sorpčního a fotokatalytického čištění a membránové separace vznikajících plynů. Kromě toho ENREGAT umožňuje také výzkum v souvisejících oblastech a poskytuje komplexní analytické služby.

Jedinečnost infrastruktury ENREGAT spočívá v možnosti realizovat základní a aplikovaný výzkum zaměřený na různé technologie pro energetické využití široké škály odpadů od laboratorního až po poloprovozní měřítko. Lze tak posoudit vhodnost technologie pro vybraný typ odpadu. Kromě toho umožňuje VVI ENREGAT výzkum technologií pro snižování emisí různých plynných znečišťujících látek (např. oxidů dusíku, oxidu uhličitého, organických látek) od laboratorních testů až po ověření v poloprovozní spalovně odpadů, která je také součástí VVI ENREGAT.

Velká výzkumná infrastruktura ENREGAT je od ledna 2019 zařazena na Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur ČR. Díky cílené podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (projekt č. LM2023056) je infrastruktura ENREGAT zdarma dostupná v otevřeném přístupu pro širokou vědeckou komunitu. Podniky a komerční zákazníci mohou ENREGAT využívat v režimu kolaborativního nebo smluvního výzkumu.

Snímek2

Zeptejte se na to, co vás zajímá ohledně VVI ENREGAT