Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kovalentní organické sítě mohou hrát klíčovou roli při ukládání udržitelné energie

Kovalentní organické sítě mohou hrát klíčovou roli při ukládání udržitelné energie
Pokrok ve vývoji kovalentních organických sítí (COFs) a jejich využití v zařízeních pro ukládání energie shrnuje přehledový článek, na němž se podíleli rovněž vědci z Centra nanotechnologií CEET, kteří jsou zapojeni do projektu REFRESH. Práci publikoval jeden z nejvýznamnějších časopisů v oboru – Advanced Energy Materials.

Kovalentní organické sítě patří k porézním strukturám, které se díky svým vlastnostem ukazují jako velmi slibné pro pokročilé elektrodové materiály. Jejich nekovové složení je zásadní pro udržitelnost materiálů, navíc jsou velmi lehké, stabilní a chemicky velmi dobře modifikovatelné. Jejich příprava je však stále náročná a problémem je i jejich nízká vodivost. Proto výzkumníci z různých koutů světa navrhují strategie, jak přípravu COFs optimalizovat a případně vylepšit i jejich vlastnosti. Cílem je umožnit jejich široké využití například v bateriích nebo superkondenzátorech.

Možnost přesného inženýrství na molekulární úrovni umožňuje přizpůsobit velikost pórů, chemii povrchu a elektrochemické vlastnosti COFs, což z nich činí ideální kandidáty na tenké, flexibilní elektrodové materiály. V článku jsme nejen zmapovali dosavadní poznání v této problematice, ale také navrhli možné budoucí směry optimalizace kovalentních organických sítí pro využití v oblasti ukládání energie,“ uvedl jeden z autorů Radek Zbořil.

Na přípravě přehledového článku se podíleli vědci z CEET na VŠB-TUO a CATRIN Univerzity Palackého společně s kolegy z Indie, Polska a Velké Británie. Studie vznikla i díky podpoře projektů REFRESH z operačního programu Spravedlivá transformace a TECHSCALE z operačního programu Jan Amos Komenský.

Text: Martina Šaradínová

Vloženo: 19. 6. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9110 - Kancelář prorektora pro strategii a spolupráci
Zpět