Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezinárodní vědecká konference Electro Power Engineering 2023

 24. 5. 2023 - 26. 5. 2023
 Maximus Resort Brno
Mezinárodní vědecká konference Electro Power Engineering 2023
Koncem měsíce května se uskuteční Mezinárodní vědecká konference EPE (ELECTRIC POWER ENGINEERING) 2023, která je zaměřena zejména na problematiku energetiky v oblasti vědy, výzkumu a praxe.

Konference poskytuje půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskusi a navazování kontaktů s pracovníky průmyslu, škol a výzkumu, a zaměřuje se tak na klíčové problémy současné energetiky, které vyplývají z technických i ekonomických potřeb energetického průmyslu. Zabývá se také výzkumnými aktivitami vývojových institucí a univerzit.

Mezi hlavní témata letošní konference bude patřit plánování a rozvoj energetických systémů, spolehlivost a údržba energetických systémů, správa aktiv, nové trendy v přenosu elektrické energie, HVDC, WAMPaC, pokročilé distribuční systémy, inteligentní sítě, mikrosítě a energetické komunity, obnovitelné zdroje energie, systémy skladování energie, inteligentní budovy
EMC, měření a zlepšování kvality elektrické energie, technologie vysokého napětí, měření a diagnostika, nové trendy a vývoj v oblasti e-mobility a mnoho dalších.

Vysokou odbornou úroveň konference zaručuje programový výbor složený z uznávaných odborníků v oblasti energetiky, kdy v tomto výboru také letos zasednou odborníci z naší univerzity, a to ředitel Centra energetických a environmentálních technologií (CEET), prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., a doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D., ředitel Centra ENET CEET VŠB-TUO.

Mezinárodní vědeckou konferenci o elektroenergetice pořádají každoročně střídavě Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze a VŠB – Technická univerzita Ostrava. Letošní ročník konference připadl jako pořadateli Vysokému učení technickému v Brně (VUT). 

Konference se mohou zúčastnit všichni zájemci o obor, přednášející, kteří chtějí prezentovat výsledky své práce, nebo vystavovatelé prezentující své zboží či služby. Všechny potřebné informace najdete na stánkách konference EPE 2023.

 

Vloženo: 15. 2. 2023
Kategorie:  Chystané akce
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět