Skip to main content
Skip header

Conference paper

2022

FULNEČEK, Jan, Ondřej KABOT and Pavel KEDROŇ. Partial discharges analysis of electrical machine winding in low pressure enviroment. In: 2022 International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering, Diagnostika ´22 : conference proceedings. Piscataway: IEEE, 2022. p. nestránkováno. ISBN 978-1-66548-082-6. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Ivo PERGL and Pavel KEDROŇ. Automated Guided Vehicle Control System for Automated Parking Purposes. In: IFAC PapersOnLine. Volume 55. Amsterdam: Elsevier, 2022. p. 362-367. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Tomáš VANTUCH, Ivo PERGL and Wojciech WALENDZIUK. Control System for Automated Parking House Design. In: IFAC PapersOnLine. Volume 55. Amsterdam: Elsevier, 2022. p. 368-373. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BLAŽEK, Vojtěch, Pavel KEDROŇ, Zdeněk SLANINA and Ivo PERGL. Concept of Testbed Vehicle-to-Home Technology in a Household Off-Grid System Environment. In: Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2022. Košice: Technical University of Košice, 2022. p. 289-294. ISBN 978-80-553-4104-0. [Detail]
KABOT, Ondřej, Jan FULNEČEK and Denisa FULNEČKOVÁ. Impact of Selected Parameters on Results of Dielectric Frequency Response. In: Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2022. Košice: Technical University of Košice, 2022. p. 295-298. ISBN 978-80-553-4104-0. [Detail]

2021

PRAKS, Pavel, Dejan BRKIĆ, Jan NAJSER, Tomáš NAJSER, Renáta PRAKSOVÁ and Z STAJIC. Methods of Artificial Intelligence for Simulation of Gasification of Biomass and Communal Waste. In: 2021 22nd International Carpathian Control Conference, ICCC 2021. Piscataway: IEEE, 2021. p. nestránkováno. ISBN 978-1-72818-609-2. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Filip KRUPA, Jakub NĚMČÍK, Ivo PERGL, Lukáš PROKOP and Tomáš DOČEKAL. Automated Guided Vehicle for Automated Parking House Analysis and Design. In: 2021 Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics : WZEE 2021. Piscataway: IEEE, 2021. p. nestránkováno. ISBN 978-1-66542-164-5. [Detail]
FULNEČEK, Jan, Ondřej KABOT and Lukáš PROKOP. High Voltage PCBs in Low Pressure and High Temperature Environment. In: 2021 Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics : WZEE 2021. Piscataway: IEEE, 2021. p. nestránkováno. ISBN 978-1-66542-164-5. [Detail]
ŠMACH, Jiří, Martin MAREK, Michal ŠOFER and Martin FUSEK. Measurement of Twin-Disc Wear Resistance Test by Laser Profilomete. In: 58th International Conference on Experimental Stress Analysis – EAN2020, October 19–22, 2020, online, Czech Republic. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. p. 505-509. ISBN 978-80-248-4451-0. [Detail]
NAJSER, Tomáš. Plazmové zplyňování a separace vodíku ze syntézního plynu. In: Energie z biomasy XXI : sborník příspěvků z konference : 14.–16.9.2021, Lednice, Česká republika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. p. 127 - 152. ISBN 978-80-214-6624-1. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Vojciech WALENDZIUK, Lukáš PROKOP and Martin KOSINKA. A study of self-powered robotic parkinglots in inhabited areas. In: Environmental sciences proceedings. 2021, 9 (1). Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021. p. 1-2. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DROBÍKOVÁ, Klára, Kristína ŠTRBOVÁ, Michaela TOKARČÍKOVÁ, Oldřich MOTYKA and Jana SEIDLEROVÁ. Magnetically modified bentonite: Characterization and stability. In: Materials Today: Proceedings. Volume 37, Part 1. Londýn: Elsevier, 2021. p. 53-57. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SLANINA, Zdeněk and Ivo PERGL. Řízení platformy parkovacího robota. In: Věda bez hranic 2.0 = Science without borders 2.0 : Workshop, February 24, 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. p. 55-66. ISBN 978-80-248-4483-1. [Detail]

2020

KABOT, Ondřej, Jan FULNEČEK, Stanislav MIŠÁK, Lukáš PROKOP and Jan VACULÍK. Partial Discharges Pattern Analysis of Various Covered Conductors. In: 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) : conference proceedings : 19-21 October 2020, Prague, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2020. p. 1-5. ISBN 978-1-72819-480-6. [Detail]
BLAŽEK, Vojtěch, Michal PETRUŽELA, Jan VYSOCKÝ, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK and David SEIDL. Concept of Real-Time Communication in Off-Grid System with Vehicle-to-Home Technology. In: 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) : conference proceedings : 19-21 October 2020, Prague, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN 978-1-72819-480-6. [Detail]
JAHAN, Ibrahim Salem, Stanislav MIŠÁK and Václav SNÁŠEL. Smart control system based on power quality parameter short-term forecasting. In: 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) : conference proceedings : 19-21 October 2020, Prague, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2020. p. nestránkováno. ISBN 978-1-72819-480-6. [Detail]
SUDER, Jiří, Vojtěch MACHALLA, Michal ŠAFÁŘ, Dominik HECZKO and Zdeněk ZEMAN. Influence of Annealing Time on Tensile Strength and Change of Dimensions of PLA Samples Produced by Fused Filament Fabrication. In: 58th International Conference on Experimental Stress Analysis – EAN2020, October 19–22, 2020, online, Czech Republic. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. p. 476-482. ISBN 978-80-248-4451-0. [Detail]
ŽUROVEC, David, Martin ČERMÁK, Jakub HLOSTA, Jan NEČAS and Jiří ZEGZULKA. Optimization of vibration separator using DEM modeling method. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2293. Melville: American Institute of Physics, 2020. p. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-4025-8. [Detail]
HLOSTA, Jakub, Martin ČERMÁK, David ŽUROVEC and Viktor DUBOVSKÝ. Numerical study of galton board experiment via discrete element method simulation. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2293. Melville: American Institute of Physics, 2020. p. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-4025-8. [Detail]
ČERMÁK, Martin, S. SYSALA and J. VALDMAN. On vectorized matlab implementation of elastoplastic problems. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2293. Melville: American Institute of Physics, 2020. p. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-4025-8. [Detail]
KOSINKA, Martin, Zdeněk SLANINA, Michal PETRUŽELA and Vojtěch BLAŽEK. Control system for V2H applications. In: International Conference on Control, Automation and Systems 2020. Piscataway: IEEE, 2020. p. 916-921. ISBN 978-1-72818-562-0. [Detail]
KOSINKA, Martin, Zdeněk SLANINA, Michal PETRUŽELA and Vojtěch BLAŽEK. V2H control system software analysis and design. In: International Conference on Control, Automation and Systems 2020. Piscataway: IEEE, 2020. p. 972-977. ISBN 978-1-72818-562-0. [Detail]
PETRUŽELA, Michal, Vojtěch BLAŽEK and Jan VYSOCKÝ. Analysis of Appliance Impact on Total Harmonic Distortion in Off-Grid System. In: Lecture Notes in Electrical Engineering. Volume 554. Cham: Springer, 2020. p. 844-849. ISBN 978-3-030-14906-2. [Detail]
KUZNÍKOVÁ, Ĺubomíra, Pavlína PEIKERTOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Pavel MANČÍK, Jiří BEDNÁŘ, Daniel CVEJN, Hana RAJHELOVÁ and Jana KUKUTSCHOVÁ. AMINO-(Gd)NITRATE COMBUSTION PROCESS: THE INFLUENCE OF AN AMINO ACID ON THE FINAL PRODUCT. In: NANOCON 2019 : 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application : conference proceedings : peer reviewed : October 16th-18th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. p. 610-615. ISBN 978-80-87294-95-6. [Detail]
VERNER, Adam and Jonáš TOKARSKÝ. Molecular modeling of interactions between catalytic nanoparticles and polymer carriers. In: NANOCON 2020 : 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application : conference proceedings : October 21-23, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. p. 564-569. ISBN 978-80-87294-98-7. [Detail]
BLAŽEK, Vojtěch, Michal PETRUŽELA, Tomáš VANTUCH, Stanislav MIŠÁK, Zdeněk SLANINA and Wojciech WALENDZIUK. An Appliance Impact Estimation on Power Quality Parameters in Microgrid Environment. In: The 9th Innovations-Sustainability-Modernity-Openness Conference (ISMO’20) : proceedings : Bialystok, Poland, 20–21 May 2020. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020. p. 1-4. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

2019

HLOSTA, Jakub, Martin ČERMÁK, Jiří ROZBROJ and David ŽUROVEC. DEM-CFD Numerical Model of Laboratory Scale Fluidized Bed Coffee Roaster. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. p. 320004. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
ČERMÁK, Martin. Numerical realization of elastoplastic one-dimensional problems. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. p. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Filip KRUPA, Jakub NĚMČÍK and Daniel MINAŘÍK. Visualization of hydrogen fuell cells laboratory. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 874. Basilej: Springer, 2019. p. 359-368. ISBN 978-3-030-01817-7. [Detail]
MIKESKA, Marcel, Kateřina PRAČKE, Jan NAJSER, Václav PEER, Jaroslav FRANTÍK and Pavel TLUSTOŠ. Torrefaction as preparation method of additive for improvement of soil properties. In: ERIN 2019 - sborník příspěvků z 13. ročníku mezinárodní konference mladých výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů : duben 2019, Blansko-Češkovice, Česká republika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 94 - 101. ISBN 978-80-214-5747-8. [Detail]
PEER, Václav, Marcel MIKESKA, Jan KIELAR and Ondřej NĚMČEK. Pyrolýzní biochar vs. torifikovaný materiál: vliv na půdní vlastnosti. In: Energie z biomasy XX : sborník příspěvků z konference : 17.–19.9.2019, Lednice, Česká republika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 103 -110. ISBN 978-80-214-5825-3. [Detail]
ŠAFÁŘ, Michal, B.-J. LIN, W.-H. CHEN, David LÄNGAUER, Helena RACLAVSKÁ, A PÉTRISSANS and M. PÉTRISSANS. Effects of impregnated potassium on biomass torrefaction. In: Energy Procedia. Volume 158. Amsterdam: Elsevier, 2019. p. 55-60. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DEDEK, Jan, Tomáš DOČEKAL, Štěpán OŽANA and Tadeusz SIKORA. BEV Remaining Range Estimation Based on Modern Control Theory - Initial Study. In: IFAC-PapersOnLine. Volume 52, Issue 27. Amsterdam: Elsevier, 2019. p. 86-91. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
XIANFENG, Cheng, Huang QIANRUI, Tomáš DANĚK, Marian MARSCHALKO, Qi WUFU, Shuran YANG, Zou LILING, Zhao XINLIANG and Xiang YUNGANG. Hydrochemical Characteristics and Water Quality Assessment of a Zn-Pb Mine Waters in Yunnan Southwest China. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 221. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 012129. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZJAVKA, Ladislav, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. Wind-power intra-day multi-step predictions using polynomial networks solutions of general PDEs based on Operational Calculus. In: ITISE 2019 : International Conference on Time Series and Forecasting‏ : proceedings of papers : 25-27 September 2019, Granada, Spain. Granada: University of Granada, 2019. p. 1-10. ISBN 978-84-17970-78-9. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Petr JANÍK, Vojtěch BYRTUS and Simona JURSOVÁ. Granulating of ferrous waste and subsequent use in the blast furnace. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 4.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 711-717. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MOTYKA, Oldřich, Kristína ŠTRBOVÁ and Inga ZINCOVSCAIA. Plant response to nano metal oxides and their composites: Chlorophyll content as a stress indicator. In: NANOCON 2018 : 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - research & application : conference proceedings : peer reviewed : October 17th-19th 2018, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. p. 584-588. ISBN 978-80-87294-89-5. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Michal ŠAFÁŘ. Organic compounds in char from the combustion of peat briquettes in household boilers. In: Proceedings - 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC/I and CPS Europe 2019. Piscataway: IEEE, 2019. p. nestrankovano. ISBN 978-1-72810-652-6. [Detail]
SIKORA, Tadeusz, Lukáš PROKOP, Jan FULNEČEK and Tomáš VANTUCH. Infrared monitoring of industrial uniterruptible power supply batteries. In: Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 440-443. ISBN 978-80-553-3324-3. [Detail]
BILÍK, Petr, Radek MARTINEK, Jan VAŇUŠ, Ojan MAJIDZADEH GORJANI, Richard VELIČKA and Ludvík KOVAL. Power quality analysis of grid connected photovoltaic inverter. In: Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 444-447. ISBN 978-80-553-3324-3. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr, Daniel MINAŘÍK and Artem CHESALKIN. Research of Hydrogen Fuel Cells Based on PEM Technology. In: Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 448-452. ISBN 978-80-553-3324-3. [Detail]
BLAŽEK, Vojtěch, Jan FULNEČEK, Michal PETRUŽELA, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK and David SEIDL. Smart crash barrier based on off-grid technology. In: Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 557-561. ISBN 978-80-553-3324-3. [Detail]
BLAŽEK, Vojtěch, Jan VYSOCKÝ, Michal PETRUŽELA, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. An estimation of appliance impact on frequency and power factor parameters in off-grid environment. In: Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 571-576. ISBN 978-80-553-3324-3. [Detail]
VYSOCKÝ, Jan, Vojtěch BLAŽEK, Michal PETRUŽELA, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. Review of radial distribution network reconfiguration algorithms based on mathematical optimization theory. In: Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 577-581. ISBN 978-80-553-3324-3. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav, Libor ŠTĚPANEC, Petr CHAMRÁD and Tomáš PAVELEK. Laboratory model of a small hydropower plant. In: Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2019. Kouty nad Desnou: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. p. neuvedeno. ISBN 978-1-72811-333-3. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr, Artem CHESALKIN and Daniel MINAŘÍK. Infrared Thermography and Computer Simulation in Research of PEM Fuel Cells. In: Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2019. Piscataway: IEEE, 2019. p. 240-244. ISBN 978-1-72811-333-3. [Detail]
KRÁL, Vladimír, Stanislav RUSEK, Radomír GOŇO, Zdeněk HYTKA, David LAZECKÝ, Tomáš RAŠKA and Jiří HORÁK. Evaluation of importance of HV switches according to their location and analysis of protection fault logs. In: Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2019. Piscataway: IEEE, 2019. p. 302-306. ISBN 978-1-72811-333-3. [Detail]
SIKORA, Tadeusz, Lukáš PROKOP, Jan FULNEČEK and Tomáš VANTUCH. Industrial Uniterruptible Power Supply Batteries Monitoring Augmentation by Infrared Camera. In: Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2019. Piscataway: IEEE, 2019. p. 94-97. ISBN 978-1-72811-333-3. [Detail]
PETRUŽELA, Michal, Vojtěch BLAŽEK, Jan VYSOCKÝ, Lukáš PROKOP and David SEIDL. Energy harvesting from discontinuous flow. In: Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2019. Piscataway: IEEE, 2019. p. nestránkováno. ISBN 978-1-72811-333-3. [Detail]
VYSOCKÝ, Jan, Vojtěch BLAŽEK, Michal PETRUŽELA, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. New user-friendly software application to simulate and visualize the distribution system operation. In: Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2019. Piscataway: IEEE, 2019. p. nestránkováno. ISBN 978-1-72811-333-3. [Detail]
BLAŽEK, Vojtěch, Jan VYSOCKÝ, Michal PETRUŽELA, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK and David SEIDL. Off-grid system for warning or signalling lighting of dangerous sections of roads. In: Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2019. Piscataway: IEEE, 2019. p. nestránkováno. ISBN 978-1-72811-333-3. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Jan FULNEČEK, Tomáš VANTUCH and Lukáš PROKOP. Towards the character and challenges of partial discharge pattern data measured on medium voltage overhead lines. In: Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2019. Piscataway: IEEE, 2019. p. nestránkováno. ISBN 978-1-72811-333-3. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Václav KOLÁŘ and Libor HRDINA. Bi-directional charger with a high power density for smart grids. In: Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2019. Piscataway: IEEE, 2019. p. neuvedeno. ISBN 978-1-72811-333-3. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Stanislav HONUS, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ and Rafal PRUSAK. Application of Low Carbon Technology in Metallurgy. In: System Safety: Human - Technical Facility - Environment. Volume 1 (2019). Varšava: De Gruyter, 2019. p. 384-390. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav and Jan NAJSER. Využití odpadního tepla z kompresorovny při zásobování teplem. In: Vykurovanie 2019 : smart technológie a inovácie pri zásobovaní teplom : 27. medzinárodná vedecko-odborná konferencia : 1. - 5. apríl 2019, Grand hotel Permon, Podbanské, Vysoké Tatry. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2019. p. 311 - 314. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

2018

PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Petr JANÍK, Vojtěch BYRTUS, Simona JURSOVÁ and Silvie BROŽOVÁ. The environmental benefits of using bag filters in metallurgical plants in the Czech republic. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 5.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 909-916. ISBN 978-619-7408-46-1. [Detail]
FULNEČEK, Jan and Stanislav MIŠÁK. Stator current and axial magnetic flux analysis of induction motor. In: 2018 International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika ) : Parkhotel Pilsen, September 4-7, 2018. Pilsen: University of West Bohemia in Pilsen, 2018. p. 132-136. ISBN 978-1-5386-4423-2. [Detail]
MALÝ, Lukáš, Jan ZAPLETAL, Michal MERTA and Martin ČERMÁK. Xeon Phi Acceleration of Domain Decomposition Iterations via Heterogeneous Active Messages. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1978. New York: American Institute of Physics, 2018. p. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1690-1. [Detail]
TOMČALA, Jiří, Martin ČERMÁK, Marek PECHA and David HORÁK. The Fatigue Damage Software Parallelization. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1978. New York: American Institute of Physics, 2018. p. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1690-1. [Detail]
PECHA, Marek, Václav HAPLA, David HORÁK and Martin ČERMÁK. Notes on the Preliminary Results of a Linear Two-Class Classifier in the PERMON Toolbox. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1978. New York: American Institute of Physics, 2018. p. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1690-1. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Martin ŽÍDEK, Daniel GELNAR, Barbora MAREŠOVÁ, Jiří ZEGZULKA and Martin ČERMÁK. DEM model calibration based on mechanical-physical properties. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2018. p. 1-4. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
PRÍLEPOK, Michal and Tomáš VANTUCH. Partial discharge pattern classification based on fuzzy signatures. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 679. Cham: Springer, 2018. p. 254-264. ISBN 978-3-319-68320-1. [Detail]
VANTUCH, Tomáš, Marek LAMPART and Michal PRÍLEPOK. An examination of an entropy based features on partial discharge pattern. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 679. Cham: Springer, 2018. p. 265-275. ISBN 978-3-319-68320-1. [Detail]
ZJAVKA, Ladislav and Stanislav MIŠÁK. Post-processing of numerical forecasts using polynomial networks with the operational calculus PDE substitution. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 875. Cham: Springer, 2018. p. 423-433. ISBN 978-3-030-01820-7. [Detail]
JEŽOWICZ, Tomáš, Petr GAJDOŠ, Vojtěch UHER, Stanislav MIŠÁK and Václav SNÁŠEL. Improving the speed and quality of extreme learning machine by conjugate gradient method. In: Advances in intelligent systems and computing. Volume 565. Berlin: Springer, 2018. p. 128-137. ISBN 978-3-319-60833-4. [Detail]
ŠTRBOVÁ, Kristína, Radoslav ŠTRBA, Helena RACLAVSKÁ and Jiří BÍLEK. Analysis of air pollution in vertical profile using self-organizing maps. In: Advances in intelligent systems and computing. Volume 565. Berlin: Springer, 2018. p. 159-168. ISBN 978-3-319-60833-4. [Detail]
ŠTRBA, Radoslav, Kristína ŠTRBOVÁ, Ivo VONDRÁK, David JEŽEK and Svatopluk ŠTOLFA. Exploratory data analysis of software requirements using statistics and kohonen's self-organizing map. In: Advances in intelligent systems and computing. Volume 565. Berlin: Springer, 2018. p. 77-86. ISBN 978-3-319-60833-4. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Petr PAVLÍK and Veronika SASSMANOVÁ. Effect of Pre-treatment of Layered Cartons on the Quality of Pyrolytic Carbon Intended for Thermal Use. In: Conference proceedings : 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe) : 12-15 June, 2018, Palermo, Italy. Danvers: IEEE, 2018. p. 324327. ISBN 978-1-5386-5185-8. [Detail]
VO TIEN, Dung, Radomír GOŇO and Zbigniew LEONOWICZ. Reliability Evaluation of the Distribution Systems Using Analytical Technique. In: Conference proceedings : 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe) : 12-15 June, 2018, Palermo, Italy. Danvers: IEEE, 2018. p. 2451-2455. ISBN 978-1-5386-5185-8. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav, Marcel MIKESKA, Ondřej NĚMČEK and Jan KIELAR. Vývoj ORC systému. In: Energie z biomasy XIX. : sborník příspěvků z konference : 10.-12.9.2018, Lednice, Česká republika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. p. 14 - 18. ISBN 978-80-214-5702-7. [Detail]
PEER, Václav, Jan NAJSER and Jaroslav FRANTÍK. Ekologické zpracování průmyslových polymerních materiálů. In: Energie z biomasy XIX. : sborník příspěvků z konference : 10.-12.9.2018, Lednice, Česká republika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. p. 53 - 58. ISBN 978-80-214-5702-7. [Detail]
VANTUCH, Tomáš, A.G. VIDAL, A.P. RAMALLO-GONZALEZ, A.F. SKARMETA and Stanislav MIŠÁK. Machine learning based electric load forecasting for short and long-term period. In: IEEE World Forum on Internet of Things, WF-IoT 2018 - Proceedings. Piscataway: IEEE, 2018. p. 511-516. ISBN 978-1-4673-9944-9. [Detail]
KRUŽÍK, Jakub, Marek PECHA, Václav HAPLA, David HORÁK and Martin ČERMÁK. Investigating convergence of linear SVM implemented in PermonSVM employing MPRGP algorithm. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Volume 11087. Cham: Springer, 2018. p. 115-129. ISBN 978-3-319-97135-3. [Detail]
SIKORA, Tadeusz and Jan HURTA. Influencing of Current Sensors by an External Magnetic Field of a nearby Busbar. In: Lecture Notes in Electrical Engineering. Volume 554. Cham: Springer, 2018. p. 850-859. ISBN 978-3-030-14906-2. [Detail]
PEER, Václav, Jaroslav FRANTÍK, Jan KIELAR and D MAŠEK. Substrates for slow pyrolysis. In: MATEC Web of Conferences. Volume 168. Paříž: EDP Sciences, 2018. p. 1 - 6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NAJSER, Jan, Ondřej NĚMČEK and Marcel MIKESKA. Characterization of syngas produced from biomass gasification. In: MATEC Web of Conferences. Volume 168. Paříž: EDP Sciences, 2018. p. 1-6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
CHESALKIN, Artem, Petr MOLDŘÍK and Alexandr MARTAUS. La-Ni based Alloys Preparation for Hydrogen Storage. In: METAL 2018 : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : abstracts : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. p. 1421-1426. ISBN 978-80-87294-83-3. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Lucie JEZERSKÁ, Jakub HLOSTA, Alice VALDEROVÁ and Jan NEČAS. Optimization proposal for ferrite magnet production. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. p. 199-204. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
MIKESKA, Marcel, Adam BUREČEK, Ondřej DUTKO, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Silvie VALLOVÁ, Lumír HRUŽÍK and Daniela PLACHÁ. Regeneration of organovermiculite with thermal treatment after sorption processes. In: Materials Today: Proceedings. Volume 5, Supplement 1. Amsterdam: Elsevier, 2018. p. S29-S37. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MOTYKA, Oldřich, Kristína ŠTRBOVÁ and Inga ZINICOVSCAIA. Plant Response to Nano Metal Oxides and their Composites: Chlorophyll Content as a Stress Indicator. In: NANOCON 2018 : 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - research & application : abstracts : Oct. 17th-19th 2018, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. p. xxx. ISBN 978-80-87294-85-7. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Filip KRUPA, Jakub NĚMČÍK and Daniel MINAŘÍK. Fuel cell lab data flows optimization. In: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Volume 10808. Bellingham: SPIE, 2018. p. nestránkováno. ISBN 978-1-5106-2203-6. [Detail]
PETRUŽELA, Michal, Vojtěch BLAŽEK, Jan VYSOCKÝ and Stanislav MIŠÁK. 3D analysis of vertical axis wind turbine with enclosure. In: Proceedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). New York: IEEE, 2018. p. 1-5. ISBN 978-1-5386-4612-0. [Detail]
VYSOCKÝ, Jan, Vojtěch BLAŽEK, Michal PETRUŽELA, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. Energy Management System for the Off-Grid Power Distribution Systems. In: Proceedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). New York: IEEE, 2018. p. 1-6. ISBN 978-1-5386-4612-0. [Detail]
CHESALKIN, Artem and Petr MOLDŘÍK. Energy Storage in La-Ni Based Metal Hydrides. In: Proceedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). New York: IEEE, 2018. p. 443-447. ISBN 978-1-5386-4612-0. [Detail]
JAHAN, Ibrahim Salem, Michal PRÍLEPOK, Stanislav MIŠÁK and Václav SNÁŠEL. Intelligent System for Power Load Forecasting in Off-grid Platform. In: Proceedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). New York: IEEE, 2018. p. nestránkováno. ISBN 978-1-5386-4612-0. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Martin ŽÍDEK, Jiří ZEGZULKA and Barbora PALKOVSKÁ. Evaluation of buckwheat properties for DEM simulation. In: V4 Wastes: Critical Raw Materials : workshop : 31.5.-2.6.2018, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. p. 29 - 33. ISBN 978-80-248-4180-9. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Lucie JEZERSKÁ, Veronika HETCLOVÁ, Rostislav PROKEŠ and Václav RUTTKAY. The analysis of the proces of barely grain separation from undesirable particles. In: V4 Wastes: Critical Raw Materials : workshop : 31.5.-2.6.2018, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. p. 85 - 89. ISBN 978-80-248-4180-9. [Detail]

2017

PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Michal SIKORA, Silvie BROŽOVÁ and Simona JURSOVÁ. The environmental benefits of the use of alternative fuels for sintering proces. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 51. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 955-960. ISBN 978-619-7408-08-9. [Detail]
VANTUCH, Tomáš, Ivan ZELINKA and P. VASANT. Market prices trend forecasting supported by Elliott Wave's theory. In: 1st EAI International Conference on Computer Science and Engineering (COMPSE 2016) : conference proceedings : November 11 - 12, 2016, Penang, Malaysia. Gent: European Alliance for Innovation, 2017. p. nestránkováno. ISBN 978-1-63190-136-2. [Detail]
ZJAVKA, Ladislav, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. NWP Model Revisions using Polynomial Similarity Solutions of the General Partial Differential Equation. In: 8th International Conference on Innovations in Bio-Inspired Computing and Application (IBICA'17) : proceedings : December 11-13, 2017, Marrakech, Morocco. Berlin: Springer, 2017. p. 81-91. ISBN 978-3-319-76353-8. [Detail]
VANTUCH, Tomáš and Ivan ZELINKA. Covered conductors fault behavior studied by features of complex networks. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1863. Melville: American Institute of Physics, 2017. p. 1-5. ISBN 978-0-7354-1538-6. [Detail]
ZJAVKA, Ladislav and Václav SNÁŠEL. Wind speed NWP local revisions using a polynomial decomposition of the general partial differential equation. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 679. Cham: Springer, 2017. p. 45-55. ISBN 978-3-319-68320-1. [Detail]
VO TIEN, Dung, Radomír GOŇO and Zbigniew LEONOWICZ. Analysis and simulation of causes of voltage sags using EMTP. In: Conference Proceedings - 2017 17th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC / I and CPS Europe 2017. Piscataway: IEEE, 2017. p. 2683-2687. ISBN 978-1-5386-3916-0. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Petr PAVLÍK, Veronika SASSMANOVÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. The influence of pyrolysis temperature on the chemical composition and the energy properties of char from tetrapak. In: Conference Proceedings - 2017 17th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC / I and CPS Europe 2017. Piscataway: IEEE, 2017. p. nestránkováno. ISBN 978-1-5386-3916-0. [Detail]
ŠOFER, Pavel, Michal ŠOFER, Petr FERFECKI and Martin MAREK. Qualitative analysis of different Lamb wave excitation methods. In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 256-263. ISBN 978-80-553-3167-6. [Detail]
FRANTÍK, Jaroslav, Jan NAJSER, Petr KUBALÍK and Petr VACULÍK. Power increase of semiconductor converter: Problems with warming of balancing resistors and power capacitors. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 1-6. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
HAWLICZEK, Petr, Dung VO TIEN and Radomír GOŇO. Creating and measuring unipolar and bipolar ultra-low voltage step-up converters. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 147-151. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
KRÁL, Martin and Radomír GOŇO. Dynamic model of asynchronous machine. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 152-155. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
PETRUŽELA, Michal and Vojtěch BLAŽEK. 3D simulation of the vertical axis wind turbines. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 232-235. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
NEY, Michal, Zdeněk HRADÍLEK, Daniel MINAŘÍK and Petr MOLDŘÍK. Analysis of Power Output from Photovoltaic Power Plant for Hydrogen Production Using Electrolysis in TCO. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 250-253. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
SOWA-WATRAK, Anita, Iwona KŁOSOK-BAZAN, Miroslava GOŇO and Radomír GOŇO. The criteria for suitable location of geothermal power plant. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 267-271. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
VO TIEN, Dung, Petr HAWLICZEK, Radomír GOŇO and Zbigniew LEONOWICZ. Analysis and modeling of STATCOM for regulate the voltage in power systems. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 277-280. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
VELIČKA, Richard and Tadeusz SIKORA. The influence of fluctuation in the luminous flux of light sources and its quantification. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 281-286. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
RUDOLF, Ladislav, Vladimír KRÁL and Antonin SAMAJ. Software Solution for Optimisation of Transmission Network Operation. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 29-33. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
MOZDŘEŇ, Tomáš, Stanislav RUSEK, Radomír GOŇO and Veleslav MACH. Analysis of properties of power inverter digital model at the ENET technological centre. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 321-326. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
GOŇO, Radomír. Reliability and maintenance of electrical power system. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 739-742. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Tadeusz SIKORA and Stanislav MIŠÁK. Operation Analysis of Automated Parking System with Off-Grid Supply System. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 743-747. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
MARCINČIN, Oliver, Zdeněk MEDVEC and Petr MOLDŘÍK. The impact of electric vehicles on distribution network. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 77-81. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
LAZECKÝ, David, Vladimír KRÁL, Stanislav RUSEK and Radomír GOŇO. Software solution design for application of reliability centered maintenance in preventive maintenance plan. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 87-90. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav and Jan FULNEČEK. The influence of ferroresonance on a temperature of voltage transformers in undeground mines. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. nestránkováno. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
KRYŠTOFOVÁ, Karla, Helena RACLAVSKÁ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ and Veronika SASSMANOVÁ. Fuels and their influence on the properties of ash in local boilers. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. p. 012031. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠVÉDOVÁ, Barbora, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ and Konstantin RACLAVSKÝ. Identification of air pollution by macro-tracers for source apportionment. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. p. 012033. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUCBEL, Marek, Barbora ŠVÉDOVÁ, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Jana RŮŽIČKOVÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. The influence of the inverse character of the weather on concentrations of black carbon. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. p. 012065. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DVOŘÁK, Pavel, Ondřej PALIČKA, Radim FOJTŮ, Zuzana VÁVROVÁ and Marcel NIEDOBA. Reducing SO2 Emissions in the Czech Republic in Accoreance with Legislation Valid from 2021. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. p. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VÁVROVÁ, Zuzana, Ondřej PALIČKA, Pavel DVOŘÁK, Radim FOJTŮ, Zbyszek SZELIGA and Lukáš PILAŘ. Reduction of mercury emissions from coal combustion in the Czech Republic. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. p. 1-6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Aneta LANDECKÁ, Michal KRATOCHVÍL, Jan KUBEČKA and Lenka TKAČÍKOVÁ. An application of a magnetic separation for lithic mica extraction. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 17, Issue 11. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 735-742. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Aneta LANDECKÁ, Michal KRATOCHVÍL, Tomáš KRÁL' and Lenka TKAČÍKOVÁ. An extraction of micas containing Li, Rb and Cs from kaolin raw materials. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 17, Issue 11. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 743-750. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SASSMANOVÁ, Veronika, Marek KUCBEL, Lucie JEZERSKÁ, Petr PAVLÍK and Ondřej HUMPOLEC. IMPACT OF THE PARTICLE SIZE OF INPUT MATERIAL TO YIELD ON THERMAL DEGRADATION OF ORGANIC FUELS. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 17, Issue 42. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 337-344. ISBN 978-619-7408-07-2. [Detail]
PAVLÍK, Petr, Marek KUCBEL, Veronika SASSMANOVÁ, Libor BARAŇÁK and Barbora ŠVÉDOVÁ. Thermal degradation of the selected plastic waste material focusing on yield of liquid components. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 17, Issue 42. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 627-637. ISBN 978-619-7408-07-2. [Detail]
FEDORKO, Gabriel, Stanislav HONUS and Roland SALAI. Comparison of the Traditional and Autonomous AGV Systems. In: MATEC Web of Conferences. Volume 134. Paříž: EDP Sciences, 2017. p. 1-6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FEDORKO, Gabriel, Stanislav HONUS and Soňa BADIAROVÁ. Analysis of the utilization of machinery in the production process using computer simulation. In: MATEC Web of Conferences. Volume 134. Paříž: EDP Sciences, 2017. p. 1-8. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, Lucie JEZERSKÁ, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. EFFECT OF PARTICLE SHAPE AND SIZE ON THE COMPRESSIBILITY AND BULK PROPERTIES OF POWDERS IN POWDER METALLURGY. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Jiří BILÍK and Stanislav HONUS. EVALUATION OF REDUCIBILITY OF HIGH AND LOW BASIC SINTER IN ECONOMICAL POINT OF VIEW. In: METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials : abstracts : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. p. 2176-2181. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Jan NEČAS, Jiří ZEGZULKA, Lucie JEZERSKÁ and Michal NOVÁK. Characteristics of the mechanical and physical properties of metal powders used for high speed spraying of machine parts. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
HLOSTA, Jakub, Alice VALDEROVÁ, Jiří ZEGZULKA and Miluše HLAVATÁ. Recycling of non-conforming products in the field of magnets production. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
KRATOCHVÍL, Michal, Lucie JEZERSKÁ, Jarmila DROZDOVÁ, Jiří ZEGZULKA, Aneta LANDECKÁ, Silvie BROŽOVÁ and Jaromír DRÁPALA. Use of centrifugal gravity concentration for separation of cadmium telluride from photovoltaic cells. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. p. 1-8. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
VÁVROVÁ, Zuzana, Radim FOJTŮ, Ondřej PALIČKA and Pavel DVOŘÁK. Reducing NOx emissions in the Czech Republic in accordance with legislation valid from 2021. In: Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2017. Piscataway: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN 978-1-5090-6405-2. [Detail]
ŠAFÁŘ, Michal, Helena RACLAVSKÁ, Karla KRYŠTOFOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ and Dalibor MATÝSEK. Problems with utilisation of engineering wood for energy purposes. In: Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2017. Ostrava: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. p. nestránkováno. ISBN 978-1-5090-6405-2. [Detail]
KOLÁŘ, Václav, Roman HRBÁČ and Tomáš MLČÁK. Mitigation of interferences between electric regulated drainage and track circuits. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 142-145. ISBN 978-80-553-3195-9. [Detail]
VELIČKA, Richard, Pavel SANTARIUS, Petr KREJČÍ and Tadeusz SIKORA. An Alternative Method of Evaluating Voltage Deviations with Regard to the Quality of Electricity in Distribution Networks. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 241-247. ISBN 978-80-553-3195-9. [Detail]
BERNAT, Petr, Petr KAČOR, Zdeněk HYTKA and Tomáš PAVELEK. Modification of pull characteristics of lever magnet with variable reluctance. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 248-252. ISBN 978-80-553-3195-9. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr, Daniel MINAŘÍK, Petr KAČOR and Michal NEY. Application of thermodiagnostics and numerical models in research of energy supply units using hydrogen technologies. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 354-358. ISBN 978-80-553-3195-9. [Detail]
DRHOLEC, Jiří, Radomír GOŇO, Stanislav RUSEK, Miroslava GOŇO and Tomáš NOVÁK. Supply Reliability of Industrial Distribution System. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 456-459. ISBN 978-80-553-3195-9. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Tomáš VANTUCH and Stanislav MIŠÁK. Automated parking system supplied by off-grid power system with an intelligent control system. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 489-493. ISBN 978-80-553-3195-9. [Detail]
VÁVROVÁ, Zuzana, Zbyszek SZELIGA, Pavel DVOŘÁK, Ondřej PALIČKA and Radim FOJTŮ. Issues of mercury hg emissions in the Czech Republic in accordance with new legislation valid from 2021. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 708-712. ISBN 978-80-553-3195-9. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Jaroslav ZAJÍC and Roman PORTUŽÁK. Přečerpávací elektrárny jako efektivní nástroj pro využití obnovitelných zdrojů v elektrizační soustavě. In: Provoz vodovodů a kanalizací 2017 : sborník referátů : 7. – 8. listopadu 2017, Ostrava, Česko. [Česko]: [s.n.], 2017. p. 41-47. ISBN 978-80-248-4141-0. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jan NEČAS, Daniel GELNAR, Jiří ROZBROJ, Lucie JEZERSKÁ, Jakub HLOSTA, David ŽUROVEC, František ZÁDRAPA, Martin ŽÍDEK, Václav RUTTKAY and Rostislav PROKEŠ. Představení výzkumu centra sypkých hmot. In: Současnost a perspektivita těžby a úprava nerudních surovin : sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 29. - 30. březen 2017. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 11-14. ISBN 978-80-248-4030-7. [Detail]

2016

JEZERSKÁ, Lucie, Jiří ZEGZULKA, Jiří ROZBROJ, Jan NEČAS and František ZÁDRAPA. BIOMASS PELLETIZATION OF TREE LEAVES. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 171-178. ISBN 978-619-7105-63-6. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Lucie JEZERSKÁ, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Jan FRYDRYCH. INFLUENCE OF PELLETS GRANULOMETRY ON THE EMPTYING RATE. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 427-434. ISBN 978-619-7105-63-6. [Detail]
BOTULA, Jiří, Michal KRATOCHVÍL, Jiří ZEGZULKA, Lucie JEZERSKÁ and Jiří ROZBROJ. Analysis of the Process of Separating Copper and Aluminium on the Pneumatic Separation Table. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II, Recycling, air pollution and climate change. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 11-18. ISBN 978-619-7105-64-3. [Detail]
SASSMANOVÁ, Veronika, Petr PAVLÍK and Jarmila DROZDOVÁ. EFFECT OF TEMPERATURE ON THE MATERIAL BALANCE OF THE PYROLYSIS PRODUCTS. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II, Recycling, air pollution and climate change. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 309-316. ISBN 978-619-7105-64-3. [Detail]
ŠVÉDOVÁ, Barbora, Jana ČERNECKÁ, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ and Konstantin RACLAVSKÝ. Identification of inorganic water-soluble aerosols in Ostrava (Czech Republic). In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II, Recycling, air pollution and climate change. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 389-396. ISBN 978-619-7105-64-3. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Lucie JEZERSKÁ, Jan NEČAS and Jiří ZEGZULKA. MULTIPHASE ELECTRICAL WASTE SORTING. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II, Recycling, air pollution and climate change. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 65-72. ISBN 978-619-7105-64-3. [Detail]
KUCBEL, Marek, Petr PAVLÍK, Barbora ŠVÉDOVÁ, Helena RACLAVSKÁ and Konstantin RACLAVSKÝ. The variation of concentrations of airborne black carbon and PM10 in Ostrava - Czech Republic. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : energy and clean technologies : conference proceedings : 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II, Recycling, air pollution and climate change. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 655-662. ISBN 978-619-7105-64-3. [Detail]
BOTULA, Jiří, Michal KRATOCHVÍL, Aneta LANDECKÁ and Lucie JEZERSKÁ. The Possibility of Obtaining Iron from Iron Ore from the Hòa – Phát Deposits. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : science and technologies in geology, exploration and mining : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 1223-1228. ISBN 978-619-7105-56-8. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Tomáš JEŽOWICZ, Jan FULNEČEK, Tomáš VANTUCH and Tomáš BURIÁNEK. A Novel Approach of Partial Discharges Detection in a Real Environment. In: 2016 IEEE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND ELECTRICAL ENGINEERING (EEEIC). NEW YORK: IEEE, 2016. p. 1009-1013. ISBN 978-1-5090-2320-2. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Radomír GOŇO and Zdenek BRUNCLIK. Long-Term Monitoring of Flicker and Some Other Parameters of Voltage Quality. In: 2016 IEEE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND ELECTRICAL ENGINEERING (EEEIC). NEW YORK: IEEE, 2016. p. 192-197. ISBN 978-1-5090-2320-2. [Detail]
VANTUCH, Tomáš, Stanislav MIŠÁK and Jindřich STUCHLÝ. Power Quality Prediction designed as Binary Classification in AC Coupling Off-Grid System. In: 2016 IEEE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND ELECTRICAL ENGINEERING (EEEIC). NEW YORK: IEEE, 2016. p. nestránkováno. ISBN 978-1-5090-2320-2. [Detail]
BURIÁNEK, Tomáš and Stanislav MIŠÁK. Solar irradiance forecasting model based on extreme learning machine. In: 2016 IEEE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND ELECTRICAL ENGINEERING (EEEIC). NEW YORK: IEEE, 2016. p. nestránkováno. ISBN 978-1-5090-2320-2. [Detail]
VACULÍK, Petr, Petr KUBALÍK, Stanislav HONUS and Jaroslav FRANTÍK. The control concept of multisource off-grid system. In: 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) : 7-10 June 2016, Florence, Italy. Danvers: IEEE, 2016. p. 1-4. ISBN 978-1-5090-2319-6. [Detail]
DUDEK, Jan, Petr ORSÁG and Stanislav KOCMAN. Harmonic analysis according to IEC 1000-2-6 of the newly designed drive test field using EMTP-ATP software. In: 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) : 7-10 June 2016, Florence, Italy. Danvers: IEEE, 2016. p. 299-304. ISBN 978-1-5090-2319-6. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Marek KUCBEL, Konstantin RACLAVSKÝ, Hana ŠKROBÁNKOVÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Possibilities thermal utilization of solid char from pyrolysis of municipal solid waste. In: 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) : 7-10 June 2016, Florence, Italy. Danvers: IEEE, 2016. p. nestránkováno. ISBN 978-1-5090-2319-6. [Detail]
DUY, T., T., Dung VO TIEN, Radomír GOŇO and Z. LEONOWICZ. Mitigating Voltage Sags Due to Short Circuits Using Dynamic Voltage Restorer. In: 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) : 7-10 June 2016, Florence, Italy. New York: IEEE, 2016. p. 2671-2676. ISBN 978-1-5090-2319-6. [Detail]
PORSINGER, T., P. JANIK, Z. LEONOWICZ and Radomír GOŇO. Component Modelling for Microgrids. In: 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) : 7-10 June 2016, Florence, Italy. New York: IEEE, 2016. p. 2677-2681. ISBN 978-1-5090-2319-6. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Drahoslava ZMIJKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Veronika SASSMANOVÁ. Occurrence of organic matter in pyrolytic carbon. In: 20th Conference on Environment and Mineral Processing: 2.-4.6.2016, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. p. 179-184. ISBN 978-80-248-3923-3. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Daniel GELNAR, Jan NEČAS and Jiří ZEGZULKA. THE INFLUENCE OF MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF FLY ASHES ON THE VERTICAL VIBRATING TRANSPORT. In: 20th Conference on Environment and Mineral Processing: 2.-4.6.2016, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. p. 333-338. ISBN 978-80-248-3923-3. [Detail]
HLOSTA, Jakub, František ZÁDRAPA, David ŽUROVEC and Jiří ZEGZULKA. WEEE RECYCLING PROCESS USING THE GRAVITY SEPARATOR FOR SEGREGATION OF COPPER WITH DEM SIMULATIONS SUPPORT. In: 20th Conference on Environment and Mineral Processing: 2.-4.6.2016, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. p. 75-80. ISBN 978-80-248-3923-3. [Detail]
ČERNECKÁ, Jana, Hana ŠKROBÁNKOVÁ, Helena RACLAVSKÁ, Kateřina HELIOVÁ and Michaela BENDOVÁ. ECOTOXICITY OF PYROLYTIC CARBON PRODUCED BY PYROLYSIS OF MUNICIPAL AND INDUSTRIAL WASTE. In: 20th Conference on Environment and Mineral Processing: 2.-4.6.2016, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. p. 87-92. ISBN 978-80-248-3923-3. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Lucie JEZERSKÁ and Jiří ZEGZULKA. Monitorování tokových poruch ve válcovém zásobníku pomocí tomografické metody ECT. In: 30th Symposium on anemometry : proceedings : May 31- June 1, 2016, Holany-Lítice, Czech Republic. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, 2016. p. 128-132. ISBN 978-80-87117-14-9. [Detail]
DVOŘÁK, Pavel, Zuzana VÁVROVÁ, Radim FOJTŮ and Ondřej PALIČKA. Contribution to the Modeling of Combustion Processes. In: 35th Conference of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics : proceedings of extended abstracts : Hydro/termo : 20-23 June 2016, Čilistov - Šamorín, Slovakia. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. p. 1-9. ISBN 978-80-227-4567-3. [Detail]
DRHOLEC, Jiří and Radomír GOŇO. Reliability database of industrial local distribution system. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 451. Basel: Springer, 2016. p. 481-489. ISBN 978-3-319-33815-6. [Detail]
ZJAVKA, Ladislav and Václav SNÁŠEL. Forecasting a Photovoltaic Power Output with Ordinary Differential Equation Solutions using the “Aladin” model. In: Advances in intelligent systems and computing. Volume 565. Berlin: Springer, 2016. p. 28-37. ISBN 978-3-319-60833-4. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ, Simona JURSOVÁ and Natálie LYŽBICKÁ. ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE USE OF SINTERING PROCESS OF RAW AND WASTE MATERIALS. In: ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION CONFERENCE PROCEEDINGS, SGEM 2016, VOL I. SOFIA: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016. p. 271-275. ISBN 978-619-7105-65-0. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Petr PAVLÍK, Konstantin RACLAVSKÝ and Veronika SASSMANOVÁ. Application of anthropogenic and geochemical markers in PM1 particles for distinguishing emissions from coal combustion and transport. In: Environment, Climate change and Sustainable Development, ECCSD 2016 : proceedings of the international conference : May 28-29, 2016, Beijing, China. Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2016. p. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LUKÁŠ, Pilař, Václav VESELÝ, Zdeněk VLČEK and Zbyszek SZELIGA. Development of a pilot plant for reduction Hg emission from large power plant. In: ICCT : proceedings of the 4th international conference on chemical technology : April 25-27, 2016, Mikulov, Czech Relublic. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. p. 370-376. ISBN 978-80-86238-94-4. [Detail]
VANTUCH, Tomáš, Jan GAURA, Stanislav MIŠÁK and Ivan ZELINKA. A Complex Network Based Classification of Covered Conductors Faults Detection. In: Intelligent data analysis and applications: proceedings of the Third Euro-China Conference on Intelligent Data Analysis and Applications, ECC 2016. London: Springer, 2016. p. 278-286. ISBN 978-3-319-48498-3. [Detail]
BOTULA, Jiří, Jiří ZEGZULKA, Michal KRATOCHVÍL, Lucie JEZERSKÁ and František ZÁDRAPA. The Influence of Magnetic Separation on Selected Mechanical - Physical Properties of Lithium Mica. In: METAL 2016 : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : list of abstracts : May 25th-27th 2016, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 1450-1456. ISBN 978-80-87294-66-6. [Detail]
BOTULA, Jiří, Michal KRATOCHVÍL, Aneta LANDECKÁ, Lucie JEZERSKÁ and Jakub CHLOPECKÝ. The Detection of Corundum in Slags. In: METAL 2016 : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : list of abstracts : May 25th-27th 2016, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 193-199. ISBN 978-80-87294-66-6. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC, Lucie JEZERSKÁ, Jiří ZEGZULKA and Jan NEČAS. EFFECT OF PARTICLE SHAPE AND SIZE ON THE COMPRESSIBILITY AND BULK PROPERTIES OF POWDERS IN POWDER METALLURG. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 1394-1399. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
ŽUROVEC, David, Lucie JEZERSKÁ, Jakub HLOSTA and Jiří ZEGZULKA. SORTING ELECTRICAL WASTE GRIT AND PROCESSING THE METALLIC COMPONENT. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 1600-1605. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Stanislav HONUS and Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. ECONOMICAL EVALUATION OF REDUCIBILITY OF COMPACTED METALLURGICAL WASTE WITH HIGH RATIO OF FE. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 1838-1843. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Světlana KOZUBOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Lucie OBALOVÁ and Pegie COOL. Catalytic activity of cobalt impregnated on ordered mesoporous silica materials in N2O decomposition. In: NANOCON 2015 : 7th international conference : conference proceedings : (reviewed version) : October 14th-16th 2015, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 242-248. ISBN 978-80-87294-63-5. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Lucie JEZERSKÁ, Jiří ZEGZULKA and František ZÁDRAPA. EFFECT OF SAMPLE PREPARATION ON TIO2 NANOPARTICLES SIZE DISTRIBUTION. In: NANOCON 2016: 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application : list of abstracts : October 19th-21st 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 139. ISBN 978-80-87294-68-0. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Lucie JEZERSKÁ, František ZÁDRAPA, Martin ŽÍDEK and Daniel GELNAR. Flow characterization methods of glidants. In: NANOCON 2016: 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application : list of abstracts : October 19th-21st 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. p. 138. ISBN 978-80-87294-68-0. [Detail]
HUSÁKOVÁ, Nikoleta, Gabriel FEDORKO, Vieroslav MOLNÁR and Stanislav HONUS. Creation of an integral model of supply and distribution as a system for operative planning and scheduling in logistics. In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume II.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 187-194. ISBN 978-619-7105-66-7. [Detail]
HUSÁKOVÁ, Nikoleta, Gabriel FEDORKO, Vieroslav MOLNÁR and Stanislav HONUS. Example of selection of suitable way for the process of recycling. In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume II.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 357-365. ISBN 978-619-7105-66-7. [Detail]
DROZDOVÁ, Jarmila and Vladimír HOMOLA. Utilization of statistical methods for information purposes in geoturism. In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume II.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 909-916. ISBN 978-619-7105-66-7. [Detail]
HONUS, Stanislav, Simona JURSOVÁ, Gabriel FEDORKO and Vieroslav MOLNÁR. Currently used mathematical description of fluidization and particle collision and their verification using a prototype physical model. In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Geology, Hydrogeology, Engineering Geology and Geotechnics. Volume I.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 253-261. ISBN 978-619-7105-63-6. [Detail]
HONUS, Stanislav, Simona JURSOVÁ, Ondřej NĚMČEK and Nikoleta HUSÁKOVÁ. The study of the effects of burner design modifications on the course of gaseous fuel combustion making use of a laboratory combustion chamber. In: SGEM 2016 : 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : proceedings : June 30 - July 6, 2016, Albena, Bulgaria. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future. Volume I.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 753-760. ISBN 978-619-7105-63-6. [Detail]
KUCBEL, Marek, Agnieszka CORSARO, Barbora ŠVÉDOVÁ, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Temporal and seasonal variations of black carbon (BC) in a highly polluted Eastern European city: Apportionment of potential sources and the effect of meteorological conditions. In: Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : 11th conference : proceedings : September 4-9, 2016, Lisbon, Portugal. Zagreb: University of Zagreb, 2016. p. 1-22. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

2015

VACULÍKOVÁ, Eliška, Daniela PLACHÁ, Martin PISARČÍK and Josef JAMPÍLEK. Preparation of Hydrochlorothiazide Nanoparticles. In: 19th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry : proceedings. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2015. p. 1-6. ISBN 978-3-03842-145-0. [Detail]
SOBOTA, Pavel, Stanislav RUSNOK, Stanislav MIŠÁK, Michal KELNAR and Petr KAČOR. Using of Microcontroller with Small-Scale Wind Power in Off-Grid coupled with Induction Generator. In: 2015 IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2015 - Conference Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 2124-2128. ISBN 978-1-4799-7993-6. [Detail]
VRAMBA, Jakub, Stanislav MIŠÁK, Vít HOUDEK and Jakub KOSMÁK. Development of protection scheme for off-grid topology. In: 2015 IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2015 - Conference Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 368-373. ISBN 978-1-4799-7993-6. [Detail]
AJITHAN, Senthil Kumar, Tomáš ČERMÁK and Stanislav MIŠÁK. Modeling and Experimentation of a 12kW Direct Driven PM Synchronous Generator of Wind Power. In: 3rd International Conference on Control, Engineering and Information Technology, CEIT 2015. Vienna: IEEE, 2015. p. 1-5. ISBN 978-1-4799-8212-7. [Detail]
HARTMANN, Silvie, Hana ŠKROBÁNKOVÁ and Ivo HAVRÁNEK. Inhibition of Activated Sludge Respiration by Laundry Washing Agents. In: ACSR - Advances in Computer Science Research. Volume 9. Paris: Atlantis Press, 2015. p. 39-42. ISBN 978-94-6252-074-5. [Detail]
KUCBEL, Marek, Barbora SÝKOROVÁ, Helena RACLAVSKÁ and Konstantin RACLAVSKÝ. Polyaromatic hydrocarbons in dust particles of Moravian-Silesian Region (Czech Republic) in the Winter Season 2013/2014. In: ACSR - Advances in Computer Science Research. Volume 9. Paris: Atlantis Press, 2015. p. 43-46. ISBN 978-94-6252-074-5. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Viktor POKORNÝ and Petr KAČOR. Modeling of Acoustic Short Circuits. In: Advances in Soft Computing. Volume 370. London: Springer Verlag, 2015. p. 121-131. ISBN 978-3-319-21205-0. [Detail]
VANTUCH, Tomáš, Tomáš BURIÁNEK and Stanislav MIŠÁK. A Novel Method for Detection of Covered Conductor Faults by PD-Pattern Evaluation. In: Advances in intelligent systems and computing. Volume 370. Basel: Springer, 2015. p. 133-142. ISBN 978-3-319-21205-0. [Detail]
OWEIS, Nour Easa Nour, S.S. OWEIS, W. GEORGE, M.G. SULIMA and Václav SNÁŠEL. A Survey on Big Data, Mining: (Tools, Techniques, Applications and Notable Uses). In: Advances in intelligent systems and computing. Volume 370. Heidelberg: Springer, 2015. p. 109-119. ISBN 978-3-319-21205-0. [Detail]
DUONG, H.N., H.T. NGUYEN and Václav SNÁŠEL. A Hybrid Approach for Predicting River Runoff. In: Advances in intelligent systems and computing. Volume 370. Heidelberg: Springer, 2015. p. 61-71. ISBN 978-3-319-21205-0. [Detail]
BURIÁNEK, Tomáš, Tomáš VANTUCH, Jindřich STUCHLÝ and Stanislav MIŠÁK. Off-grid parameters analysis method based on dimensionality reduction and self-organizing map. In: Advances in intelligent systems and computing. Volume 378. Basel: Springer, 2015. p. 235-244. ISBN 978-3-319-19823-1. [Detail]
VANTUCH, Tomáš, Jindřich STUCHLÝ, Stanislav MIŠÁK and Tomáš BURIÁNEK. Data Mining Application On Complex Dataset From The Off-Grid Systems. In: Advances in intelligent systems and computing. Volume 378. London: Springer, 2015. p. 63-75. ISBN 978-3-319-19823-1. [Detail]
NEČAS, Jan, Sylvia LARSSON, Mikko MÄKELÄ and Torbjörn LESTANDER. BIOMASS PARTICLE DESIGN THROUGH CYCLONE TREATMENT. In: CHOPS : 8th International conference for Conveying and Handling of Particulate Solids : proceedings : May 3-7, 2015, Tel Aviv, Israel. [Izrael]: [s.n.], 2015. p. 1-7. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRÁL, Vladimír, Stanislav RUSEK and Radomír GOŇO. Processing of Input Databases of Technical Condition and Importance and Definition of Order for Maintenance of 110 kV / MV Transformers. In: EPE 2015 : 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering : May 20th to May 22nd, 2015, hotel Dlouhe Strane, Kouty nad Desnou. Danvers: IEEE, 2015. p. 350-354. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
VACULÍK, Petr and Jaroslav FRANTÍK. Mix of Energy Sources in Technology Centre of Ostrava. In: EPE 2015 : 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering : May 20th to May 22nd, 2015, hotel Dlouhe Strane, Kouty nad Desnou. Danvers: IEEE, 2015. p. 448-452. ISBN 978-1-4673-6787-5. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Tomáš MLČÁK, Jan DUDEK and Stanislav ZAJACZEK. The development of a modern heat treatment unit with embedded control ensuring minimal retroactive effects on the supply network. In: EPE 2015 : 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering : May 20th to May 22nd, 2015, hotel Dlouhe Strane, Kouty nad Desnou. Danvers: IEEE, 2015. p. 723-728. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
STUCHLÝ, Jindřich, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. Prospects for Electric Vehicles Technology with Renewable Energy Sources in a Smart-Grid Environment – An Introduction. In: EPE 2015 : 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering : May 20th to May 22nd, 2015, hotel Dlouhe Strane, Kouty nad Desnou. Piscataway: IEEE, 2015. p. 589-594. ISBN 978-1-4673-6787-5. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Lucie JEZERSKÁ, Jan VYLETĚLEK, Jiří ROZBROJ, Daniel GELNAR and Martin ŽÍDEK. Selected parts of LSH. In: Energetika a životní prostředí 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 36-40. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŽURKOVÁ, Kateřina, Karla KRYŠTOFOVÁ, Helena RACLAVSKÁ and Hana ŠKROBÁNKOVÁ. The possibility of utilization of separated municipal waste as solid alternative fuel. In: Engineering Sciences and Production Management 2015 : international scientific conference : book of abstracts : medzinárodná vedecká konferencia : zborník abstraktov : 16.4.-17.4.2015, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba. Košice: Podnikovohospodárská fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2015. p. 337–342. ISBN 978-80-971555-4-4. [Detail]
KUCBEL, Marek, Barbora SÝKOROVÁ, Helena RACLAVSKÁ and Konstantin RACLAVSKÝ. Black Carbon as an Indicator of Air Pollution in Industrial Region. In: Engineering Sciences and Production Management 2015 : international scientific conference : book of abstracts : medzinárodná vedecká konferencia : zborník abstraktov : 16.4.-17.4.2015, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba. Košice: Podnikovohospodárská fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2015. p. 461-466. ISBN 978-80-971555-4-4. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Lucia KOVAĽOVÁ and Hana ŠKROBÁNKOVÁ. Utilization of carbon produced by torrefaction of grass for energy purposes and related risks. In: Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2015 IEEE 15th International Conference on. Vienna: IEEE, 2015. p. 1972-1976. ISBN 978-1-4799-7992-9. [Detail]
STUCHLÝ, Jindřich, Stanislav MIŠÁK, Tomáš VANTUCH and Tomáš BURIÁNEK. A power quality forecasting model as an integrate part of active demand side management using Artificial Intelligence Technique - Multilayer Neural Network with Backpropagation Learning Algorithm. In: Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2015 IEEE 15th International Conference on. Vienna: IEEE, 2015. p. 611 - 616. ISBN 978-1-4799-7992-9. [Detail]
KAZÁRIK, Jiří, Zdeněk SLANINA, David VALA and Daniel MINAŘÍK. Method and Device for Long-Term Cycling Tests of Reversible Fuel Cells. In: IFAC-PapersOnLine. Volume 48, Issue 4. London: IFAC-PapersOnLine, 2015. p. 252-255. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ and Silvie BROŽOVÁ. POROSITY OF METALLURGICAL SINTER AS AN INDICATOR OF IRON ORE REDUCIBILITY. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 129-134. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jiří BOTULA, Lucie JEZERSKÁ, Michal KRATOCHVÍL, Jakub HLOSTA and Jan NEČAS. Possibilities to improve the mechanical and physical properties of slag for its secondary utilization. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 140-145. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Lucie JEZERSKÁ, Tatiana LIPTÁKOVÁ, Jakub HLOSTA and Jan NEČAS. Study of structural and selected mechanical/physical properties of metal powders. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 1457-1462. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Simona JURSOVÁ, Manuela INGLADI and Jiřina VONTOROVÁ. Economic assessment of secondary materials generated in metallurgical companies. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 1866-1870. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ, Simona JURSOVÁ and Edyta KARDAS. Assessment of Technical-Economical Development Perspective of Selected Non-ferrous Metal Potential in Metallurgy. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 2040-2043. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Jiří BOTULA, Michal KRATOCHVÍL, Lucie JEZERSKÁ, Jakub HLOSTA and Jan NEČAS. Possibilities to Improve the Mechanical and Physical Properties of Slag for its Secondary Utlization. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : full texts of papers : June 3rd-5th 2015, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 140-145. ISBN 978-80-87294-58-1. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Lucie JEZERSKÁ, Tatiana LIPTÁKOVÁ, Jakub HLOSTA and Jan NEČAS. STUDY OF STRUCTURAL AND SELECTED MECHANICAL/PHYSICAL PROPETIES OF METAL POWDERS. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : full texts of papers : June 3rd-5th 2015, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. p. 1457-1462. ISBN 978-80-87294-58-1. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Lucie JEZERSKÁ, Jakub HLOSTA, Martin ŽÍDEK and Jan NEČAS. Effect of SiO2 nanoparticles on the mechanical/physical properties of SiO2 microparticles mixtures. In: NANOCON 2015: 7th international conference : proceedings of abstracts. Ostrava: Tanger, 2015. p. 153-159. ISBN 978-80-87294-59-8. [Detail]
HUO, Pengwei, Martin RELI, Lenka MATĚJOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lucie OBALOVÁ and Kamila KOČÍ. A NEW GAS PHASE PHOTOCATALYTIC REACTOR FOR CO2 CONVERSION: OPTIMAL PHOTOREDUCTION CONDITIONS WITH TiO2 P25 PHOTOCATALYST. In: NANOCON 2015: 7th international conference : proceedings of abstracts. Ostrava: Tanger, 2015. p. 236-241. ISBN 978-80-87294-59-8. [Detail]
KUCBEL, Marek, Barbora SÝKOROVÁ and Jana RŮŽIČKOVÁ. Carbonaceous Particles in the Air of the Moravian – Silesian Region, Czech Republic. In: Perspectives in Science. Amsterdam: Elsevier, 2015. p. 130-134. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Phthalates in PM2.5 Airborne Particles in the Moravian-Silesian Region, Czech Republic. In: Perspectives in Science. Amsterdam: Elsevier, 2015. p. 330-335. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC and Jiří ZEGZULKA. MOŽNOSTI MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ PRÁŠKŮ V APLIKACI NA MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ PROCESŮ POMOCÍ METODY DISKRÉTNÍCH PRVKŮ. In: Popílky ve stavebnictví : sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 81-90. ISBN 978-80-214-5192-6. [Detail]
KRÖMER, Pavel, Jan PLATOŠ and Václav SNÁŠEL. Traditional and self-adaptive differential evolution for the p-median problem. In: Proceedings - 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 299-304. ISBN 978-1-4799-8322-3. [Detail]
UHER, Vojtěch, Petr GAJDOŠ and Tomáš JEŽOWICZ. Solving nearest neighbors problem on GPU to speed up the Fruchterman-Reingold graph layout algorithm. In: Proceedings - 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 305-310. ISBN 978-1-4799-8322-3. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr, Daniel MINAŘÍK, Michal NEY and Petr KAČOR. Hybrid Energy System with Hydrogen Technology in Connection with PV Power Plant. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2015. p. 168-171. ISBN 978-80-553-2187-5. [Detail]
KAČOR, Petr, Daniel MINAŘÍK and Petr MOLDŘÍK. CFD Analysis of Temperature Rise of PEM Type Fuel Cell. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2015. p. 180-183. ISBN 978-80-553-2187-5. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel and Petr MOLDŘÍK. Analysis of electrolyzer efficiency and its influence to components parameters in laboratory hybrid photovoltaic - hydrogen stand - alone system. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2015. p. 200-203. ISBN 978-80-553-2187-5. [Detail]
KUMAR, A. Senthil, Alice A. HEPZIBAH, Tomáš ČERMÁK and Stanislav MIŠÁK. Analysis and simulation of PEM fuel cell with interleaved soft switch boost converter for stand-alone load conditions. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2015. p. 211-214. ISBN 978-80-553-2187-5. [Detail]
SIKORA, Tadeusz and Jindřich STUCHLÝ. Generic Loads for Testing of Low Voltage Inverters for Off-Grids. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2015. p. 253-256. ISBN 978-80-553-2187-5. [Detail]
GOŇO, Radomír, Stanislav RUSEK, Michal KRÁTKÝ and Martin SLIVKA. Component reliability parameters of distribution network. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2015. p. 376-379. ISBN 978-80-553-2187-5. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Viktor POKORNÝ and Lukáš PROKOP. The covered conductors faults detections. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2015. p. 392-396. ISBN 978-80-553-2187-5. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK and Jindřich STUCHLÝ. Possibilities of storage capacity sharing using e-vehicles - An introduction. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2015. p. 416-419. ISBN 978-80-553-2187-5. [Detail]
OTÝPKA, Jan, Vítězslav STÝSKALA, Dmitrii KOLOSOV and Stanislav MIŠÁK. The Simulation of Connection of the Induction Generator to Grid Using the d-q Coordinate Frame Model. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2015. p. 460-464. ISBN 978-80-553-2187-5. [Detail]
CHESALKIN, Artem, Daniel MINAŘÍK, Petr MOLDŘÍK and Vít OTEVŘEL. Metal Hydrides as an Energy Storage Systems in Real Operating Conditions. In: Proceedings Of The 8th International Scientific Symposium On Electrical Power Engineering (Elektroenergetika 2015). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2015. p. 507-510. ISBN 978-80-553-2187-5. [Detail]
KŁOSOK-BAZAN, Iwona, Anita SOWA, Miroslava GOŇO and Radomír GOŇO. Nano-silver as a New Agent for Conditioning of Cooling Water in Power Stations - Technical and Economic Aspects of Technology Implementation. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 198-202. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
GOŇO, Miroslava, Radomír GOŇO, Roman PORTUŽÁK and Iwona KŁOSOK-BAZAN. Potential of suitable locations for construction of pumped storage hydroelectric plants. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 203-207. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
MOZDŘEŇ, Tomáš, Stanislav RUSEK, Radomír GOŇO, Daniel MINAŘÍK and Petr MOLDŘÍK. The Input Analysis of Parameters and Expected Operation Modes of Energetic Technologies in Technological Centre ENET. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 32-36. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
ŠPAČEK, Michal, Zdeněk HRADÍLEK and Petr MOLDŘÍK. Cooperation between Photovoltaic and Biogas Power Plants within 22kV Network. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 341-345. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
HOUDEK, Vít, Stanislav RUSEK and Radomír GOŇO. Analysis of results for 110 kV power lines restoration methodology. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 391-395. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
SIKORA, Tadeusz, Jakub VRAMBA, Jindřich STUCHLÝ and Jan DUDEK. Wiring and protection of an Off-Grid system. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 438-443. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
DRHOLEC, Jiří and Radomír GOŇO. Operation of industrial local distribution system. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 478-483. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
VACULÍK, Jan, Zdeněk HRADÍLEK, Petr MOLDŘÍK and Daniel MINAŘÍK. Utilisation of Thermograhy in the Field of PEM Fuel Cells. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 488-492. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
KAČOR, Petr, Daniel MINAŘÍK and Petr MOLDŘÍK. CFD Analysis of Temperature Distribution of PEM Type Fuel Cell. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 507-512. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
STUCHLÝ, Jindřich, Stanislav MIŠÁK, Lukáš PROKOP and Petr KREJČÍ. A power quality evaluating in autonomous system using virtual instrument tool. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 532 - 537. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
JANŠA, Jiří, Zdeněk HRADÍLEK and Petr MOLDŘÍK. Energy Supplied from Biogas Power Station to the Distribution Network. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 575-578. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
AJITHAN, Senthil Kumar, Tomáš ČERMÁK and Stanislav MIŠÁK. Short -Term Wind Power Plant Predicting With Artificial Neural Network. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 584-588. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
KRÁL, Martin, Radomír GOŇO, Petr MOLDŘÍK and Miroslava GOŇO. Quality Analysis of Electricity Supply from Small Hydro Power Plants with Banki and Pump Turbines. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 601-604. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
RUSNOK, Stanislav, Pavel SOBOTA, Michal KELNAR, Petr KAČOR and Stanislav MIŠÁK. Small-Scale Wind Power in Off-Grid and its Controlling by Variable Load. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 610-613. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
RUSNOK, Stanislav, Pavel SOBOTA, Veleslav MACH, Petr KAČOR and Stanislav MIŠÁK. Possibilities of program EMTP-ATP to analyze the starting current of induction motor in frequent switching. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 614 - 619. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
SLÍVA, Ladislav and Stanislav MIŠÁK. Optimization of the rotor part of a interior permanent magnets synchronous machine. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 638-641. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
NEY, Michal, Zdeněk HRADÍLEK, Daniel MINAŘÍK and Petr MOLDŘÍK. Research on Hydrogen Technologies in New Laboratory of VSB - TU Ostrava. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 642-646. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
ABDELRAHMAN, Mohamed A., Osama E. ABDELLATIF, Mohamed MOAWED, A. ELIWA and Stanislav MIŠÁK. The CFD performance analysis for horizontal axis wind turbine with different blade shapes and tower effect. In: Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2015. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. p. 754 - 759. ISBN 978-1-4673-6788-2. [Detail]
PILAR, L., Z. VLCEK, Zbyszek SZELIGA and V. VESELY. DEVELOPMENT OF A PILOT PLANT FOR REDUCTION Hg EMISSION FROM LARGE POWER PLANT. In: Proceedings of the 3rd International conference on chemical technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. p. 375-381. ISBN 978-80-86238-82-1. [Detail]
SÝKOROVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Jarmila DROZDOVÁ and Konstantin RACLAVSKÝ. Multivariate analysis of pollution sources in Moravian-Silesian region. In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management. London: CRC Press, 2015. p. 285-291. ISBN 978-1-138-02856-2. [Detail]
SASSMANOVÁ, Veronika, Jaroslav FRANTÍK, Jarmila DROZDOVÁ, Petr PAVLÍK and Jan MINÁŘ. Evaluation of the properties of the gas processing by the thermal degradation of tires, lignite and HDPE on pyrolysis system. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : Energy and Clean Technologies : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 235-242. ISBN 978-619-7105-38-4. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ, Simona JURSOVÁ and Natálie LYŽBICKÁ. The Environmental Aspect of Production of Sinter. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Book 5, Volume 1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 855-862. ISBN 978-619-7105-39-1. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ and Silvie BROŽOVÁ. POROSITY OF METALLURGICAL SINTER AND POSSIBILITIES OF ITS TESTING. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume I, Geology, mineral processing, oil and gas exploration. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 659-665. ISBN 978-619-7105-31-5. [Detail]

2014

STUCHLÝ, Jindřich, Stanislav MIŠÁK, Jakub VRAMBA, Marián UHER and Petr KUBALÍK. Control of Autonomous Active Distribution Grid - Introduction. In: 2014 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND ELECTRICAL ENGINEERING (EEEIC). Danvers: IEEE, 2014. p. 328-333. ISBN 978-1-4799-4660-0. [Detail]
KUBALÍK, Petr, Stanislav MIŠÁK, Marián UHER, Jindřich STUCHLÝ and Jakub VRAMBA. Suitable energy storage in Off-Grid systems. In: 2014 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND ELECTRICAL ENGINEERING (EEEIC). Danvers: IEEE, 2014. p. 345-349. ISBN 978-1-4799-4660-0. [Detail]
SLIVKA, Martin, Radomír GOŇO and Stanislav RUSEK. Confidence Intervals in Reliability Database. In: 2014 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND ELECTRICAL ENGINEERING (EEEIC). Danvers: IEEE, 2014. p. 423-425. ISBN 978-1-4799-4660-0. [Detail]
NEY, Michal, Zdeněk HRADÍLEK, Daniel MINAŘÍK and Petr MOLDŘÍK. Technological Centre for Research of Renewable Resources and Accumulation of Electric Power. In: 2014 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND ELECTRICAL ENGINEERING (EEEIC). New York: IEEE, 2014. p. 65-68. ISBN 978-1-4799-4660-0. [Detail]
JANŠA, Jiří, Zdeněk HRADÍLEK and Petr MOLDŘÍK. Impact of Biogas Plant on Distribution Grid. In: 2014 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND ELECTRICAL ENGINEERING (EEEIC). New York: IEEE, 2014. p. 80-84. ISBN 978-1-4799-4660-0. [Detail]
NOVÁK, Martin, Tomáš MOZDŘEŇ, Radomír GOŇO and Miroslava GOŇO. Methods of small hydropower plants connection in water supply system. In: 2014 14th International Conference on Environment and Electrical Engineering : Krakow, Poland, 10-12 May, 2014 : conference proceedings. Danvers: IEEE, 2014. p. 418-422. ISBN 978-1-4799-4661-7. [Detail]
HONUS, Stanislav and Dagmar JUCHELKOVÁ. Influence of Input Material Kind on Thermic System Furnace Efficiency. In: Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 1716-1722. ISBN 978-3-03785-061-9. [Detail]
FROLOV, A.A., Dušan HÚSEK, Václav SNÁŠEL, Pavel Dmitrievitch BOBROV, O. MOKIENKO, J. TINTĚRA and J. RYDLO. Brain-computer interface based on motor imagery: The most relevant sources of electrical brain activity. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 223. New York: Springer, 2014. p. 153-163. ISBN 978-3-319-00929-2. [Detail]
THEISZ, Günther, Karel FRYDRÝŠEK, Václav SLÁDEČEK, Tomáš KUBÍN and Josef OPLUŠTIL. Continuous Passive Motion Splint for Patients with External Ilizarov Fixator. In: Applied Mechanics 2014 : 16th international scientific conference : April 14-16, 2014, Kraków, Poland : conference proceedings. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2014. p. 51-52. ISBN 978-83-60102-67-1. [Detail]
HONUS, Stanislav and Przemyslaw BUKOWSKI. Maintenance Study of A Pilot Biomass Pyrolysis Installation. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 496-500. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 947-952. ISBN 978-3-03785-992-6. [Detail]
UHER, Marián and Stanislav MIŠÁK. Voltage analysis of the distribution network with renewable resources using EMTP-ATP. In: EPE 2014 : Electric Power Engineering 2014 : 15th International Scientific Conference : Brno, May 12th to May 14th, 2014. Vienna: IEEE, 2014. p. 131-136. ISBN 978-1-4799-3806-3. [Detail]
HOUDEK, Vít, Stanislav RUSEK and Radomír GOŇO. Stages of development of 110 kV power lines restoration method. In: EPE 2014 : Electric Power Engineering 2014 : 15th International Scientific Conference : Brno, May 12th to May 14th, 2014. Vienna: IEEE, 2014. p. 57-61. ISBN 978-1-4799-3806-3. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav, Ivo NEBORÁK and Petr PALACKÝ. Optimisation of electric drive setting in battery-powered locomotive. In: EPE 2014 : Electric Power Engineering 2014 : 15th International Scientific Conference : Brno, May 12th to May 14th, 2014. Vienna: IEEE, 2014. p. 593-597. ISBN 978-1-4799-3806-3. [Detail]
VACULÍK, Petr. Application Note for the Construction of SiC Medium Power Converter with High Switching Frequency. In: EPE 2014 : Electric Power Engineering 2014 : 15th International Scientific Conference : Brno, May 12th to May 14th, 2014. Vienna: IEEE, 2014. p. 85-90. ISBN 978-1-4799-3806-3. [Detail]
KAČOR, Petr and Petr BERNAT. Analysis of Force Characteristic of Short-Circuit Release in Low Voltage Circuit Breaker. In: EPE 2014 : Electric Power Engineering 2014 : 15th International Scientific Conference : Brno, May 12th to May 14th, 2014. New York: IEEE, 2014. p. 515-519. ISBN 978-1-4799-3806-3. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, Petr MOLDŘÍK and Tony MEADOWCROFT. Experimental Validation of Solid Oxide Fuel Cell´s Basic Operational Characteristic. In: EPE 2014 : Electric Power Engineering 2014 : 15th International Scientific Conference : Brno, May 12th to May 14th, 2014. Piscataway: IEEE, 2014. p. 315-319. ISBN 978-1-4799-3806-3. [Detail]
VACULÍK, Jan, Zdeněk HRADÍLEK, Petr MOLDŘÍK and Daniel MINAŘÍK. Calculation of efficiency of hydrogen storage system at the fuel cells laborator. In: EPE 2014 : Electric Power Engineering 2014 : 15th International Scientific Conference : Brno, May 12th to May 14th, 2014. Piscataway: IEEE, 2014. p. 381-384. ISBN 978-1-4799-3806-3. [Detail]
SÝKOROVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ, Jarmila DROZDOVÁ and Konstantin RACLAVSKÝ. SEASONAL VARIATIONS OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHs) IN THE AIR OF MORAVIAN-SILESIAN REGION, CZECH REPUBLIC. In: Environment, Energy and Applied Technology. London: Taylor & Francis, 2014. p. 367-372. ISBN 978-1-138-02691-9. [Detail]
HARTMANN, Silvie. The fine metallurgical dust agglomeration research. In: Environment, Energy and Applied Technology. London: Taylor & Francis, 2014. p. 997-1001. ISBN 978-1-138-02691-9. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Daniel MINAŘÍK and Tomáš DOČEKAL. Experiences with the project-oriented learning. In: European Conference on Power Electronics and Applications. New York: IEEE, 2014. p. 1-7. ISBN 978-1-4799-3015-9. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Marcel MIKESKA and Jiří SLABOTÍNSKÝ. Využití jílových materiálů k přípravě ochranných protichemických prostředků. In: Hazmat Protect 2014 : 11. – 12. listopadu 2014. Milín: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 2014. p. 49-57. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Ondřej ZAJONC, Jan VYLETĚLEK, Jiří ROZBROJ and Jiří ZEGZULKA. Research on Effect of Spruce Sawdust with Added Starch on Flowability and Pelletization of the Material. In: IERI Procedia. Volume 8. London: Elsevier, 2014. p. 154-163. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Simona JURSOVÁ, Silvie BROŽOVÁ, Edyta KARDAS and Anna KONSTANCIAK. Testování vysokoteplotních vlastností kovonosných metalurgických odpadů. In: Iron and steelmaking : XXIV. International scientific conference : Hotel Duo, Horní Bečva, Beskydy, Česká republika, 22.-24.10.2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 136-139. ISBN 978-80-248-3627-0. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Simona JURSOVÁ and M INGALDI. ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF SECONDARY METAL-BEARING RAW MATERIALS FOR METALLURGICAL PRODUCTION. In: METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings : May 21st-23rd 2014, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. p. 1618-1622. ISBN 978-80-87294-54-3. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Silvie BROŽOVÁ and Jaroslav FRANTÍK. POSSIBLE IMPROVEMENT OF IRONMAKING TECHNOLOGY ECONOMICS BY BLAST FURNACE FEEDSTOCK OPTIMIZATION. In: METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings : May 21st-23rd 2014, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. p. 1735. ISBN 978-80-87294-54-3. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ and Simona JURSOVÁ. Possibilities of Economic Utilization of Briquetted Metallurgical Waste. In: METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings : May 21st-23rd 2014, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. p. 1841-1845. ISBN 978-80-87294-54-3. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Jakub HLOSTA, Martin ŽÍDEK, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. COMPARATIVE STUDY OF TITANIUM DIOXIDE’S RHEOLOGICAL PROPERTIES. In: NANOCON 2014: 6th International Conference, November 5th-7th 2014, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-55-0. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ and Simona JURSOVÁ. An Ecological Perspective the Use of Metallurgical Waste. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Ecology & Environmental Protection. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. p. 11-14. ISBN 978-619-7105-17-9. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Silvie BROŽOVÁ and Jaroslav FRANTÍK. Mathematical modelling of blast furnace operation at Centre Enet, VŠB - Technical university of Ostrava. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. p. 897-902. ISBN 978-619-7105-09-4. [Detail]
BRIŠ, Radim, Radomír GOŇO and Stanislav RUSEK. Maintenance analysis and optimization of a distribution network from practice. In: Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon. Leiden: CRC Press, 2014. p. 821-828. ISBN 978-1-138-00123-7. [Detail]

2013

KUCHAŘOVÁ, Jana, Konstantin RACLAVSKÝ and Helena RACLAVSKÁ. The character of refractory organic matter in domestic furnaces. In: 2013 13th International Conference on Environment and Electrical Engineering : 1-3 November 2013, Wroclaw, Poland : conference proceedings. Vienna: IEEE, 2013. p. 69-74. ISBN 978-1-4799-2802-6. [Detail]
UHER, Marián and Stanislav MIŠÁK. Analysis of feedback effect of distribution grid with renewable resources. In: 2013 13th International Conference on Environment and Electrical Engineering : 1-3 November 2013, Wroclaw, Poland : conference proceedings. Vienna: IEEE, 2013. p. 80-84. ISBN 978-1-4799-2802-6. [Detail]
GOŇO, Radomír, Martin NOVÁK, Miroslava GOŇO and Miroslav KYNCL. Utilization of Small Hydropower. In: 2013 13th International Conference on Environment and Electrical Engineering : 1-3 November 2013, Wroclaw, Poland : conference proceedings. Danvers: IEEE, 2013. p. 348-351. ISBN 978-1-4799-2802-6. [Detail]
STUCHLÝ, Jindřich, Jakub VRAMBA and Stanislav MIŠÁK. Monitoring of Hybrid System Using Labview. In: 2013 13th International Conference on Environment and Electrical Engineering : 1-3 November 2013, Wroclaw, Poland : conference proceedings. Danvers: IEEE, 2013. p. 42 - 47. ISBN 978-1-4799-2802-6. [Detail]
VACULÍK, Petr. The Properties of SiC in Comparison with Si Semiconductor Devices. In: 2013 International Conference on Applied Electronics : Pilsen, 10-12 September 2013. Pilsen: University of West Bohemia in Pilsen, 2013. p. 309-312. ISBN 978-80-261-0166-6. [Detail]
KRÖMER, Pavel, Ajith ABRAHAM PADATH, Václav SNÁŠEL, E. BERHAN and D. KITAW. On the differential evolution for vehicle routing problem. In: 2013 International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition, SoCPaR 2013. New York: IEEE, 2013. p. 384-389. ISBN 978-1-4799-3400-3. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Stanislav HONUS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Production and Utilisation of Non-Conventional Coke. In: Advanced Materials Research. Volume 690-693. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 1440-1443. ISBN 978-3-03785-692-5. [Detail]
HONUS, Stanislav, Ondřej NĚMČEK and Dagmar JUCHELKOVÁ. The Analysis of the Heat Transfer Into Reactor Walls in the Thermal System and the Verification. In: Advanced Materials Research. Volumes 694-697. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 771-777. ISBN 978-3-03785-693-2. [Detail]
THEISZ, Günther, Ivo VESELÝ, Karel FRYDRÝŠEK, Roman FOUSEK, Václav SLÁDEČEK and Leopold PLEVA. CONTINUOUS PASSIVE MOTION SPLINT APPLIED IN TRAUMATOLOGY. In: Applied Mechanics 2013 : 15th international scientific conference : proceedings of extended abstracts : April 15-18, 2013, Velké Karlovice, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-2. ISBN 978-80-248-2978-4. [Detail]
NĚMČEK, Ondřej, Stanislav HONUS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Application and Efficiency Verification of Classical and Unconvetional Sorbents which Serve for Capture of Heavy Metals during Coal Combustion in Experimental Fluid Device. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 261-262. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 302-306. ISBN 978-3-03785-568-3. [Detail]
SASSMANOVÁ, Veronika, Zuzana POLÁČKOVÁ, Jaroslav FRANTÍK, Stanislav HONUS and Dagmar JUCHELKOVÁ. The use of FT-IR for the determination of liquid products properties after the tyres thermal degradation. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 261-262. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 539-597. ISBN 978-3-03785-568-3. [Detail]
HONUS, Stanislav, Ondřej NĚMČEK, Jaroslav FRANTÍK, Veronika SASSMANOVÁ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Experimental Determination of Energy Demand and Spatio-Temporal Course of Pyrolysis for Various Materials. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 261-262. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 598-604. ISBN 978-3-03785-568-3. [Detail]
HONUS, Stanislav and Dagmar JUCHELKOVÁ. Comparison of Numeric Methods that Simulate Energy Transfer by Radiation. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 261-262. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 605-610. ISBN 978-3-03785-568-3. [Detail]
BUKOWSKI, Przemyslaw, Stanislav HONUS and Dagmar JUCHELKOVÁ. The influence of work parameters on a hydrogen PEM fuel cell efficiency. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 395-396. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 41-46. ISBN 978-3-03785-842-4. [Detail]
HONUS, Stanislav, Przemyslaw BUKOWSKI and Dagmar JUCHELKOVÁ. Properties of Process Gas Combustion Products. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 395-396. Enfield, New Hampshire, USA: Trans Tech Publications, 2013. p. 73-78. ISBN 978-3-03785-842-4. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Krzysztof WITKOWSKI and Manuela INGALDI. LOGISTIC FLOWS OF METALLURGICAL AGGREGATE OPERATION. In: CLC 2013: CARPATHIAN LOGISTICS CONGRESS - CONGRESS PROCEEDINGS. Ostrava: Tanger, 2013. p. 458-462. ISBN 978-80-87294-50-5. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Krzystof WITKOWSKI and Manuela INGALDI. LOGISTIC FLOWS OF METALLURGICAL AGGREGATE OPERATION. In: Carpathian Logistics Congress 2013 : December 9th -11th 2013, Novotel Krakow City West, Kraków Poland, EU. Ostrava: Tanger, 2013. p. 1-5. ISBN 978-80-87294-46-8. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Zdeněk MATĚJ, Satu PITKÄAHO and Lucie OBALOVÁ. Via CO2 photoreduction over nanocrystalline TiO2 towards valuable products. In: Clean air research at the University of Oulu : proceedings of the 2nd SkyPro Conference : November 12th 2013, University of Oulu, Finland. Oulu: University of Oulu, 2013. p. 57-62. ISBN 978-952-62-0292-1. [Detail]
SIKORA, Tadeusz and Vladimír KRÁL. Obecné zátěže pro testování malých zdrojů nízkého střídavého napětí. In: Elektroenergetika 2013 : proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering : Stará Lesná, High Tatras, September 18-20, 2013. Košice: Technical University of Košice, 2013. p. 105-108. ISBN 978-80-553-1442-6. [Detail]
KAČOR, Petr and Zdeněk HYTKA. CFD Analysis of Temperature Rise of Oil-Cooled Power Transformer. In: Elektroenergetika 2013 : proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering : Stará Lesná, High Tatras, September 18-20, 2013. Košice: Technical University of Košice, 2013. p. 335-338. ISBN 978-80-553-1441-9. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Aleš HORÁK and Miroslav PRÝMEK. Řidicí systém pro malý ostrovní systém založený na agentním principu. In: Elektroenergetika 2013 : proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering : Stará Lesná, High Tatras, September 18-20, 2013. Košice: Technical University of Košice, 2013. p. 500-503. ISBN 978-80-553-1442-6. [Detail]
HORYL, Petr, Milada HLAVÁČKOVÁ and Richard ŠŇUPÁREK. Loading capacity of yielding connections used in steel arch roadway supports. In: Ground Support 2013 : proceedings of the Seventh International Symposium on Ground Support in Mining and Underground Construction : 13-15 May 2013, Perth, Western Australia, Australia. Johanesburg: Australian Centre for Geomechanics, 2013. p. 461-470. ISBN 978-0-9806154-7-0. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel and Petr MOLDŘÍK. Control and measurement systems for experimental stand alone energetic system with accumulation of electrical energy based on hydrogen technologies. In: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). Volume 12, Issue PART 1. London: IFAC, 2013. p. 371-377. ISBN 978-3-902823-53-3. [Detail]
PENHAKER, Marek, Milada HLAVÁČKOVÁ, Jan BRUMEK and Michal KOVÁČIK. Measurement and analysis of skin incision mechanical properties treated by colagenous glue. In: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). Volume 12, Issue PART 1. London: IFAC, 2013. p. 46-49. ISBN 978-3-902823-53-3. [Detail]
BARTOŇOVÁ, Lucie. Bahaviour of twelve elements during coal combustion at fluidised-bed power station. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL, MEDICAL AND CHEMICAL ENGINEERING (BMCE 2013). Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2013. p. 421-425. ISBN 978-1-60595-144-7. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav, Petr PALACKÝ, Josef OPLUŠTIL, Roman ŠPRLÁK, Daniel KALVAR and Miroslav UCHOČ. Measuring and control central based on digital signal controller. In: Lecture notes in electrical engineering. Volume 282. Heidelberg: Springer, 2013. p. 259-267. ISBN 978-3-642-41967-6. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav, Petr PALACKÝ, Josef OPLUŠTIL, Miroslav UCHOČ, Karel FRYDRÝŠEK and Leopold PLEVA. Application of Stepper Motors in Medical Electronics. In: Lecture notes in electrical engineering. Volume 282. Heidelberg: Springer, 2013. p. 487-495. ISBN 978-3-642-41967-6. [Detail]
KONSTANCIAK, Anna and Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Ecological Possibilities of Waste Utilization in Metallurgical Processes. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th - 17th 2013, Hotel Voronez I, Brno Czech Republic, EU [CD-ROM]. Ostrava: Tanger, 2013. p. 1954-1959. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
KONSTANCIAK, Anna and Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Ecological Possibilities of Waste Utilization in Metallurgical Processes. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th - 17th 2013, Hotel Voronez I, Brno Czech Republic, EU [CD-ROM]. Ostrava: Tanger, 2013. p. 1954-1959. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ and Edyta KARDAS. Possibilities of Energetic and Economic Utilization of Waste Mine Gas. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th - 17th 2013, Hotel Voronez I, Brno Czech Republic, EU [CD-ROM]. Ostrava: Tanger, 2013. p. 2013-2017. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
INGALDI, Manuela and Simona JURSOVÁ. ECONOMY AND POSSIBILITIES OF WASTE UTILIZATION IN POLAND. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th-17th 2013, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2013. p. 1779-1784. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ and Silvie BROŽOVÁ. ENERGY EXPLOITATION OF INDUSTRIAL WASTE. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th-17th 2013, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2013. p. 1785-1789. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
JURSOVÁ, Simona and Jiří BILÍK. ECONOMIC BENEFITS OF RAW MATERIALS REDUCIBILITY TESTING. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th-17th 2013, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2013. p. 1944-1947. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav, Josef OPLUŠTIL, Karel FRYDRÝŠEK, Roman FOUSEK, Leopold PLEVA, Tomáš KUBÍN and Oldřich UČEŇ. Application of Stepper Motor for Continuous Passive Motion Splint. In: Mathematical applications in science and mechanics : proceedings ... : Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2013. [Chorvatsko]: WSEAS Press, 2013. p. 255-258. ISBN 978-960-474-305-6. [Detail]
RUSEK, Stanislav, Martin SLIVKA, Radomír GOŇO, Jerzy SZKUTNIK and Anna GAWLAK. Problematika automatické konverze dat o poruchách v distribučních sítí. In: PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRICAL POWER ENGINEERING (ELEKTROENERGETIKA 2013). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2013. p. 109-112. ISBN 978-80-553-1442-6. [Detail]
VACULÍK, Jan, Petr MOLDŘÍK, Zdeněk HRADÍLEK and Daniel MINAŘÍK. Storing solar energy in hydrogen. In: PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRICAL POWER ENGINEERING (ELEKTROENERGETIKA 2013). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2013. p. 172-175. ISBN 978-80-553-1442-6. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, Petr MOLDŘÍK and Jan VACULÍK. Various Ways of Hydrogen Storage Suitable for Combination with Renewable Sources. In: PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRICAL POWER ENGINEERING (ELEKTROENERGETIKA 2013). Košice: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, 2013. p. 211-214. ISBN 978-80-553-1442-6. [Detail]
KAČOR, Petr, Zdeněk HYTKA and David HELŠTÝN. CFD Analysis of Temperature Rise of Power Transformer. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 285-289. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
SLIVKA, Martin, Radomír GOŇO and Stanislav RUSEK. Statistical Analysis of Failure Duration in Distribution Network. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 395-398. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
MACH, Veleslav, Radomír GOŇO and Zbigniew LEONOWICZ. TSC transformer with asymmetric source and load. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 467-470. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
MUSZTYFAGA, Malgorzata, Leszek DOBRZAŃSKI, Stanislav RUSZ, Lukáš PROKOP and Stanislav MIŠÁK. The use of conventional technique to shape the properties of the front side metallization of monocrystalline solar cell and its structure. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 503-506. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Emil PELIKÁN, Pavel JURUŠ and Ivan KASANICKÝ. Posouzení energetické bilance fotovoltaického systému na základě meteorologických dat. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 507-511. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
SIKORA, Tadeusz and Vladimír KRÁL. Návrh zátěží pro testování jednofázových zdrojů energie nízkého napětí. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 513-516. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
DRHOLEC, Jiří and Radomír GOŇO. Effect of Power Factor Value in Network on Accuracy and Reliability of Electricity Meters for Electrical Power Measurements. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 553-557. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
GOŇO, Miroslava, Miroslav KYNCL, Radomír GOŇO and Iwona KLOSOK-BAZAN. Electricity Generation Using Biogas from Sewage Treatment Plants in the Czech Republic. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 559-562. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
VACULÍK, Jan, Zdeněk HRADÍLEK and Petr MOLDŘÍK. Vodíková technologie - užití metody MCA WSA. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 653-656. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, David VALA and Jiří KAZÁRIK. The development of drive units for electric cars Kaipan VoltAge. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 753-758. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
SOJKA, Jaroslav and Radomír GOŇO. Napojení bytového domu na soustavu CZT. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 781-784. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
HOUDEK, Vít, Vladimír KRÁL, Stanislav RUSEK and Radomír GOŇO. Analysis of input parameters and development of restoration method for 110 kV power line. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 89-92. ISBN 978-80-248-2988-3. [Detail]
BASTERRECH TISCORDIO, Sebastian, Ladislav ZJAVKA, Lukáš PROKOP and Stanislav MIŠÁK. Irradiance prediction using Echo State Queueing Networks and Differential Polynomial Neural Networks. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2013) : Universiti Putra Malaysia, Malaysia, 08-10 December, 2013. New York: IEEE, 2013. p. 261-266. ISBN 978-1-4799-3516-1. [Detail]
FAIL, Silvester, Nicolas DIAZ, Petr ZAPLETAL and Zdeněk SCHEE. An Experimental Approach for the Production of Pure Hydrogen Based on Wood Gasification. In: Proceedings of the ICPS13 : International Conference on Polygeneration Strategies 13 : 3rd to 5th of September 2013, Vienna University of Technology, Vienna, Austria. Wien: Technische Universität Wien, 2013. p. 109-126. ISBN 978-3-9502754-8-3. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jarmila DROZDOVÁ and Silvie HARTMANN. Municipal waste water toxicity evaluation with Vibrio fisheri. In: Recent Advances in Environment, Energy, Ecosystems and Development : proceedings of the 2013 International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development (EEEAD 2013) : Venice, Italy, September 28-30, 2013. [Austrálie]: [s.n.], 2013. p. 226-231. ISBN 978-1-61804-211-8. [Detail]
HARTMANN, Silvie, Hana ŠKROBÁNKOVÁ and Jarmila DROZDOVÁ. Inhibition of activated sludge respiration by heavy metals. In: Recent Advances in Environment, Energy, Ecosystems and Development : proceedings of the 2013 International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development (EEEAD 2013) : Venice, Italy, September 28-30, 2013. [Austrálie]: [s.n.], 2013. p. 231-235. ISBN 978-1-61804-211-8. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jan NEČAS, Jiří ROZBROJ and Jiří ZEGZULKA. Aplikace modelování mechanických procesů v DEM na principu vibračních dopravníků. In: Recycling 2013 : "možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin" : sborník přednášek 18. ročníku konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. p. 74-77. ISBN 978-80-214-4688-5. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jan NEČAS, Jakub HLOSTA and Jiří ZEGZULKA. SIMULAČNÍ MODELOVÁNÍ TŘÍDÍCÍCH PROCESŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ POMOCÍ METODY DEM. In: Results and Solutions of Young R & S for Innovations and Progress 2013 : conference proceedings : Ostrava 2013. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. p. 141-144. ISBN 978-80-248-3292-0. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ and Marek WARZECHA. WYKORZYSTANIE GAZU WĘGLOWEGO JAKO ŹRÓDŁO PALIWA DLA METALURGII. In: Rynek gazu 2013 : praca zbiorowa. Lublin: Kaprint, 2013. p. 155-160. ISBN 978-83-934328-7-5. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ, Petr VÁVRA, Lukáš PROKOP, Tadeusz SIKORA and Petr HORYL. Layout Optimization of Electrodes for Radiofrequency Ablation Instrument. In: SAMI 2013 - IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: IEEE, 2013. p. 165-168. ISBN 978-1-4673-5928-3. [Detail]
JURSOVÁ, Simona and Jiří BILÍK. INNOVATIVE RESEARCH IN THE FIELD OF REDUCTIVE PROCESSES. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. p. 589-594. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
PLATOŠ, Pavel, Stanislav BARTUSEK and Milada KOZUBKOVÁ. Mathematical Modelling of Nitrogen Monooxide Distribution in tha Atmospheric Boundary Layer by Means of CFD Analysis and Aerial Measurements. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 5]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. p. 659-670. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
NADKANSKÁ, Hana, Bohumír ČECH, Tomáš BOUCHAL and Jaroslav ZÁVADA. The impact of sulphur dioxide emissions on the environment and the possibilities of lowering them by means of semi-dry desulphurization method. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Energy and Clean Technologies : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 4]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. p. 1009-1016. ISBN 978-619-7105-03-2. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ and Simona JURSOVÁ. WASTE DEGAZATION GAS AND ENVIRONMENTAL APPLICATIONS IN METALLURGY. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 1]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. p. 1177-1181. ISBN 978-954-91818-7-6. [Detail]
ŽÍDEK, Martin, Jiří ZEGZULKA and Daniel GELNAR. Problematika využití řetězových dopravníků s nosným prvkem (redlerových, hrabicových dopravníků...). In: Sborník XXXIX. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 0. ISBN 978-80-248-3124-4. [Detail]
ROZBROJ, Jiří, Jiří ZEGZULKA and Jan VYLETĚLEK. Užití DEM ke Zjištění vlastností na dopravním zařízení. In: Sborník XXXIX. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 0. ISBN 978-80-248-3124-4. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan, Jiří ZEGZULKA and Jiří ROZBROJ. Vliv tvaru nádoby a částic na chování partikulární hmoty ve skladovacích zařízeních s využitím programu EDEM. In: Sborník XXXIX. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 0. ISBN 978-80-248-3124-4. [Detail]
HLOSTA, Jakub, David ŽUROVEC and Jiří ZEGZULKA. Aplikace metody piv při procesech vyprazdňování modelu zásobníku, vizualizace tokových profilů. In: Sborník XXXIX. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 0. ISBN 978-80-248-3124-4. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Martin ŽÍDEK. Užití DEM ke zjištění vlastností materiálů na vibračním dopravníku. In: Sborník XXXIX. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 0. ISBN 978-80-248-3124-4. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and David ŽUROVEC. Užití DEM ke zjištění vlastností materiálů na vibračním dopravníku. In: Technika a technologie pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie : sborník odborného semináře pořádaného v Praze - Ruzyni dne 28.11.2013. Praha: VÚZT, 2013. p. 0. ISBN 978-80-86884-75-2. [Detail]
BUKOWSKI, Przemyslaw and Stanislav HONUS. Methods of risk determination of high temperature corrosion for heating surfaces in biomass fired or co-fired boilers. In: Workshop of young researchers VŠB-TUO (postdocs, students and academic researchers) 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 96-99. ISBN 978-80-248-2953-1. [Detail]

2012

PIVKO, Michal, Simona JURSOVÁ, Juraj TURJAK and Jakub WRZECIONKO. ECONOMIC AND ENERGETIC BALANCES OF SOLAR FACILITIES IN THE CZECH REPUBLIC. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. p. 477-484. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PIVKO, Michal, Simona JURSOVÁ, Juraj TURJAK and Jakub WRZECIONKO. Economic and energy balance of solar facilities in the Czech Republic. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. p. 477-484. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie and Simona JURSOVÁ. Processing of metal-bearings oxidis wastes, pet-bottles and worn tyres by plasma heating. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. p. 745-752. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Jiří BILÍK, Simona JURSOVÁ and Silvie BROŽOVÁ. Utilization of Coal Bed Methan as an Alternative Fuel for Processes of Direct Iron Reduction and Smelting Reduction with the Respect to the Environment. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO, SGEM 2012. Volume 3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. p. 1029-1036. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FOLVARČNÝ, Aleš, Ladislav SLÍVA and Stanislav MIŠÁK. Assessment usage energetic potential from renewable sources. In: 2012 11th International Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2012 - Conference Proceedings. Vienna: IEEE, 2012. p. 479-484. ISBN 978-1-4577-1828-1. [Detail]
BRÁZDA, Robert and Jan VYLETĚLEK. Změna úhlu vnitřního tření sypkých hmot při procesu provzdušňování. In: 58. konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012. p. D3.3. ISBN 978-80-905035-0-2. [Detail]
GOŇO, Radomír, Michal KRÁTKÝ and Stanislav RUSEK. Reliability of distribution network components based on failure databases. In: AASRI Procedia. Amsterdam: Elsevier, 2012. p. 75-80. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
GOŇO, Miroslava, Miroslav KYNCL and Radomír GOŇO. Hydropower Stations in Czech Water Supply System. In: AASRI Procedia. Amsterdam: Elsevier, 2012. p. 81-86. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HOUDEK, Vít, Vladimír KRÁL, Stanislav RUSEK and Radomír GOŇO. Reliability of 110 kV Lines. In: ELNET 2012 : 9th workshop, Ostrava, 4th December 2012 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 1-6. ISBN 978-80-248-2926-5. [Detail]
GOŇO, Radomír, Stanislav RUSEK and Michal KRÁTKÝ. Actual Results of the Reliability Computation in 2012. In: ELNET 2012 : 9th workshop, Ostrava, 4th December 2012 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 42-50. ISBN 978-80-248-2926-5. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Oldřich UČEŇ, Tomáš KUBÍN, Leopold PLEVA, Luboš ŽILKA and Václav SLÁDEČEK. NEW DESIGNS OF EXTERNAL FIXATORS FOR TREATMENT IN TRAUMATOLOGY. In: Engineering Mechanics 2012 : 18th international conference, May 14-17, 2012, Svratka, Czech Republic : book of extended abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2012. p. 301-308. ISBN 978-80-86246-40-6. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Tomáš NOVOSÁD, Pavel KRÖMER, Jan PLATOŠ and Václav SNÁŠEL. Photovoltaic power plant output estimation by neural networks and fuzzy inference. In: Lecture notes in computer science. Volume 7435. Berlin: Springer, 2012. p. 810-817. ISBN 978-3-642-32638-7. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Simona JURSOVÁ and Silvie BROŽOVÁ. Technical-economic prospects of utilization of alternative ironmaking techniques in metallurgy. In: METAL 2012 : 21st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2012. p. 1729-1733. ISBN 978-80-87294-31-4. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav, Petr PALACKÝ and Josef OPLUŠTIL. Voltage converters for small photovoltaic systems. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 1045-1048. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav, Petr PALACKÝ, Josef OPLUŠTIL and Karel FRYDRÝŠEK. Hybridní aktuátory s krokovými motorky. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 1049-1051. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
VACULÍK, Petr, Aleš HAVEL, Martin TVRDOŇ and Michal HROMJÁK. The Design and Construction of a Reversible Voltage Inverter Prototype. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 1059-1062. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
MLČÁK, Tomáš, Jan NEČAS and Roman HRBÁČ. Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky dopravního prostředku. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 1103-1106. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
KAČOR, Petr. Axiální generátor pro malou větrnou elektrárnu. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 1149-1153. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr, Daniel MINAŘÍK, Roman CHVÁLEK, Jan VACULÍK and Zdeněk HRADÍLEK. Metal Hydrides as One of Hydrogen Storage Options. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 457-461. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Jan VACULÍK and Petr MOLDŘÍK. Storage of Electric Power – Evaluation of Selected Systems Using the MCA Method. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 463-468. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
ŠNOBL, Jaroslav, Tomáš NOVÁK, Tomáš MLČÁK and Stanislav MIŠÁK. Napájení LED svítidel obnovitelnými zdroji. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 559-562. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Pavel KRÖMER, Jan PLATOŠ and Tomáš NOVOSÁD. Metody predikce výroby energie z obnovitelných zdrojů. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 587-592. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
KAČOR, Petr. Výkonová charakteristika větrného motoru. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 633-637. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr, Roman CHVÁLEK, Martin MOLDŘÍK and Jan VACULÍK. Comparison of power plants using renewable energy sources with respect to electric power production cost by application of the evaluation model. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 651-655. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
GOŇO, Miroslava, Miroslav KYNCL and Radomír GOŇO. Renewable Energy Sources - New Possibilities In Using Small Hydropower Stations. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 657-659. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
CHVÁLEK, Roman, Petr MOLDŘÍK and Zdeněk HRADÍLEK. Energy Storage Utilizing Pumped-Hydro Storage and Battery Technologies. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 681-686. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
PROKOP, Lukáš and Stanislav MIŠÁK. Energetická koncepce rodinného domu v ostrovním provozu. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 753-758. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, Stanislav RUSEK and Radomír GOŇO. Implementation of accumulation technologies of electric energy to hybrid energy system - project ENET. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 759-762. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr, Roman CHVÁLEK, Martin MOLDŘÍK and Zdeněk HRADÍLEK. Electric power produced by two co-generation units with firedamps combustion. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 763-766. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
FOLVARČNÝ, Aleš, Ladislav SLÍVA and Stanislav MIŠÁK. Experimentální analýza vlivu teploty na parametry proudu naprázdno typových toroidních a konvenčních transformátorů. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 841-848. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
HOUDEK, Vít, Jaroslav SOJKA, Radomír GOŇO and Stanislav RUSEK. Backup Alternatives for 110 kV Lines. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 929 - 933. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
GOŇO, Radomír, Michal KRÁTKÝ and Stanislav RUSEK. Computation of Reliability of Components in Distribution Network Based on Failure Databases. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 975-978. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
VACULÍK, Petr, Petr CHLEBIŠ, Josef OPLUŠTIL and Roman ŠPRLÁK. Thermal Analysis of Water Cooling for Frequency Converter. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1 a Vol. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 1063-1066. ISBN 978-80-214-4514-7. [Detail]
LIČEV, Lačezar, Petr ZAJÍC, Marek BABIUCH and Radim FARANA. Parameters Measurement of Observed Object from Recording. In: Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference, ICCC 2012. New York: IEEE, 2012. p. 1-6. ISBN 978-1-4577-1868-7. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav, Petr PALACKÝ, Petr VACULÍK and Josef OPLUŠTIL. Voltage Converters with Switched-capacitor. In: Progress in Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2012 : Kuala Lumpur. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2012. p. 934-937. ISBN 978-1-934142-20-2. [Detail]
ŠIMONÍK, Petr, Aleš HAVEL, Michal HROMJÁK and Petr CHLEBIŠ. Active Charging Stations for Electric Vehicles Charging. In: Progress in Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2012 : Kuala Lumpur. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2012. p. 995 - 998. ISBN 978-1-934142-20-2. [Detail]
ČECH, Bohumír, Václav VESELÝ, Zbyszek SZELIGA and Jan STOULIL. The experience with flue-gas desulphurization by ammonium. In: The 4th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation (WasteEng12) : proceedings : September 10-13, 2012 Porto. Vol 3. Albi: Mines d'Albi, 2012. p. 816-821. ISBN 979-10-91526-00-5. [Detail]

2011

SASSMANOVÁ, Veronika, Jaroslav FRANTÍK, Stanislav HONUS, Dagmar JUCHELKOVÁ and Marek VEČEŘ. Temperature Influence on the By-Products from Pyrolyses Processes of Coal and Comparsion to the Theoretical Balance Model. In: 28th annual international Pittsburgh coal conference 2011 : Pittsburgh, Pennsylvania, USA 12-15 September 2011. Pittsburgh: International Pittsburgh Coal Conference, 2011. p. 1-11. ISBN 978-1-61839-398-2. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dagmar JUCHELKOVÁ and Konstantin RACLAVSKÝ. The efficient energy – Assessment of influence of ash content in coal on moisture bonding. In: 28th annual international Pittsburgh coal conference 2011 : Pittsburgh, Pennsylvania, USA 12-15 September 2011. Pittsburgh: International Pittsburgh Coal Conference, 2011. p. 357-365. ISBN 978-1-61839-398-2. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Adéla HLAVSOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ and Ondřej ZAJONC. The possibility of utilization of carbon black from pyrolysis of municipal waste. In: 28th annual international Pittsburgh coal conference 2011 : Pittsburgh, Pennsylvania, USA 12-15 September 2011. Pittsburgh: International Pittsburgh Coal Conference, 2011. p. 86-92. ISBN 978-1-61839-398-2. [Detail]
SASSMANOVÁ, Veronika, Jaroslav FRANTÍK, Stanislav HONUS, Marek VEČEŘ and Dagmar JUCHELKOVÁ. Temperature Influence On Utilization Percentage Of Output Products During Coal Pyrolysis And Comparison With Equilibrious Model. In: 38th International Conference of Slovak Society of Chemical. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011. p. 1-9. ISBN 978-80-227-3503-2. [Detail]
MIKULOVÁ, Zuzana and Dagmar JUCHELKOVÁ. System analysis of pyrolysis process. In: 38th International Conference of Slovak Society of Chemical. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011. p. 260. ISBN 978-80-227-3503-2. [Detail]
PRAUS, Petr, Richard DVORSKÝ, Ondřej KOZÁK and Kamila KOČÍ. Zinc sulphide nanoparticles for photochemical reactions: reduction of carbon dioxide and oxidation of phenol. In: 3rd International Conference NANOCON 2011. Ostrava: Tanger, 2011. p. 298-303. ISBN 978-80-87294-27-7. [Detail]
MIKULOVÁ, Zuzana, Stanislav HONUS, Veronika SASSMANOVÁ, Jaroslav FRANTÍK and Dagmar JUCHELKOVÁ. Chemické a energetické toky ve velkých a malých pyrolýzních systémech. In: 58. konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. p. 1-9. ISBN 978-80-905035-0-2. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie and Simona JURSOVÁ. Systém odpadového hospodářství v Moravskoslezském kraji. In: APROCHEM 2010 : 19. chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí : 19.-21.4.2010, Kouty nad Desnou, Jeseníky, hotel Dlouhé stráně. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2011. p. 748-753. ISBN 978-80-02-02214-5. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ and Simona JURSOVÁ. Některé z možností snižování emisí CO2 v hutní výrobě. In: APROCHEM 2011 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2011. p. 744-747. ISBN 978-80-02-02311-1. [Detail]
GOŇO, Radomír, Stanislav RUSEK, Michal KRÁTKÝ and Vladimír KRÁL. New Results of the Reliability Computation in 2011. In: ELNET 2011 : 8th workshop : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 32-40. ISBN 978-80-248-2510-6. [Detail]
GAJDOŠ, Petr, Michal KRÁTKÝ, David BEDNÁŘ, Radim BAČA, Radomír GOŇO and Jiří WALDER. Efficient Computation of SOM for Outage Database. In: ELNET 2011 : 8th workshop : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 51-63. ISBN 978-80-248-2510-6. [Detail]
HYNDRICH, Martin, Michal KRÁTKÝ and Radomír GOŇO. Tool for Debugging Transformations of Heterogenous Outage Data. In: ELNET 2011 : 8th workshop : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 74-82. ISBN 978-80-248-2510-6. [Detail]
SOJKA, Jaroslav, Vít HOUDEK, Stanislav RUSEK and Radomír GOŇO. Priorities of Faults on HV Lines. In: ELNET 2011 : 8th workshop : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 8-13. ISBN 978-80-248-2510-6. [Detail]
GOŇO, Radomír, Stanislav RUSEK and Michal KRÁTKÝ. Internetové rozhraní pro vyhodnocení spolehlivosti distribučních sítí. In: Elektroenergetika 2011 : proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Eletrical Power Engineering. Košice: Technická univerzita, 2011. p. 238-241. ISBN 978-80-553-0724-4. [Detail]
PENHAKER, Marek, Milada HLAVÁČKOVÁ, Petr HORYL, Petr VÁVRA, Lukáš PROKOP and Tadeusz SIKORA. Lineární octapolarní nástroj pro radiofrekvenční ablaci jater. In: INES 2011 - 15th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. New York: IEEE, 2011. p. 405-409. ISBN 978-1-4244-8956-5. [Detail]
FARUZEL, Petr, Ján KRET, Simona JURSOVÁ and Robert DONÉ. Dlouhodobá bilance alkalických sloučenin ve vysokých pecích ČR. In: Iron and Steelmaking : XXI. international scientific conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 49-52. ISBN 978-80-248-2484-0. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Veronika SASSMANOVÁ and Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. MOŽNOSTI APLIKACE KOKSOVÉHO ZBYTKU PYROLÝZNÍHO ZPRACOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ V METALURGII. In: Iron and Steelmaking : XXI. international scientific conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 57-60. ISBN 978-80-248-2484-0. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína. Výroba surového železa a životní prostředí. In: Iron and Steelmaking : XXI. international scientific conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 65-68. ISBN 978-80-248-2484-0. [Detail]
BILÍK, Jiří, Dagmar JUCHELKOVÁ and Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Ocenění odezvy ekosystému na environmentální zátěž. In: Iron and Steelmaking : XXI. international scientific conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 69-72. ISBN 978-80-248-2484-0. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ and Simona JURSOVÁ. Measures to reduce CO2 emissions in metallurgy according to processes in blast furnace. In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2011. p. 32-37. ISBN 978-80-87294-24-6. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Silvie BROŽOVÁ, Petr FARUZEL and Ján KRET. Environmental aspects of waste recycling in metallurgical agreggates. In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2011. p. 38-41. ISBN 978-80-87294-24-6. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Olga ŠOLCOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic decomposition of N2O on Ag-TiO2. In: NOEA 2011 : International Symposium on Nitrogen Oxides Emission Abatement : book of abstracts. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. p. 159-161. ISBN 978-83-233-3249-7. [Detail]
KRÖMER, Pavel, Václav SNÁŠEL, Jan PLATOŠ, Ajith ABRAHAM PADATH, Lukáš PROKOP and Stanislav MIŠÁK. Genetically evolved fuzzy predictor for photovoltaic power output estimation. In: Proceedings - 3rd IEEE International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, INCoS 2011. Piscataway: IEEE, 2011. p. 41-46. ISBN 978-0-7695-4579-0. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav and Lukáš PROKOP. Hodnocení provozu fotovoltaické elektrárny. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 151-154. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel. Experimentální projekt energetického systému s akumulací elektrické energie na bázi vodíkových technologií. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 155-159. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
SOJKA, Jaroslav and Radomír GOŇO. Problematika údržby vedení vvn. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 213-216. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
GURECKÝ, Jiří and Tomáš SNIEGOŇ. Identification and localization of the earth fault in insolated neutral system IT/500V in industrial environment. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 232-235. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Tomáš MLČÁK and Václav KOLÁŘ. Eliminace změny odporu vinutí při bezsnímačovém řízení spínaného reluktančního motoru. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 270-273. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Václav KOLÁŘ and Tomáš MLČÁK. Vývoj automatizovaného měřiče odporu kontaktů drážních relé. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 274-277. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
KAČOR, Petr, Lukáš PROKOP and Stanislav MIŠÁK. VAWT - Modifikace větrného motoru s vertikální osou otáčení. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 282-286. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
STŘÍDA, František and Stanislav RUSEK. Issues Concerning the Operation of Renewable Energy Resources in Radial Networks. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 392-395. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Petr ORSÁG, Stanislav KOCMAN and Václav KOLÁŘ. Vyhodnocení účinnosti při různých konfiguracích regulovaného pohonu. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 438-441. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
KRÁL, Vladimír, Stanislav RUSEK and Radomír GOŇO. A Description of Software Determining Optimum Maintenance Sequence for 110 kV Power Circuit Breakers with SF6. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 450-455. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
PROCHÁZKA, Ondřej, Jiří GURECKÝ and Petr MOLDŘÍK. Effects of alternative energy sources especially photovoltaic on the distribution power grid. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 464-468. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr and Roman CHVÁLEK. Fuel cells reliability in energy storage system. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 472-474. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
GURECKÝ, Jiří and Petr MOLDŘÍK. Selection of Luminaires at Communication Over Land Using Software Support. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 475-477. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
ŠOLTYS, Jiří and Stanislav RUSEK. Plánování odstávek zařízení distribuční soustavy v současných podmínkách. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 49-52. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
GURECKÝ, Jiří and Ivan ŠPERLÍN. Poskytování sítí pro malé zdroje. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 501-504. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav, Petr PALACKÝ and Josef OPLUŠTIL. Setting the Random Kinematics Excitation Simulator for the University of Defence Brno. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 505-508. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
PAVELEK, Tomáš. Modely pro simulaci superkapacitorů. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 520-523. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
PALACKÝ, Petr, Petr HUDEČEK, David SLIVKA and Martin SOBEK. Využití TMS320F28335 pro online estimaci parametrů asynchronního motoru napájeného z frekvenčního měniče. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 528-531. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
MLČÁK, Tomáš, Roman HRBÁČ, Stanislav MIŠÁK and Jan NEČAS. Měření na frekvenčních měničích s jednotkou AFE v praxi. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 539-542. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Tomáš NOVÁK and Václav KOLÁŘ. Realizace luxmetru pro dlouhodobé měření nízkých úrovní osvětlenosti. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 611-614. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
PRAKS, Pavel and Radomír GOŇO. Uncertainty analysis of failure rate of selected transformers in a power distribution network. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 645-648. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
GOŇO, Radomír, Miroslav KYNCL and Miroslava GOŇO. Provozování malých vodních elektráren ve vodárenství. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 678-681. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
GURECKÝ, Jiří and Milan MESSERSCHMIDT. Regulační systém FVE na Letišti Ostrava. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 682-685. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
SIKORA, Tadeusz, Radomír GOŇO, Stanislav RUSEK and Vladimír KRÁL. Global reliability indices calculation. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 697-700. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
GOŇO, Radomír, Stanislav RUSEK, Michal KRÁTKÝ and Zbigniew LEONOWICZ. Výsledky výpočtu spolehlivosti prvků distribučních sítí. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 701-704. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
HRABČÍK, Miroslav and Radomír GOŇO. Issues of Dead-end clamps. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 82-85. ISBN 978-80-248-2393-5. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav, Petr PALACKÝ, Tomáš PAVELEK and Petr HUDEČEK. Applications of Resonant and Soft Switching Converters. In: Progress in Electromagnetics Research Symposium. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2011. p. 1438-1442. ISBN 978-1-934142-16-5. [Detail]
MIKULOVÁ, Zuzana, Stanislav HONUS, Veronika SASSMANOVÁ and Jaroslav FRANTÍK. Pyrolýza a ko-pyrolýza vybraných polymerů a uhlí. In: Sborník příspěvků mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. p. 161-168. ISBN 978-80-248-2486-4. [Detail]
FOUNĚ, František, Pavel KLOUČEK, Pavel ŠIDLOF, Petr ŠKOP, Martin PUSTKA and Petr KAČOR. The Influence of Magnetic Accumulators Equipped with Permanent Magnets on the Drive of a Mechanical System with the Periodical Reciprocating Movement and Its Behavior. In: Vibrations problems ICOVP 2011 : the 10th international Conference on Vibration Problems. Heidelberg: Springer, 2011. p. 101-106. ISBN 978-94-007-2068-8. [Detail]

2010

ČABANOVÁ, Kristina, Daniela PLACHÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ and Radmila KUČEROVÁ. Chemical and Phase Analysis of Road Dust. In: 2th International Conference NANOCON 2010. Ostrava: Tanger, 2010. p. 679-684. ISBN 978-80-87294-19-2. [Detail]