Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 28. 5. 2023!

Vědci zjišťují trasy vhodné pro vlaky s alternativním pohonem. Teď se svezli vodíkovým vlakem

Vědci zjišťují trasy vhodné pro vlaky s alternativním pohonem. Teď se svezli vodíkovým vlakem
Českem projel první vodíkový vlak, ve čtvrtek vyrazil také na trať z Olomouce do Opavy. Ne náhodou byli mezi pasažéry propagační jízdy i Lukáš Prokop a David Seidl z Centra ENET, které je součástí Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO. Oba vědci totiž spolu s dalšími kolegy řeší projekt TA ČR, jehož cílem je mimo jiné navrhnout metodiku pro přípravu infrastruktury pro vlaky s alternativním pohonem. Jak přiznali, i pro ně byla jízda vlakem s vodíkovým pohonem premiérová.

Naším úkolem je posoudit, které  trati v tuzemsku jsou vhodné pro vodíkové, případně bateriové vlaky. Jedná se o komplexní problematiku, kdy je třeba posoudit celou řadu faktorů. Od délky tratě, jejích technických parametrů, ekonomické náročnosti až po možnost vybudovat v dané lokalitě plnicí infrastrukturu, případně tam najít prostor pro výstavbu technologie pro výrobu vodíku,“ přiblížil náplň projektu Lukáš Prokop. Zjištění budou moci využít provozovatelé tratí, objednatelé osobní či nákladní dopravy i jednotliví dopravci.

Propagační jízda vodíkového vlaku společnosti Alstom přišla výzkumníkům vhod. „Jízda vlakem nám ukáže, jaká je skutečná spotřeba vodíku na konkrétních tratích. Z toho se dá určit, kolik vodíku je pro provoz vodíkových vlaků potřeba a také, kde je vhodné vybudovat plnicí stanice,“ objasnil Prokop.

Vodík pro pohon vlaků však není jediným možným alternativním řešením na železnicích. V úvahu přicházejí i bateriové vlaky, které se dobíjejí pod trolejí. „Je třeba velmi dobře zvažovat, kdy použít tu či onu možnost. Zatím se nám jeví, že využití vodíkových vlaků je správné u delších tratí, neboť na jedno plnění ujedou větší vzdálenost, než vlak bateriový. Jedná se až o tisíc kilometrů, zatímco u bateriových vlaků hovoříme o dojezdové vzdálenosti v jednotkách stovek kilometrů. Současně ale netvrdíme, že vodíkové vlaky spasí železniční dopravu. Na některých tratích jsou určitě vhodné, je však nutné najít  způsob pro výrobu dostatečného množství vodíku pomocí ekologické „zelené“ technologie. I to je téma, které řešíme v rámci CEET,“ upozornil David Seidl.

Dvouletý projekt s názvem Snížení energetické náročnosti a negativních vlivů na životní prostředí u železniční dopravy prostřednictvím přípravy infrastruktury pro vlaky na alternativní pohon potrvá do prosince 2023. Jeho aplikačním garantem je Moravskoslezský kraj, který má jako jeden z prvních v tuzemsku ambici zavést vodíkové vlaky v regionu. V souvislosti s tím se připravuje několik projektů, zřejmě nejdále je záměr společnosti Veolia vybudovat elektrolyzér na výrobu vodíku v teplárně Krnov.

Projekt TA ČR výzkumníci řeší ve spolupráci se Správou železnic, která byla iniciátorem výzkumu. Na pracovníky CEET se státní organizace obrátila vzhledem k jejich dlouholetým zkušenostem s vodíkovými technologie. K jejich vývoji a studiu slouží i vodíková laboratoř CEET.

Autor: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV

Vloženo: 20. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9370 - Centrum ENET
Zpět