Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vývoj softwarového řešení umožní efektivní řízení soustav nabíjecích stanic pro flotily elektromobilů

Kooperací centra ENET, firmy SMARTEV CDS s.r.o. a CDS CARS s.r.o. vznikají analytické nástroje pro efektivní přechod k elektromobilitě, který bude sloužit k rozvoji udržitelné dopravy a to zejména tam, kde podniky disponují flotilami firemních elektromobilů. Pro takové software přinese nejen analýzu, ale i optimalizaci dat pro vyhodnocení stavu automobilů z hlediska prioritizace nabíjení, ale i jízdních údajů každého vozidla.

Hlavními řešiteli projektu, jenž byl podpořen v rámci 4. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, je VŠB-TUO CEET Centrum ENET a další účastníci pak společnosti SMARTEV CDS s.r.o. a CDS CARS s.r.o. Tito tři silní hráči v oblasti energetických technologií, akumulace a elektromobility se tak podílejí na průlomu ve sběru a vyhodnocování datových toků mezi nabíjecími stanicemi – elektromobily a konečným uživatelem. 


 
K dosažení takového cíle je sestaven harmonogram projektu s názvem: Vývoj analytických nástrojů pro efektivní přechod k elektromobilitě.  
Důležitým a hlavním prvkem elektromobility je nabíjení a v rámci projektu proto bude vyvinuto technické řešení, které umožní efektivní řízení soustavy nabíjecích stanic pro flotily elektromobilů s ohledem na možnosti energetické infrastruktury firem. Výstupy umožní klientům získat komplexní přehled o souvislostech provozovaných elektromobilů a poskytnout data pro efektivní nabíjení.  
Díky tomu bude možné redukovat emise, optimalizovat čas nabíjení a korigovat styl jízdy řidičů. 
 
K aktuálnímu stavu řešeného projektu se vyjádřil ředitel Lukáš Prokop slovy: „V současné době jsme v druhém roce řešení projektu a máme vytvořené softwarové prostředí, kde koncentrujeme data z elektronických knih jízd, z elektroměrů sledujících aktuální spotřeby infrastruktury firem, data predikci výroby instalovaných obnovitelných zdrojů a aktuální stav instalovaných akumulátorů. Pracujeme také na datových modelech, které umožní simulovat energetické bilance infrastruktury jednotlivých spolupracujících firem. Tyto modely následně využijeme k povelování a řízení nabíjecích stanic.“ 


 
Výsledek by měl poskytnout klientům úsporu energií a snížení emisí díky řešení pro správu nabíjení více elektrických vozidel současně. S pomocí vyvinutého systému řízení dokáží uživatelé efektivně rozdělit dostupný výkon mezi více nabíjecích stanic a snížit velikost rezervovaného příkonu. Další výhodou pak je umožnění správcům nabíjecích stanic monitorovat spotřebu energie, naplánovat dobíjení baterií vozidel, řídit přístupová oprávnění uživatelů nebo prioritizovat nabíjení a určit maximální nabíjecí výkon pro každou stanici, či celou skupinu stanic. 

Vloženo: 28. 6. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9370 - Centrum ENET
Zpět