Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 3. 5. 2023!

Tečku za projektem o možnostech vodíkových technologií udělal odborný seminář

Tečku za projektem o možnostech vodíkových technologií udělal odborný seminář
Odborný seminář uzavřel v pátek 28. dubna tříletý projekt Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy. Účastníci setkání v aule VŠB-TUO mimo jiné představili výsledky experimentální fáze a závěrečné výstupy projektu, který podpořila Technologická agentura ČR.

V rámci projektu jsme identifikovali překážky, potřeby a příležitosti aplikace vodíkových technologií v průmyslu, dopravě a energetice jakožto vhodného nástroje pro dokončení restrukturalizace a další rozvoj regionu,“ uvedl Petr Moldřík z Centra ENET VŠB-TUO, které je součástí Centra energetických a environmentálních technologií

Hlavní překážky na cestě v rozšíření vodíkových technologií lze podle něj spatřovat nejen v jejich současné ceně, ale i ceně a dostupnosti elektrické energie nezbytné pro žádanou produkci uhlíkově neutrálního vodíku, tj. takového, který je vyráběn elektrolýzou vody za přispění pouze takzvaných obnovitelných zdrojů energie.

Největší příležitosti v aplikaci vodíkových technologií v Moravskoslezském regionu se pak rýsují v oblasti veřejné hromadné dopravy, a to nejen autobusové, ale i vlakové, a dále v sektoru těžkého průmyslu, především metalurgického při výrobě oceli, kde vodík může nahradit současná na uhlíku postavená paliva,“ doplnil Moldřík.

Závěrečný seminář nazvaný Moravskoslezský kraj – vodíkový region přispěl k bilancování projektu. Účastníci na něm představili výsledky experimentální fáze projektu, seznámili s navrženými modely i závěrečnými výstupy. Nechyběla ani doporučení rozsahu aplikace vodíkových technologií v rámci infrastruktury Moravskoslezského kraje, jež mohou urychlit přechod na vodíkovou ekonomiku a zvýšit konkurenceschopnost kraje i v mezinárodním kontextu.

Seminář se konal nejen v rámci projektu TK02010187 Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy, ale i za podpory projektu LTI20004 Environmentální výzkumné vývojové informační centrum EVVIC/ERDIC.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Moldřík

Vloženo: 3. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9370 - Centrum ENET
Zpět