Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro studenty a výzkumné pracovníky nabízíme využití vybraného přístrojového vybavení v režimu otevřeného přístupu.

Infrastruktury - logo

GC YL6100 TCD/FID AAS AnalytikJena ContrAA 700
Analyzátor celkového organického uhlíku RC612 UV-VIS spektrometr Specord 250Plus
GC/ MSD ; GC 7890 + MSD 5975, Agilent Surface plasmon resonance imaging
RTG fluorescenční spektrometr Sestava pro stanovení BSK a CHSK
GC/FID/TCD Agilent GC 7890 Izotachoforetický - elektroforetický analyzátor
Analyzátor porozity metodou fyzikální sorpce Zařízení pro sledování objemové stability odpadů
GC/BID/TCD Shimadzu GC Tracera Termogravimetrický analyzátor TGA 701
Analyzátor chemisorpce Autochem II Lis pro stanovení pevnosti v tlaku a ohybu
FTIR ANTARIS, Nicolet + plynová kyveta 10m Poloautomatický kalorimetr AC 600
Pulzní fotoelektrický spektrometr Analyzátor hluku CESVA SC-310
HPLC Waters, detektory UV-VIS DAD, fluorescence Heliový pyknometr
RTG difraktometr IČ spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet iS10
HPLC Shimadzu, detektory UV-VIS + fluorescence FID Testa 2010 T
GC/FID/TCD Agilent GC 8890 FTIR ANTARIS, IGS Gas Analyzátor + plynová kyveta 10m
FTIR ANTARIS, IGS Gas Analyzátor + plynová kyveta 20m Řádkovací elektronový mikroskop TESCAN VEGA G4
GC/FID analyzátor: DANI – Master GC, FID model 86/10 Vysokoteplotní a vysokotlaká reakční cela pro in situ FTIR analýzu, Specac