Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Tepelná technika a paliva v průmyslu

O studijním programu

Cílem studia doktorského studijního programu „Tepelná technika a paliva v průmyslu“ je vědecká výchova odborníků, kteří jsou schopni tvůrčím způsobem řešit vědecko-výzkumné problémy v oblasti tepelné techniky, energetiky, chemie paliv, keramických materiálů zejména pro vysoké teploty a materiálového a energetického využití odpadů. Absolvent dokáže samostatně identifikovat a formulovat vědecký problém, navrhnout a rozpracovat metodu řešení a realizovat teoretické, experimentální, výpočtové nebo simulační činnosti směřující k vyřešení problému. Absolventi oboru jsou připraveni vyvíjet a navrhovat nové technologie a tepelně-technická a energetická zařízení, stejně jako zvyšovat technickou úroveň stávajících, zejména s ohledem na zvýšení výrobnosti, úsporu paliv a energií při minimalizací dopadů na životní prostředí.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0713D070001
Název programu Tepelná technika a paliva v průmyslu
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Klíčová slova tepelná technika
keramické materiály
energetické využití odpadů
energetika
chemie paliv