Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná skupina Biochemické procesy je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum výroby bioplynu z biomasy včetně bioodpadů a na výzkum navazujících procesů, jako je čištění bioplynu aj. Modelovány a hodnoceny jsou procesy anaerobní přeměny biomasy na energeticky využitelný bioplyn a materiálově – energeticky využitelný digestát. Poskytujeme základní analytický servis pro bioplynové stanice a hodnotíme bioplynové technologie. Testujeme produkci methanu z netradičních substrátů. Zkoumán je rovněž proces aerobní degradace biomasy – kompostování. Vyvíjeny jsou nové bioreaktory zejména menších kapacit. 

Výzkumné činnosti

 • Zvýšení efektivity anaerobní produkce metanu při mokrém i suchém způsobu.
 • Aplikace procesu na dosud méně využívané suroviny / bioodpady.
 • Vývoj nových konstrukcí bioreaktorů, zejména mobilních jednotek.

Základní vybavení

 • Respirometrický systém.
 • WTW OXITOP AN6 (6 x láhev 1 dm3).
 • Bubínkový bioreaktor Terrafors IS (15 dm3).
 • 10 x anaerobní bioreaktor CSTR 60 dm3.
 • Horizontální bioreaktor 500 dm3.
 • Poloprovozní anaerobní bioreaktor.
 • CSTR 650 dm3.
 • Bioreaktory pro suchou digesci (10 – 30 dm3).
 • Bubnové laboratorní plynoměry.
 • Infračervený a elektrochemický analyzátor bioplynu (CH4, CO2, O2, H2, H2S, bilance).
 • Analyzátor vlhkosti s halogenovým nebo infračerveným zářičem.
 • Elementární analyzátor (C, H, N, O, S).
 • Sestava pro měření CHSK Cr , pH, vodivosti, ORP, O2.
 • Inkubátory, sušárny, autoklávy, plynojemy.
 • Drtiče, mlýny, homogenizátory.

Poskytované služby

 • Analytické rozbory biomasy, bioodpadů.
 • Analytický rozbor bioplynů, digestátů.
 • Předúprava surovin (rozdružení, hydrolýza, acidifikace, …).
 • Fyzikální modelování anaerobní (ko)digesce.
 • Úprava procesních podmínek (zatížení, doby zdržení, míchání, …).
 • Hodnocení vlivu aditiv (stopové prvky, pufry, enzymy, mikroorganismy, …).

Členové výzkumné skupiny

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Ing. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
Ing. Markéta Bouchalová, Ph.D.
Ing. Basinas Panagiotis, Ph.D.
Ing. Petra Wojnarová
doc. Ing. Pavel Izák, DrSc.
Jiří Jureček

Kontakt na vedoucího výzkumné skupiny

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7328