Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V případě zájmu o využití našich služeb kontaktujte, prosím, administrátorku VVI ENREGAT Ing. Barboru Grycovou, Ph.D., barbora.grycova@vsb.cz.


ANALYTICKÉ SLUŽBY

1) Chromatografické a spektroskopické metody pro analýzu plynů a kapalin:

i Konkrétní seznam analytů dle dostupnosti standardů a dalších předpokladů. Nutné je vždy upřesnění a specifikace požadavků dle dohody se zadavatelem.

2) Energetická charakterizace materiálů (paliv, alternativních paliv a odpadů):

 3) Charakterizace a příprava katalyzátorů, fotokatalyzátorů a dalších pevných materiálů:

 4) Určení specifického povrchu, objemu a distribuce velikosti pórů:

 
5) Ostatní analýzy:

  • Stanovení obsahu vody v kapalných směsích a práškových vzorcích dle metody Karl Fischera.

  • Detekce xenobiotik (léčiva, pesticidy, hormony, cizorodé organické látky – peptidy, proteiny apod.) v kapalných vzorcích.

  • Studium interakcí mezi molekulami (nejčastěji mezi organickými látkami jako jsou peptidy, proteiny, sacharidy či jiné složité molekuly a menšími molekulami z řad léčiv, pesticidů, hormonů, ale také anorganických polutantů) a povrchy (monovrstvy organických či anorganických látek).

  • Měření propustnosti membrán pro organické sloučeniny.

 
6) Příprava vzorků:

 

PROCESNÍ ZKOUŠKY

1) Anaerobní digesce:

2) Optimalizace energetického a materiálového využití odpadů pomocí termochemických procesů:

3) Spalování odpadů:

4) Technologie pro čištění plynů: