Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 19. 5. 2023!

Přípravné workshopy pro žadatele o granty ERC do výzev 2024

Byla otevřena možnost přihlašování k účasti na letošních workshopech pro žadatele o granty ERC

Sérii přípravných workshopů pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

Workshopy sestávající ze tří částí proběhnou v květnu, červnu a září 2023. První z workshopů se uskuteční ve dnech 16.–18. května 2023, přičemž každý z dnů je zaměřen na jinou vědní oblast (viz podrobná specifikace v dokumentu v příloze).

Workshopy jsou primárně určené pro žadatele o granty ERC Starting a Consolidator, hlásit se však mohou i uchazeči o granty ERC Advanced a Synergy. Od účastníků se očekává, že se intenzivně připravují na podání projektového návrhu do některé z výzev ERC 2024, což musí po kvalitativní stránce odrážet i materiály zaslané k posouzení jako součást registrace.

Workshopy se uskuteční kompletně online prostřednictvím MS Teams. Pracovním jazykem bude angličtina.

Upozorňujeme, že pro účast je nezbytné v termínu do 2. dubna 2023:

1. Vyplnění online přihlášky žadatelem/žadatelkou;

2. Zaslání abstraktu, CV a tzv. track record žadatelem/žadatelkou na ;

3. Potvrzení ze strany hostitelských institucí, že budou nápomocny registrovaným uchazečům a uchazečkám o grant ERC při přípravě požadovaných podkladů. V této souvislosti žádáme o zaslání souhrnného seznamu zájemců, kterým se instituce takovou podporu zavazuje poskytnout, na .

Účastníci budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí na workshop počátkem května 2023.

Vloženo: 2. 3. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět