Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 Projekt:

ENREGAT – Energy Waste Recovery and Gas Treatment

Číslo projektu: LM2023056, doba řešení 1.1.2023 – 31.12.2026
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.

Ministerstvo zemědělství

Projekt: Optimalizace technologie úpravy kalů z komunálních čistíren odpadních vod s ohledem na jejich chemické a mikrobiální složení a schopnost zadržovat vodu s cílem jejich bezpečného využití na zemědělském a lesním půdním fondu
Číslo projektu: QK21010300, Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, doba řešení 2021 – 2024
Řešitel: Ing. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
Spoluřešitel: Mgr. Daniel Vrábl, Ph.D. - Ostravská univerzita
Ing. Jitka Pavlíková, Ing. Richard Chalupa - FCC Česká republika, s.r.o.

Grantová agentura České republiky

Projekt: Přeměna CO2 na užitečné chemikálie katalytickými a fotokatalytickými procesy v přítomnosti vysoce aktivních materiálů
Číslo projektu:  21-24268K, doba řešení 2021-2023
Řešitel:  prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Spoluřešitel: prof. Dr. Urška Lavrenčič Štangar - University of Ljubljana
 
 Projekt:  Studium klíčových faktorů ovlivňujících hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek
 Číslo projektu:  22-12925S, doba řešení 2022-2024
 Řešitel:  Ing. David Kubička, Ph.D., MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 Spoluřešitel:  Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.

Mezinárodní projekty

Projekt: Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences (COST)
Číslo projektu: CA18125, doba řešení 2019 - 2023
Řešitel: Dr. Carlos a Garcia Gonzalez - Universidad de Santiago de Compostela
Účast: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D
Projekt: Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby
Číslo projektu: 3202100004 (výzva: NF Call 2A – 3.2.1.1  Tromso – Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů), doba řešení: 7/2021 – 4/2024
Řešitel za iET: Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.
Partneři projektu: GetBizDone, s.r.o.; SPOLEČNĚ, z.s.; Norsk Energi (Norsko)
Projekt: KRNOV SmartON sítě pro znečištění ovzduší
Číslo projektu: 3212400003 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel SmartON solutions, s.r.o.
Spoluřešitel za IET Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: TOP_AIR Nižní Lhoty
Číslo projektu: 3212400007 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: Obec Nižní Lhoty
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: SENZAIR - Senzorové sítě pro monitoring
Číslo projektu: 3212400002 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Spoluřešitel: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Projekt: TOP AIR Ostrava Hrabová
Číslo projektu: 3212400009 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: Statutární město Ostrava
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: Lokální senzorová síť ve Velké Bystřici
Číslo projektu: 3212400006 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Spoluřešitel: Město Velká Bystřice
Projekt: Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, Ústecký kraj
Číslo projektu: 3212400019 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: KORIDOR D8, z. s.
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: Koridor D8, lokální měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, Středočeský kraj
Číslo projektu: 3212400018 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi)
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: KORIDOR D8, z. s.
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: AIR PAU benzo(a)pyren na hranici
Číslo projektu: 3212400001 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 
Projekt: CLEAN AIR, Senzory pro Mělník
Číslo projektu: 3212400017 (výzva: SGS-2 - 3.2.4.2  Svalbard - Monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi) 
Doba řešení: 1.6.2023 - 30.4.2024
Řešitel: Město Mělník
Spoluřešitel za IET: Ing. Jiří Bílek, Ph.D., MBA 

Zapojení pracovníků centra do projektů řešených jinými pracovišti VŠB-TUO

Projekt: Single atom based nanohybrid photocatalyts for green fuels (HORIZON)
Číslo projektu: HORIZON-WIDERA_2021_ACCESS_03_01:101079384, doba řešení 11/2022 – 10/2025
Řešitel: Ing. Štěpán Kment, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
Účast za IET: Ing. Rudolf Ricka; prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.; prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Projekt: Výzkum a vývoj aplikačního SW nástroje pro efektivní hodnocení katalytických procesů (OP PIK)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026707, doba řešení 8/2021 až 5/2023
Řešitel: IT4Innovations
Účast za IET: Ing. Anna Klegová, Ph.D.; dr. inż. Sylwia Górecka
Projekt: Doktorská grantová soutěž VŠB-TU Ostrava
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016945
Řešitel: prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Řešitel za IET: Ing. Petra Wojnarová, Ing. Aneta Smýkalová, Ing. Alena Kulišťáková, Ing. Filip Kovár, Ing. Adéla Šlachtová, Bc. Kristýna Pustějovská
 
Projekt: i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici
Číslo projektu: 3202100005 (NF Call 2A - 3.2.1.1 - Tromso - Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů), doba řešení 4/2021-3/2024
Řešitel: Centrum ENET
Řešitel za IET: Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.; Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.; Mgr. Pavel Buček, Ph.D., Ing. Martina Sikorová, RNDr. Alexandr Martaus, Ph.D.
 
Projekt: Příprava bakalářského studijního programu "Chytré a zelené budovy v cirkulárním stavitelství"
Číslo projektu: NPO_VŠB-TUO_MSMT-16605/2022, doba řešení 10/2022-12/2024
Řešitel: VŠB-TUO, Stavební fakulta
Řešitel za IET: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.; Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.