Skip to main content
Skip header

Pilot production, technology

2023

BLAŽEK, Vojtěch, Pavel KEDROŇ, Ivo PERGL, Krotký VLADIMÍR, Kubík LIBOR, Stanislav MIŠÁK and Lukáš PROKOP. Energetická jednotka s podporou technologie V2H/V2G. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Radim KOVAŘÍK, Michal ŠAFÁŘ and Pavel KANTOR. Rekultivační substrát s využitím vedlejších energetických produktů a odpadů s obsahem organické složky. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Roman FILIP and Pavel BROKL. Ověřená technologie postupu výroby tuhého alternativního paliva. Recycling - kovové odpady a.s., VŠB - TU Ostrava - Centrum ENET, 2023. [Detail]

2022

RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ and Kristýna BIELESZOVÁ. Technologie výroby rekultivačního substrátu – náhrada VEP jinými anorganickými odpady při dodržení environmentálních vlastností SS03010311-V9. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
NAJSER, Jan, Miloš JELÍNEK, Jiří JELÍNEK, Petr NOVÁK and Marcel MIKESKA. Poloprovozní modulová jednotka pro kultivaci řas pro bioplynovou stanici. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, TRENDEX NOVA a.s., Technická univerzita v Liberci, 2022. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Jakub KOLAŘÍK, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA, Tomáš DOČEKAL, Ivo PERGL, Adam MARKOWSKI and Václav ŽÁČEK. Poloprovoz modelu parkovacího domu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]

2021

KABOT, Ondřej, Stanislav MIŠÁK and Jan FULNEČEK. Poloprovoz bezkontaktního detektoru izolačních poruch. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2021. [Detail]
KEDROŇ, Pavel, Lukáš PROKOP, Vojtěch BLAŽEK, Zdeněk SLANINA and Stanislav MIŠÁK. Poloprovoz testovacího systému. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Ivo PERGL, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA and Pavel KEDROŇ. Funkční model autonomního manipulačního vozíku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
ČECH, Bohumír, Ondřej PALIČKA and Zuzana VÁVROVÁ. Zařízení pro dávkování sušených čistírenských kalů do spalovací komory. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]

2020

SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP and Stanislav MIŠÁK. Poloprovoz akumulátorového modulu pro hot swap připojení. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP and Stanislav MIŠÁK. Poloprovoz energetického úložiště s možností kaskádování v modulárním provedení. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
VOMLEL, Vladimír, Jaroslav FRANTÍK, Jan KIELAR and Václav PEER. Technologie pro zvýšení účinnosti kompresorových stanic. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
VOMLEL, Vladimír, Jaroslav FRANTÍK, Jan KIELAR and Václav PEER. Zvýšení účinosti kompresorových stanic. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
ŠVÉDOVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Pavel KANTOR, Michal ŠAFÁŘ, David BIELESZ, Silvie KOVAĽ and Helena RACLAVSKÁ. Technologie pro zvýšení účinnosti vymývání prachových částic z komunikací. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
RACLAVSKÝ, Konstantin, Helena RACLAVSKÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Jan NEDĚLNÍK and Milan CHOVANEC. TECHNOLOGIE PRO APLIKACI KOMPOSTU S PŘÍDAVKEM BIOUHLU PRO TECHNICKOU REKULTIVACI. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zuzana VÁVROVÁ and Pavel DVOŘÁK. Pracovní postup pro úpravu produktu odsíření. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zuzana VÁVROVÁ and Ondřej PALIČKA. Dávkování čistírenských kalů do fluidního ohniště. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]

2019

GOLEMBIOVSKÝ, Matěj, Tomáš DOČEKAL, Jan DEDEK, Stanislav MIŠÁK, Lukáš PROKOP and Zdeněk SLANINA. Poloprovoz energetického úložiště. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL and Barbora ŠVÉDOVÁ. Technologická úprava vlastností kompostu z automatických kompostérů přídavkem aditiv/biouhlu s cílem dosažení kvality kompostu vhodných pro pěstební substráty. VŠB-TUO, 2019. [Detail]

2018

MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP, David SEIDL, Vojtěch BLAŽEK and Jan FULNEČEK. Poloprovoz zařízení pro generování elektrické energie pro napájení osvětlení či signalizaci v oblasti povrchových komunikaci. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2018. [Detail]

2017

MIŠÁK, Stanislav and Lukáš PROKOP. Zařízení pro řízení toků energií mezi decentralizovanou jednotkou a distribuční soustavou. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2017. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav and Lukáš PROKOP. Platforma pro provoz energetické jednotky s aktivním systémem řízení. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2017. [Detail]

2016

NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Ondřej NĚMČEK and Stanislav HONUS. Čištění pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]

2015

SLANINA, Zdeněk, Bohumil HORÁK, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Vít OTEVŘEL, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ and Petr HOLUB. Energetický zdroj s mikrokogenerační jednotkou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK, Kamil FOJTÁŠEK and Vladimír SUKENÍK. Univerzální trakční akumulátorová jednotka. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

2013

ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Michal STÁŇA, Oto PUMPRLA and Ota VACULÍK. Ověřená technologie snižování emise TZL z konvexně konkávní hasicích věží koksárenské baterie. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
ČECH, Bohumír, Ota VACULÍK, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK, Oto PUMPRLA and Michal STÁŇA. Poloprovoz technologie snižování emise TZL z konvexně konkávní hasicí věže koksárenské baterie. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2013. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Bohumil HORÁK, Daniel MINAŘÍK, David VALA, Vít OTEVŘEL, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ and Jiří KAZÁRIK. Hybridní nabíjecí stanice elektromobilů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Bohumil HORÁK, Daniel MINAŘÍK, David VALA, Vít OTEVŘEL, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ and Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice elektromobilů v provedení „Vandal Proof“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]

2012

GELNAR, Daniel, Jiří ROZBROJ, Jan NEČAS and Jiří ZEGZULKA. Technologie verifikace vstupních parametrů pomocí korečkového elevátoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
GELNAR, Daniel, Jiří ZEGZULKA, Jan NEČAS and Jiří ROZBROJ. Technologie verifikace vstupních parametrů pomocí šnekového dopravníku. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan and Jiří ZEGZULKA. Technologie dávkování sypkých hmot pro pneumatickou dopravu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří and Jan NEČAS. Technologie měření odporu vlakové soupravy. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan and Jiří ZEGZULKA. Technologie optimalizace toku sypké hmoty ze zásobníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]

2011

SMELIK, Roman, Mário BALCO, Libor BARAŇÁK, Dagmar JUCHELKOVÁ, Stanislav HONUS, Jaroslav FRANTÍK and Veronika SASSMANOVÁ. Pyrolýzní systém pro kontinuální zpracování organických odpadů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
BLEJCHAŘ, Tomáš, Jiří PECHÁČEK, Rostislav MALÝ, Miloš MAIER, Bohumír ČECH, Jan MATOUŠEK, Zbyszek SZELIGA and Michal STÁŇA. Ověřená technologie prototypových vstřikovacích trysek technologie SNCR. Orgrez a.s.; VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lumír NÁVRAT, Bohumil HORÁK, David VALA, Daniel MINAŘÍK and Vít OTEVŘEL. Dobíjecí stojany pro elektromobily. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Dagmar JUCHELKOVÁ and Ondřej ZAJONC. Technologie výroby energokompostu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Poloprovozní jednotka minimalizace SO2 a NH3 ve spalinách z energetických zdrojů čpavkovou metodou DE-EMIS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Jan MATOUŠEK and Michal STÁŇA. Ověřená technologie minimalizace SO2 a NH3 čpavkovou metodou DE-EMIS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]