Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt: ENREGAT – Energy Waste Recovery and Gas Treatment
Číslo projektu: LM2023056, doba řešení 1.1.2023 – 31.12.2026
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Modernizace infrastruktury ENREGAT
Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_015/0008195, doba řešení 1.1.2024 - 31.12.2026
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.

Ministerstvo zemědělství

Projekt: Optimalizace technologie úpravy kalů z komunálních čistíren odpadních vod s ohledem na jejich chemické a mikrobiální složení a schopnost zadržovat vodu s cílem jejich bezpečného využití na zemědělském a lesním půdním fondu
Číslo projektu: QK21010300, Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, doba řešení 2021 – 2024
Řešitel: Ing. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
Spoluřešitel: Mgr. Daniel Vrábl, Ph.D. - Ostravská univerzita
Ing. Jitka Pavlíková, Ing. Richard Chalupa - FCC Česká republika, s.r.o.

Ministerstvo životního prostředí

Projekt:  Vybudování kapacit pro stanovení mikroplastů v pitné, povrchové a odpadní vodě a v sedimentech a čistírenských kalech
Číslo projektu:    CZ.05.01.03/10/22_020/0001332, doba řešení 6/2023 - 12/2025
Řešitel:                 Mgr. Martina Vráblová, Ph.D.
Projekt: Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries (REFRESH)
Číslo projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000048
Řešitel: prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2022 – 31.12.2027

Technologická agentura České republiky

Projekt: NCK II, Národní centrum pro energetiku II
Dílčí projekt: Inovativní řešení pro udržitelnou energetiku
Řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Číslo projektu: TN02000025/001N, doba řešení 1.2.2023-30.6.2026
Pracovní balíček: Nové postupy a technologie produkce a čištění vodíku a ORC jednotky pro komunitní energetiku
Řešitel pracovního balíčku za IET: Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Pracovní balíček: Technologie dopravy TAP a katalyzátory pro snižování emisí znečišťujících látek
Řešitel pracovního balíčku za IET: Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
Projekt: NCK II, Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století
Dílčí projekt: Termochemické zpracování odpadních plastů pomocí pyrolýzních, katalytických a purifikačních procesů
Číslo projektu: TN02000051, doba řešení 1.2.2023 – 31.12.2025
Řešitel: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. (UTB Zlín)
Řešitel za IET: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.

Grantová agentura České republiky

 Projekt:  Studium klíčových faktorů ovlivňujících hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek
 Číslo projektu:  22-12925S, doba řešení 2022-2024
 Řešitel:  Ing. David Kubička, Ph.D., MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 Spoluřešitel:  Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.

Mezinárodní projekty

Projekt: Doctoral Program of Science with a mention in Physics
Číslo projektu: E077-2023-01-BM
Doba řešení: 04/2024-04/2027
Řešitel: Dr. Monica Gomez (National University of Engineering in Lima, Peru)
Řešitel za IET: Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
   
Projekt: Electron beam emergent additive manufacturing - EBEAM
Číslo projektu:
ERA CHAIRS HORIZON EUROPE č.101087143, doba řešení: 1/2024-12/2028
Řešitel: prof. dr. Mark H. Rümmeli
   
   
Projekt: Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby
Číslo projektu: 3202100004 (výzva: NF Call 2A – 3.2.1.1  Tromso – Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů), doba řešení: 7/2021 – 4/2024
Řešitel za iET: Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.
Partneři projektu: GetBizDone, s.r.o.; SPOLEČNĚ, z.s.; Norsk Energi (Norsko)
Projekt: KRNOV SmartON sítě pro znečištění ovzduší
Číslo projektu: 3212400003 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel SmartON solutions, s.r.o.
Spoluřešitel za IET Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: TOP_AIR Nižní Lhoty
Číslo projektu: 3212400007 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: Obec Nižní Lhoty
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: SENZAIR - Senzorové sítě pro monitoring
Číslo projektu: 3212400002 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Spoluřešitel: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Projekt: TOP AIR Ostrava Hrabová
Číslo projektu: 3212400009 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: Statutární město Ostrava
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: Lokální senzorová síť ve Velké Bystřici
Číslo projektu: 3212400006 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Spoluřešitel: Město Velká Bystřice
Projekt: Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, Ústecký kraj
Číslo projektu: 3212400019 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: KORIDOR D8, z. s.
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, Středočeský kraj
Číslo projektu: 3212400018 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi)
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: KORIDOR D8, z. s.
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: AIR PAU benzo(a)pyren na hranici
Číslo projektu: 3212400001 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: CLEAN AIR, Senzory pro Mělník
Číslo projektu: 3212400017 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: Město Mělník
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 

Zapojení pracovníků centra do projektů řešených jinými pracovišti VŠB-TUO

Projekt: Single atom based nanohybrid photocatalyts for green fuels (HORIZON)
Číslo projektu: HORIZON-WIDERA_2021_ACCESS_03_01:101079384, doba řešení 11/2022 – 10/2025
Řešitel: Ing. Štěpán Kment, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
Spoluřešitelé za IET: Ing. Rudolf Ricka; prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.; prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Projekt: i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici
Číslo projektu: 3202100005 (NF Call 2A - 3.2.1.1 - Tromso - Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů), doba řešení 4/2021-3/2024
Řešitel: Centrum ENET
Řešitel za IET: Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.; Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.; Mgr. Pavel Buček, Ph.D., Ing. Martina Sikorová, RNDr. Alexandr Martaus, Ph.D.
 
Projekt: Příprava bakalářského studijního programu "Chytré a zelené budovy v cirkulárním stavitelství"
Číslo projektu: NPO_VŠB-TUO_MSMT-16605/2022, doba řešení 10/2022-12/2024
Řešitel: VŠB-TUO, Stavební fakulta
Řešitel za IET: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.; Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.