Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Principy otevřeného přístupu byly stanoveny ve shodě s pravidly „Evropské charty pro přístup k výzkumným infrastrukturám“ (European Commission, 2016, ISBN 978-92-79-45600-8).

 

Kdo je oprávněn žádat o otevřený přístup?

  • studenti a výzkumní pracovníci z hostitelské organizace VŠB-TUO,
  • studenti a výzkumní pracovníci mimo VŠB-TUO (domácí, zahraniční).

Výzva NENÍ určena komerčním žadatelům.

Otevřený přístup se odvíjí od vědeckých kvalit žadatele a jeho projektu na základě odborného hodnocení. Přístup je zdarma.

 

Formy otevřeného přístupu

  • fyzický přístup: uživatelé využívají infrastrukturu osobně na místě,
  • vzdálený přístup: servis je poskytován bez fyzické účasti uživatele.

 

Jak žádat?

O otevřený přístup k výzkumné infrastruktuře ENREGAT je možné žádat prostřednictvím této aplikace. Návod na postup při registraci a vyplňování formuláře najdete zde.

V případě, že žadatel je student, je třeba doložit životopis žadatele a doporučení školitele.

V případě problémů kontaktujte administrátorku velké výzkumné infrastruktury ENREGAT projektu Barboru Grycovou, .

 

Termíny

Výzva je bez časového omezení. Všechny přijaté návrhy projektů budou okamžitě zařazeny do hodnotícího procesu.

 

Proces hodnocení

Návrhy projektů jsou podrobeny dvoustupňovému procesu hodnocení

I. fáze – technická proveditelnost: schvaluje osoba zodpovědná za zařízení (ANO/NE),

II. fáze – odborné hodnocení k posouzení vědeckých kvalit žadatele a jeho projektu (schvalovacím procesem musí projít pouze projekty, které nejsou součástí dříve schválených projektů). Návrhy jsou posuzovány nezávislým expertem a Vědeckou radou podle následujících kritérií:

  • vědecká kvalita a cíle: 10 bodů max.,
  • metodika a pracovní postup: 10 bodů max.,
  • očekávané výsledky a dopady: 10 bodů max.,
  • kvalita životopisu a průvodní dokumentace (v případě studentů): PŘIJATO/NEPŘIJATO.

Pro přijetí musí být návrhy projektů hodnoceny “ANO” v I. fázi a min. 15 body a “PŘIJATO” ve II. fázi hodnocení.

Pokud se sejde více návrhů s požadavkem na stejné zařízení, jejich pořadí je dáno počtem dosažených bodů.

Do data zahájení projektu se mezi ředitelkou VVI ENREGAT a uživatelem podepisuje “Smlouva o spolupráci a využití infrastruktury”.

V relevantních případech je rovněž podepisována „Dohoda o mlčenlivosti“.

Uživatelské informace

Při otevřeném přístupu jsou výzkumnou infrastrukturou hrazeny: provozní náklady, náklady spojené se standardním provozem zařízení a aparatur (včetně nákladů na mzdy pracovníků v nepřetržitém režimu, vyhodnocování výsledků, spotřebu energie a předem stanovený spotřební materiál).

Uživatelé VVI ENREGAT si hradí: cestovné, náklady na pobyt a rovněž náklady na nestandardní spotřební materiál (např. vstupní materiál, odpad, katalyzátory, adsorbenty). Kompenzace dodatečných nákladů je upřesněna ještě před uzavřením „Smlouvy o spolupráci a využití infrastruktury“.

Uživatelům s fyzickým přístupem VVI ENREGAT pomáhá se zařízením ubytování na studentských kolejích nebo hotelu v univerzitním kampusu, s asistencí spojenou s přicestováním cizinců ve spolupráci s Oddělením mezinárodních vztahů VŠB-TUO a zajišťuje úvodní školení.

 

Poděkování

Ve všech publikovaných výsledcích obsahujících data naměřená prostřednictvím VVI ENREGAT je požadováno uvedení poděkování: „Experimentální výsledky byly získány s využitím velké výzkumné infrastruktury ENREGAT podporované MŠMT, č. projektu LM2023056.“

 

Kontakt

Pro bližší informace týkající se výzvy a technických údajů prosím kontaktujte:

Ing. Barbora Grycová, Ph.D.
Administrátorka VVI ENREGAT

DZP_1534

Infrastruktury - logo

null

Zeptejte se na to, co vás zajímá ohledně VVI ENREGAT