Skip to main content
Skip header

Unrated article

2022

KIELAR, Jan, Marcel MIKESKA, Jan NAJSER and Jaroslav FRANTÍK. Design of pyrolysis macro TGA analyser. International Journal of Renewable Energy Technology. 2022, 13(2), p. 101-113. ISSN 1757-3971. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Marek KUCBEL, Jana RŮŽIČKOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, David BIELESZ, Pavel KANTOR and Lucie HELLEBRANDOVÁ. Posouzení vlivu uhelné skládky na celkovou prašnou depozici . Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. 2022, 2022(3), p. 1-9. ISSN 1210-7697. [Detail]

2016

KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Radomír GOŇO and Zdeněk BRUNCLÍK. Long-Term Monitoring of Flicker and Some Other Parameters of Voltage Quality. Transactions on Environment and Electrical Engineering. 2016, 1(3), p. 1-8. ISSN 2450-5730. [Detail]

2014

NOVÁK, Martin, Tomáš MOZDŘEŇ, Radomír GOŇO and Miroslava GOŇO. Methods of small hydropower plants connection in water supply system. Energetický partner. Moravskoslezský energetický klastr, 2014, II(6), p. 12. ISSN 1805-7845. [Detail]
VYLETĚLEK, Jan, Jiří ZEGZULKA and Jiří ROZBROJ. INFLUENCE OF CONTAINER SHAPE AND PARTICULATE SHAPE ON THE BEHAVIOUR OF BULK MATERIAL IN STORAGE DEVICES USING THE EDEM PROGRAM. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2014, 2014(33), p. 163-166. ISSN 1640-4920. [Detail]

2011

PRAUS, Petr, Richard DVORSKÝ, Ondřej KOZÁK, Kamila KOČÍ and Stanislav BARTUSEK. Srážení a stabilizace nanočástic sulfidu zinečnatého na montmorillonitu, možnosti využití pro fotoredukci oxidu uhličitého. ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2011, 7(13), p. 78-79. ISSN 1336-7242. [Detail]