Skip to main content
Skip header

Prototype, functional sample

2023

RACLAVSKÁ, Helena, Silvia BIELESZOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Pavel KANTOR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Hana BRŤKOVÁ, Kristína ŠTRBOVÁ and Konečná EVA. TN02000025//001-V41 Funkční vzorek úpravy odpadní biomasy pro výrobu ekopelet z odpadního kancelářského papíru. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, David BIELESZ and Konečná EVA. TN02000025//003-V24 Funkční vzorek navrženého řešení dle skutečného dosaženého postupu/pokroku – separace. Název - Odběrové zařízení pro kontrolu kvality vytřídění plastů. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
FAJKOŠ, Otakar, Zuzana GEWIESE, David HÁJEK, Petr POLOCH, Michael VOCELKA, Jaroslav FRANTÍK, Jan NAJSER and Tomáš NAJSER. Zkušební jednotka pro likvidaci čistírenských kalů. EKOMVO s.r.o., 2023. [Detail]
DVOŘÁK, David, Martin HOLUBEC, Jan JIRÁNEK, David LIMBERSKÝ, Jiří NOVÁK, Jan NAJSER and Marcel MIKESKA. Funkční vzorek navíjejícího mechanizmu a speciálního deviačního zařízení pro bezpečné vtažení hořícího elektromobilu do kontejneru. Ikov Trade a.s., Vysoká škola báňská- Technická Univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
DVOŘÁK, David, Martin HOLUBEC, Jan JIRÁNEK, David LIMBERSKÝ, Jiří NOVÁK, Jan NAJSER and Marcel MIKESKA. Prototyp univerzálního hasebního a karanténního kontejneru pro řešení požárů elektromobilů. Ikov Trade a.s., Vysoká škola báňská- Technická Univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Roman FILIP and Pavel BROKL. TAP REC 02. Recycling - kovové odpady a.s., VŠB - TU Ostrava - Centrum ENET, 2023. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Roman FILIP and Pavel BROKL. TAP REC 03. Recycling - kovové odpady a.s., VŠB - TU Ostrava - Centrum ENET,, 2023. [Detail]
DIVIŠ, Jan, Rostislav PROKEŠ, David ŽUROVEC and Jakub HLOSTA. Experimentální zařízení k měření koeficientu restituce velmi malých částic. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
DIVIŠ, Jan, Rostislav PROKEŠ, David ŽUROVEC and Jakub HLOSTA. Experimentální zařízení k validaci sypné hmotnosti velmi malých částic. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Vladimír DYNDA, Jiří JELÍNEK, Miroslav MAKOVIČKA, Petr ŠNÁBL and Michal VOSÁHLO. Zkušební zařízení pro tlakové zkoušky sestav vodíkových plnících stanic. VŠB-TUO, 2023. [Detail]

2022

ZIMA, Petr, Dominik ZIMA, Ondřej NĚMČEK and Marcel MIKESKA. Separátor asfaltového recyklátu. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
FULNEČEK, Jan, Ondřej KABOT and Lukáš PROKOP. Konfigurovatelný testovací polygon - model sítě. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
NAJSER, Jan, Miloš JELÍNEK, Jelínek JIŘÍ, Novák PETR and Marcel MIKESKA. Uzavřený systém pro kultivaci řas se systémem selektivního osvětlení (spektrálním světlem GROW LED). Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, TRENDEX NOVA a.s., Technická univerzita v Liberci, 2022. [Detail]
VOKURKA, Michal, Martin ŽÍDEK and Jan DIVIŠ. Experimentální model jámy obdélníkového průřezu 10,95 m2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Michal ŠAFÁŘ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Speciální odběrové zařízení pro prašnou depozici ze skládek uhlí. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
BUČEK, Pavel, Petr MARŠOLEK and Alexandr MARTAUS. Funkční vzorek systému pro ředění spalin. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 2022. [Detail]
BUČEK, Pavel, Petr MARŠOLEK and Alexandr MARTAUS. Funkční vzorek systému pro čištění spalin. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 2022. [Detail]
BUČEK, Pavel, Petr MARŠOLEK and Alexandr MARTAUS. Funkční vzorek emisní jednotky. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 2022. [Detail]

2021

FULNEČEK, Jan, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. Anténní senzor pro detekci vysokoimpedančních poruch. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk and Lukáš PROKOP. Přepravník. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Jakub KOLAŘÍK, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA and Tomáš DOČEKAL. Automatizovaný parkovací systém. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Ivo PERGL, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA and Pavel KEDROŇ. Autonomní manipulační vozík. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP and Ivo PERGL. Mobilní nabíjecí stanice přepravníku v parkovacím domě. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
HLOSTA, Jakub, Alois LAKOMÝ and Petr LAKOMÝ. Optimalizovaný anizotropní tvrdý feritový magnet. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]

2020

SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP and Stanislav MIŠÁK. Prototyp akumulátorového modulu pro hot swap připojení. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
HLOSTA, Jakub, Lucie JEZERSKÁ, Lakomý ALOIS and Lakomý PETR. Anizotropní tvrdý feritový magnet. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
FULNEČEK, Jan, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. Bezkontaktní senzor pro detekci poruch závěsných izolovaných vodičů VN. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
VYSOCKÝ, Jan and David SEIDL. Systém pro sběr a zpracování dat z řízené elektrické sítě. Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie, 2020. [Detail]
NOVÁK, Petr, Jan NAJSER and Martin LISÝ. Jednotka na komplexní energetické využívání zbytkového materiálu po fermentaci formou termického zplyňování o výkonu 200 kW. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Roman HRBÁČ, Libor HRDINA, David SEIDL and David VALA. Obousměrná nabíječka, zejména pro elektromobily. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Matěj GOLEMBIOVSKÝ, Jakub KOLAŘÍK, Tomáš DOČEKAL, Jan DEDEK and Lukáš PROKOP. Model parkovacího domu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP and Stanislav MIŠÁK. Funkční vzorek energetického modulu s diagnostickou jednotkou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP and Stanislav MIŠÁK. Distribuované energetické úložiště. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Jan NEČAS, Jan DIVIŠ, Jiří ROZBROJ and Jiří ZEGZULKA. Zařízení pro plnění lisovací formy při výrobě víceplášťových trubek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Petr ŠIDO, Mário BALCO, Milan ODRIHOCKÝ and Zdeněk PŘIKRYL. Systém přípravy alternativních paliv pro laboratorní spalovací komoru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO and Jaromír GADULA. Experimentální zařízení pro výzkum turbulentního spalování směsných paliv. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HONUS, Stanislav, Adam PALIČKA and Marek JADLOVEC. Zařízení pro výzkum energetického využití pevných produktů tepelných procesů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]

2019

NĚMČEK, Ondřej, Petr ZIMA, Ondřej ZÁHORA and Jan KIELAR. Reaktor pro torefakci biomasy s recirkulací. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, MOBIKO Plus, a.s., 2019. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jiří ROZBROJ, Štěpán KLIMEŠ and Jan POMAHAČ. Prototyp dělícího zařízení. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
SLANINA, Zdeněk and Ivo PERGL. Model robotického vozidla s pohonem mecanum wheel. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
SLANINA, Zdeněk and Martin KOSINKA. Řídicí jednotka EFCU. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
GOLEMBIOVSKÝ, Matěj, Tomáš DOČEKAL, Jan DEDEK, Stanislav MIŠÁK, Lukáš PROKOP and Zdeněk SLANINA. Funkční vzorek energetického úložiště. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
ŠMÍDA, Zdeněk and Stanislav HONUS. Experimentální stand pro měření Rootsova dmychadla. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2019. [Detail]
GOLEMBIOVSKÝ, Matěj, Stanislav MIŠÁK, Lukáš PROKOP and Zdeněk SLANINA. Funkční vzorek energetického modulu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky, 2019. [Detail]

2018

NĚMČEK, Ondřej, Jaroslav FRANTÍK, Jan KIELAR and Jan NAJSER. Prototyp expandéru pro využití odpadního tepla v zapojení s kompresorem - Zařízení pro využití odpadního tepla na principu ORC kompresoru. Ostrava: Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP, David SEIDL and Michal PETRUŽELA. Zařízení pro generování elektrické energie pomocí tlakové vlny. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
NEČAS, Jan, Jakub HLOSTA and Martin MACHÁČEK. Úsek trati pneumatického dopravníku. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
HRDINA, Libor and Roman HRBÁČ. Řídicí jednotka měniče. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jiří ROZBROJ, Klimeš ŠTĚPÁN and Čechová JANA. Dělič sypkých materiálů pro cementárenský průmysl. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jiří ROZBROJ, Jana ČECHOVÁ and Štěpán KLIMEŠ. Dělič sypkých materiálů pro vstupní suroviny hutí. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]

2017

ŽUROVEC, David, Jiří ROZBROJ, Čechová JANA, Klimeš ŠTĚPÁN and Pešek MARTIN. Prototyp dělícího zařízení pro podporu inovativního vývoje. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2017. [Detail]
NOVÁK, Matěj and Radomír GOŇO. Ionizátor. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
HONUS, Stanislav, Marek JADLOVEC, Ondřej NĚMČEK and Jaroslav FRANTÍK. Experimentální spalovací zařízení se stacionární fluidní vrstvou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2017. [Detail]

2016

MIŠÁK, Stanislav and Lukáš PROKOP. Zařízení pro testování koncepce chránění provozu energetické jednotky pro off-grid provoz. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2016. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Václav SLÁDEČEK and Zdeněk NOGA. Chladicí prostředek pro rehabilitaci koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
HAWLICZEK, Petr and Radomír GOŇO. Měnič napětí pracující od 20mV. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KRÁL, Martin and Radomír GOŇO. Měřicí zařízení fyzikálních veličin s dataloggerem. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KRÁL, Martin and Radomír GOŇO. Měřicí zařízení síly RF signálu. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KRÁL, Martin and Radomír GOŇO. Řídicí jednotka se servopohonem. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KOUTNÝ, Martin and Radomír GOŇO. Ukládání magnetické energie do prostoru vzduchové mezery. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s válcovou komorou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s plochou komorou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav, Stanislav HONUS and Jan NAJSER. Temperovaný kondenzátor pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Petr VACULÍK and Ondřej NĚMČEK. Dopalovací hořák pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Václav RUTTKAY, Rostislav PROKEŠ, Jan NEČAS and Jiří ZEGZULKA. Vibrační separátor. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Návrh zařízení pro kalibraci vstupních a optimalizaci výstupních parametrů DEM. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HONUS, Stanislav, Jaroslav FRANTÍK, Ondřej NĚMČEK and Jan NAJSER. Mobilní zařízení pro výzkum ko-spalovacích procesů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav, Petr VACULÍK and Ondřej NĚMČEK. Pyrolýzní zásobník vstupních surovin s aktivním dnem. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]

2015

ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Prototyp univerzální trakční akumulátorové jednotky. Vysoká škola báňská TU Ostrava, 2015. [Detail]
KRÁL, Martin and Radomír GOŇO. Chránič zásuvek proti nebezpečnému doteku. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KOUTNÝ, Martin and Radomír GOŇO. Vyvíječ vodíku. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, Bohumil HORÁK and Petr MOLDŘÍK. Balanční modul akumulátoru s aktivním chlazením. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel and Petr MOLDŘÍK. Ověřovací zapojení akumulátorové banky fotovoltaického systému s aktivním balancováním. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel and Petr MOLDŘÍK. Laboratorní zapojení pro nastavení pracovního bodu modulu palivového článku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel and Petr MOLDŘÍK. Laboratorní zapojení pro nastavení pracovního bodu modulu elektrolyzéru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VALA, David, Zdeněk SLANINA, Daniel MINAŘÍK and Jiří KAZÁRIK. Balancer pro baterie s bezdrátovou komunikací. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ZÁDRAPA, František, Jan NEČAS, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jiří ZEGZULKA. Sada smykových kroužků pro měření úhlu vnějšího tření v závislosti na tvaru povrchu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ZÁDRAPA, František, Jan NEČAS, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jiří ZEGZULKA. Transparentní smyková cela pro sledování procesu pohybu částic zatížených normálovou silou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s plochou komorou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s válcovou komorou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
NEČAS, Jan, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, František ZÁDRAPA, Jakub HLOSTA and Petr KUBESA. Pouzdro šnekového vynašeče. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VACULÍK, Petr. Stejnosměrný fotovoltaický měnič modulární konstrukce. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VACULÍK, Petr. Výuková jednotka středofrekvenčního měniče s SiC polovodičovými prvky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VACULÍK, Petr. Kompletní výkonový polovodičový měnič pro průmyslové použití. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

2014

HONUS, Stanislav, Mário BALCO, Dagmar JUCHELKOVÁ and Vladimír WAS. Systém pro výzkum dvoufázového proudění, kolizí částic a přenosu tepla. Centrum ENET, 2014. [Detail]
FOJTÁŠEK, Kamil and Jaroslav KOPÁČEK. Hydraulický systém pro pojezd a manipulaci. Centrum ENET, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK and Vít OTEVŘEL. Zařízení pro ohřev LPG pro studený start. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK and Vít OTEVŘEL. Tepelné čerpadlo vzduch-voda. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK and Vít OTEVŘEL. Fotovoltaická elektrárna v ostrovním režimu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK and Vít OTEVŘEL. Demonstrační úloha pro srovnání fotovoltaických a solárních panelů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Jiří ZEGZULKA, Jan VYLETĚLEK, Daniel GELNAR and Jakub HLOSTA. Validační model k metodě DEM ve tvaru excentrické výsypky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Lucie JEZERSKÁ. Validační zařízení k metodě DEM na principu membránových posuvů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Lucie JEZERSKÁ and Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jakub HLOSTA. Plnící jednotka stlačeného plynu s technologií umožňující snižování energetické náročnosti provozu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
NEUWIRTH, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Daniel GELNAR. Validační korečkové zařízení k měření abrazivity. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]

2013

ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Zařízení pro dopravu abrazivního materiálu. Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Ota VACULÍK, Zbyszek SZELIGA and Michal STÁŇA. Sonda pro měření rychlostního pole proudicí vzdušiny v koksárenské hasicí věži mokrého hašení koksu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA, Michal STÁŇA and Ota VACULÍK. Sonda pro záchyt úletu TZL v koksárenské hasicí věži v izokinetickém odběru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
GOŇO, Radomír. Regulátor výkonu elektrických spotřebičů. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Jan VYLETĚLEK. Zařízení pro měření statického a dynamického sypného úhlu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Inovované řešení vibračního dopravníku pro dopravu abrazivních materiálů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK and Vít OTEVŘEL. „DC“ nabíjecí stanice elektromobilů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK and Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice elektromobilů provedení „Vandal Proof I“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK and Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice elektromobilů provedení „Vandal Proof II“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK and Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice elektromobilů provedení „Parkovací paleta“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK and Vít OTEVŘEL. „AC“ nabíjecí stanice elektromobilů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]

2012

VACULÍK, Petr, Aleš HAVEL and Martin BORSKI. Výuková jednotka výkonového střídače. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PALACKÝ, Petr and Josef OPLUŠTIL. Měřicí a řídicí ústředna. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PALACKÝ, Petr and Miroslav UCHOČ. Diagnostioka akumulátorů. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
SIKORA, Tadeusz. Plynule regulovatelný zdroj jalového výkonu. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
SIKORA, Tadeusz. Nelineární zátěž s nastavitelnou kapacitou v stejnosměrném (mezi)obvodu. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav. Kapacitní zvyšující měnič napětí. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA and Oto PUMPRLA. Vytápěná rychlostní sonda pro měření rychlosti proudící vzdušiny a stanovení rychlostních polí v hasicí věži mokrého hašení koksu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2012. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH, Oto PUMPRLA, Jan MATOUŠEK and Michal STÁŇA. Dávkovací systém reagentu pro prekomerční jednotku polosuché čpavkové metody odsiřování spalin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2012. [Detail]
KAČOR, Petr, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. Axiální větrný motor s vnějším rozváděcím kolem. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PROKOP, Lukáš and Stanislav MIŠÁK. Ostrovní napájecí systém středního výkonu. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav. Diagnostický systém pro sledování provozních parametrů větrné elektrárny. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PROKOP, Lukáš. Fyzikální platforma pro monitoring malých fotovoltaických elektráren. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Jakub VRAMBA and Jindřich STUCHLÝ. Stacionární monitorovací systém pro diagnostiku akumulačních zařízení pro ostrovní provoz. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KAČOR, Petr. Axiální synchronní generator malého výkonu. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KAČOR, Petr. Rotační přerušovač vysokého napětí s funkcí usměrňovače. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK and Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K0. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK and Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK and Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan and Jiří ZEGZULKA. Zařízení k optimalizaci velikosti dávky sypkého materiálu při její dopravě. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří and Jan NEČAS. Hrabicový dopravník I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan and Jiří ZEGZULKA. Trubkový dopravník. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan and Jiří ZEGZULKA. Měřící stand s pasivním prvkem plochého tvaru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří and Jan NEČAS. Měřící stand s pasivním prvkem kuželového tvaru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Daniel GELNAR and Jiří ROZBROJ. Malý kompresor na CNG. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK and Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K3. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
PAVELEK, Tomáš. Elektronická zátěž. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra elektroniky (430), 2012. [Detail]
PAVELEK, Tomáš. Monitorování článků akumulátorové baterie. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra elektroniky (430), 2012. [Detail]

2011

HLAVSOVÁ, Adéla, Helena RACLAVSKÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Laboratorní pyrolyzér s analytickou koncovkou. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
HONUS, Stanislav and Dagmar JUCHELKOVÁ. Mechanický regulátor přívodu spalovacího vzduchu pro hořák procesních plynů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
HONUS, Stanislav, Dagmar JUCHELKOVÁ and Mário BALCO. Hořák plynného produktu termického procesu. Centrum ENET, 2011. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Stanislav HONUS, Mário BALCO, Libor BARAŇÁK, Jaroslav FRANTÍK and Veronika SASSMANOVÁ. Optimalizační modul pro regulaci objemu spalovacího prostoru hořáku procesních plynů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
SMELIK, Roman, Mário BALCO, Dagmar JUCHELKOVÁ and Stanislav HONUS. Šnekový reaktor pro kontinuální termické zpracování organických materiálů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
SMELIK, Roman, Merany KAREL, Dagmar JUCHELKOVÁ, Mário BALCO and Libor BARAŇÁK. Modulární pyrolýzní jednotka pro zpracování organických odpadů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Daniel MINAŘÍK and Jiří KAZÁRIK. Vestavný systém pro měření pulzů z elektroměru a řízení silové části. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
MLČÁK, Tomáš, Dagmar JUCHELKOVÁ, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Zařízení pro měření zátěže při chodu pohonné jednotky. VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]