Skip to main content
Skip header

Patent, utility model, registered design

2022

KEDROŇ, Pavel, Lukáš PROKOP, Vojtěch BLAŽEK, Zdeněk SLANINA and Stanislav MIŠÁK. Zařízení pro monitorování technického stavu akumulátorů množiny elektromobilů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
PEER, Václav, Jan KIELAR, Jan NAJSER and Jaroslav FRANTÍK. Výparník pro ORC energetická zařízení. 2022. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Způsob provádění kompresního cyklu a zubový nebo šroubový kompresor k provádění tohoto způsobu. 2022. [Detail]
HONUS, Stanislav and Otakar ČERNÝ. Přečerpávací elektrárna s horní a dolní nádrží v plovoucí nádrži. 2022. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Přečerpávací elektrárna pro přečerpávání mezi základní a plovoucí nádrží. 2022. [Detail]
HONUS, Stanislav and Otakar ČERNÝ. Zařízení pro zkoušení tlakových nádob. 2022. [Detail]

2021

MIŠÁK, Stanislav, Ondřej NĚMČEK, Jaroslav FRANTÍK and Pavel PRAKS. Zařízení pro výzkum energetického využití odpadů a alternativních paliv (CEETe). Ostrava: Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK and Petr WAGNER. Robotický manipulátor palet pro parkovací domy. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Zdeněk SLANINA and Stanislav MIŠÁK. Kontaktní systém - sestava zástrčka a zásuvka. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PERGL, Ivo, Lukáš PROKOP, Zdeněk SLANINA, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK and Petr WAGNER. Autonomní manipulační vozík. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
KEDROŇ, Pavel, Lukáš PROKOP, Vojtěch BLAŽEK, Zdeněk SLANINA and Stanislav MIŠÁK. Zařízení pro využití energie z elektromobilu v energetické jednotce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Zdeněk SLANINA and Stanislav MIŠÁK. Sestava zástrčky a zásuvky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PEER, Václav, Jaroslav FRANTÍK and Jan NAJSER. Zařízení k chlazení materiálu, zejména zpracovaného torefakcí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Libor HRDINA and Stanislav MIŠÁK. Nabíječka pro obousměrný tok energie a způsob jejího řízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ROZBROJ, David ŽUROVEC, Jakub HLOSTA and Jiří ZEGZULKA. Zařízení pro řízené dělení sypkých materiálů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
NEČAS, Jan, Jakub HLOSTA, David ŽUROVEC and Jan DIVIŠ. Validační pneumatické zařízení pro dopravu sypkých hmot. 2021. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zuzana VÁVROVÁ. Zařízení k separaci rtuti ze spalin. 2021. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Rekuperační šnekový výměník tepla, zejména pro sypké materiály. 2021. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Jaroslav FRANTÍK, Jan NAJSER and Václav PEER. Reaktor pro zpracování biomasy torefakcí. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Způsob stanovení spotřeby energie na vytápění nebo chlazení. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Systém pro měření spotřeby energie. 2021. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Zařízení k využívání odpadního tepla z kompresoru pro výrobu elektřiny. 2021. [Detail]

2020

ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Způsob provádění kompresního cyklu a kompresor k provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
GELNAR, Daniel, David ŽUROVEC, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Jiří ROZBROJ. Brzda dynamického toku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
FULNEČEK, Jan, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. Měřicí řetězec k detekci vysokoimpedančních izolačních poruch. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
FULNEČEK, Jan, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. Zemní senzor pro detekci vysokoimpedančních izolačních poruch. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Jiří ROZBROJ. Vlnový dopravník pro zpracování a dopravu materiálu vlnami. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Jaroslav FRANTÍK, Jan NAJSER, Marcel MIKESKA, Jan KIELAR and Vladimír VOMLEL. Zařízení pro využití odpadního tepla na principu ORC kompresoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Matěj GOLEMBIOVSKÝ, Jakub KOLAŘÍK, Tomáš DOČEKAL and Jan DEDEK. Systém pro balancované nabíjení akumulátoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
GOLEMBIOVSKÝ, Matěj, Jakub KOLAŘÍK, Jan DEDEK, Zdeněk SLANINA and Tomáš DOČEKAL. Akumulátorový modul pro hot swap připojení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Kristína ŠTRBOVÁ and Eva KONEČNÁ. Tuhé alternativní palivo pro výrobu syngasu plazmovým zplyňováním. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Parní kotel pro spalování odpadů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Zubový kompresor s novým způsobem komprese. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Šroubový kompresor s novým způsobem komprese. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Libor HRDINA and Stanislav MIŠÁK. Obousměrná nabíječka, zejména pro automobily. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VYSOCKÝ, Jan, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Pavel PRAKS and Ladislav FOLTYN. Systém pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě. 2020. [Detail]
NEČAS, Jan, Jakub HLOSTA, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR and Jiří ZEGZULKA. Způsob plnění lisovací formy při výrobě víceplášťových trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu. 2020. [Detail]
ČECH, Bohumír, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Ondřej PALIČKA. Zařízení pro dávkování kalů do fluidního ohniště. 2020. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH and Pavel DVOŘÁK. Rekuperační deskový výměník tepla. 2020. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Rekuperační šnekový výměník tepla, zejména pro sypké materiály. 2020. [Detail]
ČERNÝ, Otakar and Stanislav HONUS. Kompresor. 2020. [Detail]

2019

DEDKOVÁ, Jarmila, Pavel STOČEK, Jan NAJSER, Jaroslav FRANTÍK, Lisý MARTIN and Baláš MAREK. Zařízení na čištění a úpravu syntézních plynů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
PETR, Novák, Jelínek MILOŠ, Lisý MARTIN and Jan NAJSER. Zařízení pro zpracování fermentačního zbytku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Petr ZIMA, Ondřej ZÁHORA and Jaroslav FRANTÍK. Hasicí zařízení pro porézní biomasu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
GELNAR, Daniel, David ŽUROVEC, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Jiří ROZBROJ. Zařízení pro snižování účinků abrazivního toku sypkého materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
MRÁZEK, Jan, Jiří ZEGZULKA and Daniel GELNAR. Nosná trať pásového dopravníku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
DUDEK, Jan, Roman HRBÁČ, Stanislav MIŠÁK and Tomáš MLČÁK. Způsob řízení výkonu a jištění zátěží v ostrovních sítích s různými zátěžemi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
FULNEČEK, Jan, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, David SEIDL and Vojtěch BLAŽEK. Diagnostické zařízení pro elektrochemické akumulátory a baterie. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
MAREK, Martin, Jaroslav FRANTÍK and Jan NAJSER. Napájecí systém pro indukční ohřev pyrolýzního reaktoru. 2019. [Detail]
NAJSER, Jan and Jaroslav FRANTÍK. Pyrolýzní jednotka s indukčním ohřevem. 2019. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Petr ZIMA, Ondřej ZÁHORA and Jaroslav FRANTÍK. Torefakční zařízení pro porézní biomasu. 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Kogenerační jednotka se spalovacím kotlem a parní turbínou. 2019. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Jaroslav KONVIČKA and Stanislav HONUS. Parní kotel pro spalování odpadů. 2019. [Detail]
JADLOVEC, Marek and Stanislav HONUS. Zařízení pro výzkum spalování alternativních pevných paliv. 2019. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Petr BORTLÍK, Otakar DOKOUPIL, Jan NEČAS and Robert BRÁZDA. The method of simulation of kinetics movement of bulk solid particles and facilities to carry out the method. Rijswijk: European patent office, 2019. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav and Lukáš PROKOP. Způsob a zařízení pro balancování parametrů kvality elektrické energie v elektrické síti. 2019. [Detail]
ČECH, Bohumír, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Ondřej PALIČKA. Teploměr pro kontaktní měření v abrazivním prostředí. 2019. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Bohumír ČECH and Pavel DVOŘÁK. Rekuperační deskový výměník tepla. 2019. [Detail]
ČECH, Bohumír, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Ondřej PALIČKA. Zařízení k dávkování kalů do spalovacích zařízení. 2019. [Detail]

2018

FRANTÍK, Jaroslav, Jan NAJSER and Marcel MIKESKA. Pouzdro diferenciálu. Ostrava: Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav, Ondřej NĚMČEK and Jan NAJSER. Způsob stabilizace metanového čísla procesních plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu pro jednopalivové motory. Ostrava: Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]
PAVLÍK, Petr, Veronika SASSMANOVÁ and Jan KIELAR. Realizace měření hmotnostního úbytku pro experimentální jednotku pro rozklad organického materiálu. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. [Detail]
DOBIÁŠ,, Jiří, Jan RÁŠO, and Jiří ZEGZULKA. Zařízení pro gravitační čištění dopravního pásu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
DUDEK, Jan, Roman HRBÁČ, Stanislav MIŠÁK and Tomáš MLČÁK. Systém řízení výkonu a jištění zátěží v ostrovních sítích s různými zátěžemi a ostrovní síť s tímto systémem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Ondřej PALIČKA, Zuzana VÁVROVÁ, Pavel DVOŘÁK and Radim FOJTŮ. Způsob zpracování produktu po odsíření spalin polosuchou vápencovou metodou a zařízení k provádění tohoto způsobu. 2018. [Detail]

2017

ŽÍDEK, Martin, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Marian MARSCHALKO. Validační systém tažných a tlačných nástrojů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Dagmar JUCHELKOVÁ and Helena RACLAVSKÁ. Vzorkovací zařízení pro odběr vzorků pevných částic a organického uhlíku ze spalovacího zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Pilař LUKÁŠ, Míček JIŘÍ and Zbieg ROSTISLAV. Poloprovozní jednotka pro výzkum metod konverze a eliminace Hg ve spalinách energetických zdrojů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
ČECH, Bohumír, Pavel DVOŘÁK, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Ondřej PALIČKA. Návratová klapka obratového třídiče, zejména pro tlukadlové mlýny. 2017. [Detail]

2016

VALA, David, Daniel MINAŘÍK and Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
VALA, David, Daniel MINAŘÍK and Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
VALA, David, Daniel MINAŘÍK and Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA and Zdeněk SLANINA. Multifunkční kryt balancovacího modulu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, David VALA and Zdeněk SLANINA. Balancovací modul s optickou komunikací. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
VACULÍK, Petr and Jaroslav FRANTÍK. Modulární polovodičový měnič. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Jan VYLETĚLEK, David ŽUROVEC and Jiří ZEGZULKA. Zásobník s výsypkou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
ŽUROVEC, David, Daniel GELNAR, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení pro měření tokových procesů sypkých hmot metodou elektrické kapacitní tomografie. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Lubomír ŠOOŠ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Jan NEČAS. Validační zařízení a způsob měření statického a dynamického sypného úhlu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Marcel MIKESKA and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Filtr pro odstranění anorganických i organických látek z kontaminovaných vod. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav and Viktor POKORNÝ. Průjezdový energetický systém pro generování elektrické energie pro osvětlení či signalizaci v oblasti povrchových komunikací. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Pavel VÁLEK and Jiří FOLDYNA. Indikátor poruch izolačního systému vysokonapěťových izolovaných vodičů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, Jiří ZEGZULKA, František ZÁDRAPA and Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s plochou komorou. 2016. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s válcovou komorou. 2016. [Detail]
MINÁŘ, Jan and Stanislav HONUS. Zařízení pro výzkum energetického zhodnocení odpadních materiálů. 2016. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Jaroslav ZAJÍC and David SEIDL. Zařízení pro detekci překážky na kolejovém přejezdu. 2016. [Detail]

2015

HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA and Zdeněk SLANINA. Škálovatelná deska balančního modulu s integrovanými kontakty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA and Zdeněk SLANINA. Kombinovaný šroub s kontaktní elektrickou zdířkou. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Bohumil, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Daniel MINAŘÍK and Zdeněk SLANINA. Zařízení pro obousměrnou konverzi a přenos elektrické energie mezi elektromobilem a objektem. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VÁVRA, Petr, Jan KRÁČMAR, Marek PENHAKER and Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
HONUS, Stanislav, Mário BALCO and Dagmar JUCHELKOVÁ. Systém pro simulaci fluidní vrstvy v kotlích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SZELIGA, Zbyszek, Ondřej NĚMČEK, Stanislav HONUS, Mário BALCO and Dagmar JUCHELKOVÁ. Laboratorní systém s dvou-sekčním fluidním reaktorem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena and Dagmar JUCHELKOVÁ. Sálavá vložka pro snížení produkce polétavých částic a organického uhlíku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Dalibor MATÝSEK. Záchytný systém pro matrice do skenovacího mikroskopu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Dalibor MATÝSEK. Souprava pro sledování a vyhodnocování technologických procesů a podmínek pro řízení spalovacích dějů fosilních paliv a biomasy v oblasti energetiky na základě měření parametrů vyjadřujících barvu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Zapojení univerzální trakční akumulátorové jednotky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Uspořádání hydraulické části elektrohydraulického pohonu univerzální trakční akumulátorové jednotky bez aktivního chlazení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Kontejner pro univerzální trakční akumulátorovou jednotku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK and Kamil FOJTÁŠEK. Kontejner pro univerzální zdrojovou akumulátorovou jednotku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Martin ŽÍDEK. Simulační zařízení k provzdušňování v silech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Daniel GELNAR. Validační svislý šnekový dopravník. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽUROVEC, David, Daniel GELNAR, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Validační skladovací zařízení k měření tokových procesů tomografickou metodou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační řetězový dopravník s unášeči. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Marian MARSCHALKO. Validační systém tažných a tlačných nástrojů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jakub HLOSTA. Multifunkční plnicí jednotka plynu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační řetězový dopravník s unášeči a způsob modelování mechanických procesů s jeho pomocí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, David ŽUROVEC, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ and Jakub HLOSTA. Multifunkční plnicí jednotka plynu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Způsob modelování mechanických procesů sypkých hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Daniel GELNAR. Validační svislý šnekový dopravník a způsob modelování mechanických procesů s jeho pomocí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŠOOŠ, Lubomír, Juraj ONDRUŠKA, Peter BIATH, Miloš MATÚŠ and Jiří ZEGZULKA. Lis na pelety. Báňská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015. [Detail]

2014

HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL and Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK and Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice pro elektromobilitu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL and Jiří KAZÁRIK. Mechanická automatická ochrana termoelektrického generátoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL and Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL and Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Daniel GELNAR and Jiří ROZBROJ. Validační pásový dopravník. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Validační systém k simulacím průběhu procesů v silech, reaktorech a procesních nádobách. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Zařízení pro modelování mechanických procesů sypkých hmot. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Jan VYLETĚLEK. Měřící zařízení sypného úhlu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, Petr PAVLÍK, Jiří ZEGZULKA and Dagmar JUCHELKOVÁ. Zařízení k pražení kávy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
VACULÍK, Petr, Aleš HAVEL and Petr CHLEBIŠ. Design skříně polovodičového měniče. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
VACULÍK, Petr. Design skříně polovodičového měniče s uživatelským panelem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační korečkový elevátor pro modelování mechanických procesů a způsob modelování mechanických procesů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ and Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ and Milada HLAVÁČKOVÁ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ and Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ and Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ and Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Rostislav ČECH and Marek PENHAKER. Zařízení pro měření kloubního rozsahu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Petr VÁVRA, Marek PENHAKER and Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HENŽEL, Miroslav, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP, Jiří PODEŠVA and Milada HLAVÁČKOVÁ. Přístroj k vyšetřování měkkých tkání a způsob provedení tohoto vyšetření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
KRÁČMAR, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ and Milada HLAVÁČKOVÁ. Pružinou rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Jiří SLABOTÍNSKÝ and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Adsorpční materiál pro zadržení toxických škodlivin a ochranný kompozitní systém, který adsorpční materiál obsahuje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
BILÍK, Jiří, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ and Simona JURSOVÁ. Uspořádání technologické linky pro injektáž degazačního plynu do vysoké pece. 2014. [Detail]

2013

ŽÍDEK, Martin, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. Validační systém tažných a tlačených zařízení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Daniel GELNAR. Validační šnekový dopravník svislý. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační řetězový dopravník s unášeči. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační vibrační dopravník. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační korečkový elevátor. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Validační korečkový elevátor pro modelování mechanických procesů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zbyszek SZELIGA. Zařízení k minimalizaci čpavkového skluzu ve spalinách. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ and Milada HLAVÁČKOVÁ. Magnetem rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zbyszek SZELIGA. Vestavba do hasicí věže pro mokré hašení koksu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Jakub NEVŘALA and Libor HRDINA. Způsob a zapojení pro řízení větrné elektrárny. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
JANÍK, Ivo, Jiří BILÍK and Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Uspořádání technologické linky pro výrobu čistého tekutého železa s uplatněním tavení metalizované vsázky ohřátým dusíkem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
JANÍK, Ivo, Jiří BILÍK and Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Uspořádání technologické linky pro výrobu čistého tekutého železa redukcí vodíkem a tavením elektrickou energií ve společném reaktoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Martin HORÁK, Jiří ZEGZULKA and Jan VYLETĚLEK. Zařízení k polohování snímačů zatížení výsypek svislých skladovacích systémů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ and Milada HLAVÁČKOVÁ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]

2012

BRÁZDA, Robert, Martin HORÁK, Jiří ZEGZULKA and Jan VYLETĚLEK. Zařízení k polohování snímačů zatížení výsypek svislých skladovacích systémů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2012. [Detail]

2011

ČECH, Bohumír and Zbyszek SZELIGA. Zařízení k minimalizaci čpavkového skluzu ve spalinách. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Tomáš MLČÁK, Dagmar JUCHELKOVÁ and Roman SMELIK. Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. Ostrava: VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír and Zbyszek SZELIGA. Zařízení k minimalizaci čpavkového skluzu ve spalinách. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Dagmar JUCHELKOVÁ, Tomáš MLČÁK and Roman SMELIK. Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. Praha2011. [Detail]