Skip to main content
Skip header
Kamila Kočí web

Research


+420 597 327 309

ET 3.11
Institute of Environmental Technology
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic

ORCID: 0000-0001-6682-7404

Academic quantification

2016 Professor Environment Protection, VSB-Technical University of Ostrava
2011 Associate Professor Process Engineering, VSB-Technical University of Ostrava
2008 PhD. degree Process engineering, VSB-Technical University of Ostrava
1990 MSc. degree Chemical engineering, Institute of Chemical Technology, Prague

The research areas

  • Heterogeneous photocatalysis in gaseous and liquid phases
  • Physico-chemical properties of nanostructured photocatalysts
  • Kinetics and mechanisms of photochemical reaction
  • Chemical engineering

Projects

Code Title Start year End year
HS7502315 PRECHEZA,Kočí,7309 2023 2023
21-24268K Přeměna CO2 na užitečné chemikálie katalytickými a fotokatalytickými procesy v přítomnosti vysoce aktivních materiálů 2021 2024
HS7502105 Vodní zdroje Chrudim, spo 2021 2021
GA20-09914S Fotokatalyzátory s heteropřechodem a fotokatalyzátory TiO2 současně dopované kovy a nekovy pro environmentální fotokatalytické reakce 2020 2022
8J19UA041 Vývoj fotokatalyzátorů na bázi nanostrukturovaných vrstevnatých podvojných hydroxidů pro fotokatalyktickou redukci oxidu uhličitého v přítomnosti UV (UVC UVA) záření 2019 2021
7AMB197UAXXX Vývoj fotokatalyzátorů na bázi nanostrukturovaných vrstevnatých podvojných hydroxidů pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého v přítomnosti UV (UVC a UVA) záření 2019 2020
GA17-20737S Pokročilá analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 materiálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze 2017 2019
FV10674 Technologie pro eliminaci emisí metodou fotooxidace (DEKONTA) 2016 2019
7AMB16ARXXX Fotokatalytická redukce CO2 2016 2017
C25 Synergický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní katalýze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pených materiálů na životní prostředí 2016 2016
HS7501501 Revlan,Kočí,7309 2015 2015
GC14-35327J Fotokatalytická redukce CO2 2014 2016

Theses lead by lecturer

Bachelors

Title Name of student Supervisor Academic year
Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi TiO2
(Photocatalytic reduction of carbon dioxide in presence TiO2-Based photocatalysts)
Jiří Jablunka prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2022/2023
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti fotokatalyzátorů ve formě tenkých vrstev tvořených nanotrubičkami oxidu titaničitého
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide in presence of photocatalysts in the form of titanium dioxide nanotube thin films)
Bc. Michaela Michalčíková prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2022/2023
Fotokatalytická produkce vodíku z roztoku voda-metanol v přítomnosti fotokatalyzátorů g-C3N4 modifikovaných grafenem
(Photocatalytic generation of hydrogen from water-methanol mixture in presence of graphene modified g-C3N4 photocatalysts)
Bc. Petr Fridrich prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2021/2022
Vliv metody přípravy C3N4 a modifikování platinou na fotokatalytický rozklad oxidu dusného
(Effect of C3N4 preparation method and platinum modification on the photocatalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Jan Baďura prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2019/2020
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/ZnO
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide over the g-C3N4/ZnO nanocomposites)
Ing. Tereza Bajcarová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2017/2018
Fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/TiO2 připravených nekonvenční metodou
(Photocatalytic decomposition of N2O over the g-C3N4/TiO2 nanocomposites prepared by unconventional method)
Bc. Martina Šindlářová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2016/2017
Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Effect of preparation of metal oxide based on titania and zirconia by supercritical and pressurized fluids on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Tomáš Prostějovský prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2015/2016
Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy (Pt, Pd a Au) na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Influence of titanium dioxide modification by noble metals (Pt, Pd and Au) on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2011/2012
Vliv reduktantu na výtěžek fotokatalytické redukce CO2
(Influence of reductant on CO2 photocatalytic reduction yield)
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA, MSc prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2010/2011

Doctoral

Title Name of student Supervisor Academic year
Vývoj a optimalizace průtočného fotoreaktoru a ověření jeho využitelnosti v chemickém průmyslu
(Development and optimization of a flow photoreactor and verification of its applicability in the chemical industry)
Mgr. Pavlína Horáková prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2022/2023
Faktory ovlivňující fotokatalytické vlastnosti materiálů na bázi TiO2 v environmentálně významných reakcích
(Factors affecting photocatalytic properties of TiO2 based materials in environmentally important reactions)
Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2019/2020
Fotokatalytická redukce CO2 na modifikovaném TiO2
(Photo Catalytic Reduction of CO2 to Modified TIO2)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2018/2019
Příprava fotokatalyzátorů na bázi TiO2 s využitím titanylsulfátu
(Preparation of the photocatalysts based on TiO2 using titynylsulphate)
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2017/2018
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného
(Photocatalytic Decomposition of Nitrous Oxide)
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA, MSc prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2016/2017
Vliv polovodičových materiálů na fotokatalytické reakce
(Influence of semiconductor materials on photocatalytic reactions)
Ing. Kateřina Zatloukalová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2014/2015
Materiály na bázi TiO2 modifikované kovy pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Metals Modified TiO2 Based Materials for Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide)
Ing. Martin Reli, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2013/2014

Masters

Title Name of student Supervisor Academic year
Fotokatalytická generace vodíku z roztoku voda-metanol v přítomnosti vermikulitů
(Photocatalytic hydrogen generation from water-methanol solution in the presence of vermiculites)
Bc. Eva Kunzová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2021/2022
Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi CdS/g-C3N4
(Photocatalytic reduction of carbon dioxide in presence photocatalysts based on CdS/g-C3N4)
Ing. Tereza Bajcarová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2019/2020
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů BiIO4/g-C3N4.
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide over the BiIO4/g-C3N4 nanokomposites.)
Bc. Martina Šindlářová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2018/2019
Analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 nanomateriálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze
(Analysis of the relationship between optical/electron/textural/structural properties of TiO2 doped nanomaterials and its photocatalytic activity)
Ing. Jakub Starostka prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2017/2018
Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého na tenkých filmech různým obsahem ceru dopovaného TiO2
(Photocatalytic degradation of nitrogen oxide on various amount of cerium doped TiO2 thin films )
Bc. Marek Solný prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2015/2016
Vliv metody přípravy ZnO na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
(Effect of ZnO preparation method on the photocatalytic decomposition of ammonia in aqueous suspensions)
Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2014/2015
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného na tenkých filmech TiO2 připravených prostřednictvím různých sol-gel technik.
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide using TiO2 thin films prepared by various sol-gel techniques)
Bc. Klára Vágnerová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2013/2014
Vliv modifikování oxidu titaničitého cerem na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
(Influence of titanium dioxide modification by cerium on the photocatalytic decomposition of ammonium hydroxide)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2013/2014
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanočástic ZnS imobilizovaných na montmorillonitu
(Photocatalytic decomposition of N2O over ZnS nanoparticles immobilized on montmorillonite )
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA, MSc prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2012/2013
Vliv makrokinetických jevů na rychlost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého
(Influence of macrokinetic phenomena on the rate of carbon dioxide photocatalytic reduction)
Ing. Martin Reli, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2009/2010
Vliv teploty kalcinace kompozitu kaolin – TiO2 na účinnost fotokatalytické redukce CO2
(Influence of calcination temperature of kaolin-TiO2 composite on the CO2 photocatalytic reduction efficiency)
Bc. Iveta Polzerová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2009/2010
Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Influence of titanium dioxide modification by noble metals on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Kateřina Zatloukalová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 2008/2009

Article

PRAUS, Petr, Aneta SMÝKALOVÁ, Radim ŠKUTA, Martin KOŠTEJN, Jiří PAVLOVSKÝ, Kryštof FONIOK, Jonáš TOKARSKÝ, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ and Kamila KOČÍ. Graphitic C3N4 and Ti3C2 nanocomposites for the enhanced photocatalytic degradation of organic compounds and the evolution of hydrogen under visible irradiation. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Elsevier Science SA, 2024, 447(15 January), p. 115260. ISSN 1010-6030. [Detail]
RELI, Martin, Peter NADRAH, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ, Rudolf RICKA, Andrijana Sever SKAPIN, Urska Lavrencic STANGAR and Kamila KOČÍ. Photocatalytic CO2 reduction over mesoporous TiO2 photocatalysts. Materials Science in Semiconductor Processing. San Diego: Elsevier, 2024, 169(January), p. nestránkováno. ISSN 1369-8001. [Detail]
RICKA, Rudolf, Michal PŘIBYL and Kamila KOČÍ. Apparent quantum yield – Key role of spatial distribution of irradiation. Applied Catalysis A: General. San Diego: Elsevier, 2023, 658(May), p. nestránkováno. ISSN 0926-860X. [Detail]
DROBNÁ, Helena, Vendula MEINHARDOVÁ, Lada DUBNOVÁ, Kateřina KOZUMPLIKOVÁ, Martin RELI, Kamila KOČÍ and Libor ČAPEK. Partially Reduced Ni-NiO-TiO2 Photocatalysts for Hydrogen Production from Methanol-Water Solution. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2023, 13(2), p. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
MEINHARDOVÁ, V., L. DUBNOVÁ, H. DROBNÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Kamila KOČÍ and L. ČAPEK. Role of lamp type in conventional batch and micro-photoreactor for photocatalytic hydrogen production. Frontiers in Chemistry. Lausanne: Frontiers, 2023, 11(September), p. nestránkováno. ISSN 2296-2646. [Detail]
ALAOUI, Chakib, Mohamed KARMAOUI, A. BEKKA, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ, J.J. GALLARDO, J. NAVAS, W. TOUATI, Allah I. KADI, B. FIGUEIREDO, J.A. LABRINCHA, Martin RELI, Kamila KOČÍ and David Maria TOBALDI. TiO2/WO3/graphene for photocatalytic H2 generation and benzene removal: Widely employed still an ambiguous system. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Lausanne: Elsevier Science SA, 2023, 445(November), p. nestránkováno. ISSN 1010-6030. [Detail]
SAGAR, Tatiparthi Vikram, Praveen KUMAR, Bostjan ZENER, Andraz SULIGOJ, Kamila KOČÍ and Urska Lavrencic STANGAR. Effective production of formic and acetic acid via CO2 hydrogenation with hydrazine by using ZrO2 catalysts. Molecular Catalysis. New York: Elsevier Science, 2023, 545(July), p. nestránkováno. ISSN 2468-8231. [Detail]
PROSTĚJOVSKÝ, Tomáš, Alena KULIŠŤÁKOVÁ, Martin RELI, Radim ZEBRAK and Kamila KOČÍ. Innovative technology for ammonia abatement from livestock buildings using advanced oxidation processes. Photochemical and Photobiological Sciences. Londýn: Springer Nature, 2023, p. nestránkováno. ISSN 1474-905X. [Detail]
TRINDADE MARTINS VIDIGAL BARROCAS, Beatriz, Jan PŘECH, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ, Ewelina SZANIAWSKA, Kamila KOČÍ and Jiří ČEJKA. Titanosilicates enhance carbon dioxide photocatalytic reduction. Applied Materials Today. San Diego: Elsevier, 2022, 26(March), p. nestránkováno. ISSN 2352-9407. [Detail]
FILIP EDELMANNOVÁ, Miroslava, Martin RELI, P. NADRAH, N. ROZMAN, Rudolf RICKA, Škapin Adrijana SEVER, Miha NOSAN, Štangar U. LAVRENČIČ and Kamila KOČÍ. A comparative study of TiO2 preparation method on their photocatalytic activity for CO2 reduction. Catalysis Today. San Diego: Elsevier, 2022, p. nestránkováno. ISSN 0920-5861. [Detail]
WANG, Huiqin, Haopeng JIANG, Pengwei HUO, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ, Libor ČAPEK and Kamila KOČÍ. Hydrogen production from methanol-water mixture over NiO/TiO2 nanorods structure photocatalysts. Journal of Environmental Chemical Engineering. OXFORD: Elsevier, 2022, 10(1), p. nestránkováno. ISSN 2213-3437. [Detail]
ALWIN, Emilia, Robert WOJCIESZAK, Kamila KOČÍ, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ, Michal ZIELINSKI, Agata SUCHORA, Tomasz PEDZINSKI and Mariusz PIETROWSKI. Reductive Modification of Carbon Nitride Structure by Metals-The Influence on Structure and Photocatalytic Hydrogen Evolution. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(3), p. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
TRINDADE MARTINS VIDIGAL BARROCAS, Beatriz, Nela KOTULKOVÁ and Kamila KOČÍ. Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide on TiO2 Heterojunction Photocatalysts-A Review. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(3), p. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Kamila KOČÍ, Jana MADEJOVA, Lenka MATĚJOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Beatriz TRINDADE MARTINS VIDIGAL BARROCAS and Kateřina KLEMENCOVÁ. alpha-Fe2O3 Nanoparticles/Iron-Containing Vermiculite Composites: Structural, Textural, Optical and Photocatalytic Properties. Minerals. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 12(5), p. nestránkováno. ISSN 2075-163X. [Detail]
HORÁKOVÁ, Pavlína and Kamila KOČÍ. Continuous-Flow Chemistry and Photochemistry for Manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients. Molecules. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 27(23), p. nestránkováno. ISSN 1420-3049. [Detail]
TOUATI, Wassila, Mohamed KARMAOUI, Ahmed BEKKA, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ, Clarisse FURGEAUD, Alaoui CHAKIB, Imene Kadi ALLAH, Bruno FIGUEIREDO, J. A LABRINCHA, Raul ARENAL, Kamila KOČÍ and David Maria TOBALDI. Photocatalytic hydrogen generation from a methanol-water mixture in the presence of g-C3N4 and graphene/g-C3N4. New Journal of Chemistry. London: Royal Society of Chemistry, 2022, 46(43), p. 20679-20690. ISSN 1144-0546. [Detail]
PROSTĚJOVSKÝ, Tomáš, Alena KULIŠŤÁKOVÁ, Martin RELI, Radim ZEBRAK and Kamila KOČÍ. Photochemical treatment (UV/O3+UV/H2O2) of waste gas emissions containing organic pollutants in pilot plant unit. Process safety and environmental protection. San Diego: Elsevier, 2022, 163(July), p. 274-282. ISSN 0957-5820. [Detail]
PRAUS, Petr, Lenka ŘEHÁČKOVÁ, Jakub ČÍŽEK, Aneta SMÝKALOVÁ, Martin KOŠTEJN, Jiří PAVLOVSKÝ, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ and Kamila KOČÍ. Synthesis of vacant graphitic carbon nitride in argon atmosphere and its utilization for photocatalytic hydrogen generation. Scientific Reports. Nature Publishing Group, 2022, 12(1), p. 13622. ISSN 2045-2322. [Detail]
IHNATIUK, Daryna, Vasyl VOROBETS, Marcel ŠIHOR, Claudia TOSSI, G. A. KOLBASOV, Nataliia SMIRNOVA, Ilkka TITTONEN, A. M. EREMENKO, Kamila KOČÍ and Olga LINNIK. Photoelectrochemical, photocatalytic and electrocatalytic behavior of titania films modified by nitrogen and platinum species. Applied Nanoscience. 2021, p. 1-13. ISSN 2190-5509. [Detail]
MORAWSKI, A.W., E. KUSIAK-NEJMAN, A. WANAG, U. NARKIEWICZ, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ, Martin RELI and Kamila KOČÍ. Influence of the calcination of TiO2-reduced graphite hybrid for the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Catalysis Today. San Diego: Elsevier, 2021, 380(November), p. 32-40. ISSN 0920-5861. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ, Libor ČAPEK, Christian SCHIMPF, Mykhaylo MOTYLENKO, David RAFAJA and Kamila KOČÍ. Photocatalytic water splitting over CeO2/Fe2O3/Ver photocatalysts. Energy Conversion and Management. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, 238(June), p. nestránkováno. ISSN 0196-8904. [Detail]
FILIP EDELMANNOVÁ, Miroslava, Maria de los Milagros BALLARI, Michal PRIBYL and Kamila KOČÍ. Experimental and modelling studies on the photocatalytic generation of hydrogen during water-splitting over a commercial TiO2 photocatalyst P25. Energy Conversion and Management. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, 245(October), p. nestránkováno. ISSN 0196-8904. [Detail]
PROSTĚJOVSKÝ, Tomáš, Martin RELI, Radim ŽEBRÁK, Tereza KONEČNÁ, Frederico SALVADORES, Milagros M. BALLARI and Kamila KOČÍ. Advanced oxidation processes for elimination of xylene from waste gases. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Lausanne: Elsevier Science SA, 2021, 407(15 February 2021), p. nestránkováno. ISSN 1010-6030. [Detail]
TOBALDI, David M., Kamila KOČÍ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Luc LAJAUNIE, Bruno FIGUEIREDO, José Juan CALVINO, M. Paula SEABRA and António, João LABRINCHA. CuxO and carbon-modified TiO2-based hybrid materials for photocatalytically assisted H-2 generation. Materials Today Energy. Elsevier Ltd, 2021, 19(March), p. nestránkováno. ISSN 2468-6069. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Van H. DANG, Miroslava EDELMANNOVÁ, Martin RELI and J.C.S. WU. Photocatalytic reduction of CO2 using Pt/C3N4 photocatalyts. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2020, 503(2), p. 1-10. ISSN 0169-4332. [Detail]
TODOROVA, Nadia, Ilias PAPAILIAS, Tatiana GIANNAKOPOULOU, Nikolaos IOANNIDIS, Nikos BOUKOS, Panagiotis DALLAS, Miroslava EDELMANNOVÁ, Martin RELI, Kamila KOČÍ and Christos TRAPALIS. Photocatalytic H-2 Evolution, CO2 Reduction, and NOx Oxidation by Highly Exfoliated g-C3N4. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(10), p. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Martin RELI, Michal VAŠTYL, Květoslava HRÁDKOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ and Kamila KOČÍ. Photocatalytic oxidation of methyl Tert-Butyl ether in presence of various phase compositions of TiO2. Catalysts. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(1), p. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
SALVADORES, Federico, Martin RELI, Orlando M ALFANO, Kamila KOČÍ and Maria de los Milagros BALLARI. Efficiencies Evaluation of Photocatalytic Paints Under Indoor and Outdoor Air Conditions. Frontiers in Chemistry. Lausanne: Frontiers, 2020, 8, p. nestránkováno. ISSN 2296-2646. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ivana TROPPOVÁ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ and Radim ŽEBRÁK. Degradation of ammonia from gas stream by advanced oxidation processes. Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. Philadelphia: Taylor & Francis, 2020, 2019(12), p. nestránkováno. ISSN 1093-4529. [Detail]
LI, Xin, Miroslava EDELMANNOVÁ, Pengwei HUO and Kamila KOČÍ. Fabrication of highly stable CdS/g-C3N4 composite for enhanced photocatalytic degradation of RhB and reduction of CO2. Journal of materials science. Vídeň: Springer, 2020, 2019(12), p. 3299-3313. ISSN 0022-2461. [Detail]
EDELMANNOVÁ, Miroslava, Martin RELI, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Lada DUBNOVÁ, Libor ČAPEK, Dana DVORANOVÁ, Piotr KUŚTROWSKI and Kamila KOČÍ. Successful immobilization of lanthanides doped TiO2 on inert foam for repeatable hydrogen generation from aqueous ammonia. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 13(5), p. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
ALWIN, Emilia, Kamila KOČÍ, Robert WOJCIESZAK, Michal ZIELINSKI, Miroslava EDELMANNOVÁ and Mariusz PIETROWSKI. Influence of High Temperature Synthesis on the Structure of Graphitic Carbon Nitride and Its Hydrogen Generation Ability. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2020, 13(12), p. 1-19. ISSN 1996-1944. [Detail]
RELI, Martin, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Jiří PAVLOVSKÝ, Petr PRAUS and Kamila KOČÍ. Photocatalytic decomposition of N2O over g-C3N4/BiVO4 composite. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2019, 469(5), p. 181-191. ISSN 0169-4332. [Detail]
DUBNOVÁ, Lada, Magdalena ZVOLSKÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Helena DROBNÁ, Piotr KUSTROWSKI, Kamila KOČÍ and Libor ČAPEK. Photocatalytic decomposition of methanol-water solution over N-La/TiO2 photocatalysts. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2019, 469(3), p. 879-886. ISSN 0169-4332. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Tereza BAJCAROVÁ, Michal RITZ, Jiří PAVLOVSKÝ and Petr PRAUS. Photocatalytic Decomposition of N2O by Using Nanostructured Graphitic Carbon Nitride/Zinc Oxide Photocatalysts Immobilized on Foam. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(9), p. 1-13. ISSN 2073-4344. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ivana TROPPOVÁ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ and Radim ŽEBRÁK. Degradation of Styrene from Waste Gas Stream by Advanced Oxidation Processes. Clean - Soil, Air, Water. New York: Wiley, 2019, 47(8), p. 1-9. ISSN 1863-0650. [Detail]
WU, Zhiqing, Nela AMBROŽOVÁ, Eftekhari EHSAN, Nikhil ARAVINDAKSHAN, Wentai WANG, Qilin WANG, Shanqing ZHANG, Kamila KOČÍ and Qin LI. Photocatalytic H2 generation from aqueous ammonia solution using TiO2 nanowires-intercalated reduced graphene oxide composite membrane under low power UV light. Emergent Materials. Springer, 2019, 2(3), p. 303-311. ISSN 2522-5731. [Detail]
PRAUS, Petr, Jaroslav LANG, Alexandr MARTAUS, Ladislav SVOBODA, Vlastimil MATĚJKA, Martin KORMUNDA, Marcel ŠIHOR, Martin RELI and Kamila KOČÍ. Composites of BiVO4 and g-C3N4: Synthesis, Properties and Photocatalytic Decomposition of Azo Dye AO7 and Nitrous Oxide. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. Springer, 2019, 29(4), p. 1219-1234. ISSN 1574-1443. [Detail]
AMBROŽOVÁ, Nela, Miroslava EDELMANNOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Kamila KOČÍ and Marta VALÁŠKOVÁ. Photocatalytic Decomposition of N2O Over Ceramics Cordierite/CeO2 Nanoparticles. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(11), p. 7339-7344. ISSN 1533-4880. [Detail]
EDELMANNOVÁ, Miroslava, Lada DUBNOVÁ, Martin RELI, Vendula MEINHARDOVÁ, Pengwei HUO, Urška Lavrenčič ŠTANGAR, Libor ČAPEK and Kamila KOČÍ. The role of fluorine in F-La/TiO2 photocatalysts on photocatalytic decomposition of methanol-water solution. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(18), p. 1-11. ISSN 1996-1944. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Jiří PAVLOVSKÝ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ and Kamila KOČÍ. α-Fe2O3 nanoparticles/vermiculite clay material: Structural, optical and photocatalytic properties. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(11), p. neuvedeno. ISSN 1996-1944. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Marcel ŠIHOR, Martin RELI, Alexandr MARTAUS, Kamila KOČÍ, Martin KORMUNDA and Petr PRAUS. Composites g-C3N4 and BiOIO3 for photocatalytic decomposition of N2O. Materials Science in Semiconductor Processing. Elsevier, 2019, 100(September 2019), p. 113-122. ISSN 1369-8001. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Michal RITZ, Kamila KOČÍ, Volker KLEMM and David RAFAJA. Comparable study of vermiculites from four commercial deposits prepared with fixed ceria nanoparticles. Applied Clay Science. Elsevier, 2018, 151(january), p. 164-174. ISSN 0169-1317. [Detail]
EDELMANNOVÁ, Miroslava, Kuan-Yu LIN, Jeffrey C. S. WU, Ivana TROPPOVÁ, Libor ČAPEK and Kamila KOČÍ. Photocatalytic hydrogenation and reduction of CO2 over CuO/ TiO2 photocatalysts. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2018, 454(10), p. 313-318. ISSN 0169-4332. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Marcel ŠIHOR, Martin RELI, Michal RITZ, Petr PRAUS and Kamila KOČÍ. Unconventionally Prepared TiO2/g-C3N4 Photocatalysts for Photocatalytic Decomposition of Nitrous Oxide. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2018, 430(2), p. 335-347. ISSN 0169-4332. [Detail]
AMBROŽOVÁ, Nela, Martin RELI, Marcel ŠIHOR, Piotr KUSTROWSKI, Jeffrey C. S. WU and Kamila KOČÍ. Copper and Platinum Doped Titania for Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2018, 430(2), p. 475-487. ISSN 0169-4332. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Jakub STAROSTKA, Lenka MATĚJOVÁ, Jaroslav LANG, Martin RELI, Helena DROBNÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI and Libor ČAPEK. Photocatalytic decomposition of methanol over La/TiO2 materials. Environmental Science and Pollution Research. Tokio: Springer, 2018, 25(35), p. 34818-34825. ISSN 0944-1344. [Detail]
RELI, Martin, Ladislav SVOBODA, Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Petr PRAUS and Kamila KOČÍ. Photocatalytic decomposition of N2O over g-C3N4/WO3 photocatalysts. Environmental Science and Pollution Research. Tokio: Springer, 2018, 25(35), p. 34839-34850. ISSN 0944-1344. [Detail]
TASBIHI, Minoo, Kamila KOČÍ, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK and Reinhard SCHOMAECKER. Photocatalytic reduction of carbon dioxide over Cu/TiO2 photocatalysts. Environmental Science and Pollution Research. Tokio: Springer, 2018, 25(35), p. 34903-34911. ISSN 0944-1344. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Ivana TROPPOVÁ, Martin RELI, Lenka MATĚJOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Helena DROBNA, Lada DUBNOVÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI and Libor ČAPEK. Nd/TiO2 Anatase-Brookite Photocatalysts for Photocatalytic Decomposition of Methanol. Frontiers in Chemistry. Lausanne: Frontiers, 2018, 6(3), p. nestránkováno. ISSN 2296-2646. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Miroslava EDELMANNOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Helena DROBNÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI, Dana DVORANOVA and Libor ČAPEK. Photocatalytic hydrogen production from methanol over Nd/TiO2. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Lausanne: Elsevier Science SA, 2018, 366(10), p. 55-64. ISSN 1010-6030. [Detail]
TASBIHI, Minoo, Kamila KOČÍ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Martin RELI and Reinhard SCHOMAECKER. Pt/TiO2 photocatalysts deposited on commercial support for photocatalytic reduction of CO2. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Lausanne: Elsevier Science SA, 2018, 366(10), p. 72-80. ISSN 1010-6030. [Detail]
TABIHI, Minoo, Amitava ACHARJYA, Arne THOMAS, Martin RELI, Nela AMBROŽOVÁ, Kamila KOČÍ and Reinhard SCHOMÄCKER. Photocatalytic CO2 reduction by mesoporus polymeric carbon nitride photocatalysts. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2018, 18(8), p. 5636-5644. ISSN 1533-4880. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Miroslava EDELMANNOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK, Zdeněk MATĚJ, Piotr KUŚTROVSKI and Lucie OBALOVÁ. TiO2 and Nitrogen Doped TiO2 Prepared by Different Methods; on the (Micro)structure and Photocatalytic Activity in CO2 Reduction and N2O Decomposition. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2018, 18(1), p. 688-698. ISSN 1533-4880. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Jana KUPKOVÁ, Piotr KUSTROWSKI and Petr PRAUS. Photocatalytic decomposition of N2O over TiO2/g-C3N4 photocatalysts heterojunction. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2017, 396(2), p. 1685-1695. ISSN 0169-4332. [Detail]
RELI, Martin, Marcin KOBIELUSZ, Lenka MATĚJOVÁ, Stanislav DANIŠ, Wojciech MACYK, Lucie OBALOVÁ, Piotr KUŚTROWSKI, Anna ROKICIŃSKA and Kamila KOČÍ. TiO2 Processed by pressurized hot solvents as a novel photocatalyst for photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2017, 391(1), p. 282-287. ISSN 0169-4332. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Tereza BRUNÁTOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK and Lucie OBALOVÁ. Titanium and zirconium-based mixed oxides prepared by using pressurized and supercritical fluids: On novel preparation, microstructure and photocatalytic properties in the photocatalytic reduction of CO2. Catalysis Today. SAN DIEGO: Elsevier, 2017, 287(JUN 13-17, 2016), p. nestránkováno. ISSN 0920-5861. [Detail]
CHEN, C.-Y., J.C.-C. YU, V.-H. NGUYEN, J.C.-S. WU, W.-H. WANG and Kamila KOČÍ. Reactor design for CO2 photo-hydrogenation toward solar fuels under ambient temperature and pressure. Catalysts. Basel: MDPI Open Access Publishing, 2017, 7(2), p. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
RELI, Martin, Pengwei HUO, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Zdenek MATEJ, Stanislav DANIS, Lucie OBALOVÁ and Kamila KOČÍ. Vícevrstvé filmy cerem dopovaného TiO2 pro fotokatalytickou redukci CO2. Chemické listy. Chemické listy, 2017, 111(10), p. 667-672. ISSN 0009-2770. [Detail]
RELI, Martin, Ladislav SVOBODA, Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Petr PRAUS and Kamila KOČÍ. Photocatalytic decomposition of N2O over g-C3N4/WO3 photocatalysts. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2017, 25(SI), p. 34839-34850. ISSN 0944-1344. [Detail]
ZATLOUKALOVA, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Kamila KOČÍ, Libor CAPEK, Zdeněk MATĚJ, Hana SNAJDHAUFOVA, Janusz RYCZKOWSKI and Grzegorz SLOWIK. Photocatalytic Degradation of Endocrine Disruptor Compounds in Water over Immobilized TiO2 Photocatalysts. Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering-International English Edition. Teheran: Jihad Daneshgahi, 2017, 36(2), p. 29-38. ISSN 1021-9986. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Marcel ŠIHOR, Jaroslav LANG, Ivana TROPPOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Martin RELI, Tereza BRUNATOVA, Libor CAPEK, Andrzej KOTARBA and Kamila KOČÍ. Investigation of low Ce amount doped-TiO2 prepared by using pressurized fluids in photocatalytic N2O decomposition and CO2 reduction. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2017, 84(1), p. 158-168. ISSN 0928-0707. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Petr PRAUS, Miroslava EDELMANNOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Grzegorz SLOWIK and Janusz RYCZKOWSKI. Photocatalytic Reduction of CO2 Over CdS, ZnS and Core/Shell CdS/ZnS Nanoparticles Deposited on Montmorillonite. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2017, 17(6), p. 4041-4047. ISSN 1533-4880. [Detail]
PRAUS, Petr, Ladislav SVOBODA, Michal RITZ, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR and Kamila KOČÍ. Graphitic carbon nitride: Synthesis, characterization and photocatalytic decomposition of nitrous oxide. Materials Chemistry and Physics. Elsevier Science SA, 2017, 193(1), p. 438-446. ISSN 0254-0584. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Lukáš POLÁCH, Jaroslav LANG, Marcel ŠIHOR, Martin RELI, Tereza BRUNATOVA, Stanislav DANIS, Pavlína PEIKERTOVÁ, Ivana TROPPOVÁ and Kamila KOČÍ. Novel TiO2 prepared from titanyl sulphate by using pressurized water processing and its photocatalytic activity evaluation. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, 95(November), p. 30-46. ISSN 0025-5408. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Lucie OBALOVÁ and Kamila KOČÍ. Photocatalytic degradation of nitric oxide on various cerium doped TiO2 thin layers. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 2(June), p. 46-54. ISSN 1804-0195. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, F. KOVANDA, K. JIRATOVA, Jaromír ŠRÁMEK, Piotr KUSTROWSKI, Andrzej KOTARBA, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Kamila KOČÍ and Lucie OBALOVÁ. K-Doped Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst for N2O Abatement from Nitric Acid Plant Waste Gases: Pilot Plant Studies. Industrial and engineering chemistry research. Washington: American Chemical Society, 2016, 55(26), p. 7076-7084. ISSN 0888-5885. [Detail]
RELI, Martin, Pengwei HUO, Marcel ŠIHOR, Nela AMBROŽOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Jaroslav LANG, Ladislav SVOBODA, P. KUŚTROWSKI, Michal RITZ, Petr PRAUS and Kamila KOČÍ. Novel TiO2/C3N4 Photocatalysts for Photocatalytic Reduction of CO2 and for Photocatalytic Decomposition of N2O. Journal of Physical Chemistry A. Washington: American Chemical Society, 2016, 120(43), p. 8564-8573. ISSN 1089-5639. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Libor ČAPEK, Andrzej KOTARBA, Piotr KUSTROWSKI, Alice HOSPODKOVA and Lucie OBALOVÁ. Optimization of cerium doping of TiO2 for photocatalytic reduction of CO2 and photocatalytic decomposition of N2O. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2016, 78(3), p. 550-558. ISSN 0928-0707. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Kamila KOČÍ, Nela AMBROŽOVÁ, Volker KLEMM and David RAFAJA. Structural properties and photocatalytic activity of ceria nanoparticles on vermiculite matrix. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), p. 7844-7848. ISSN 1533-4880. [Detail]
CHEN, B.-R., V.-H. NGUYEN, J.C.S. WU, Martin RELI and Kamila KOČÍ. Production of renewable fuels by the photohydrogenation of CO2: Effect of the Cu species loaded onto TiO2 photocatalysts. Physical Chemistry Chemical Physics. London: Royal Society of Chemistry, 2016, 18(6), p. 4942-4951. ISSN 1463-9076. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA and Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalytic decomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, 178(7.10.2014), p. 108-116. ISSN 0926-3373. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA and Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalyticdecomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, p. neuveden. ISSN 0926-3373. [Detail]
RELI, Martin, Miroslava EDELMANNOVÁ, Marcel ŠIHOR, Petr PRAUS, Ladislav SVOBODA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Hana OTOUPALÍKOVÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ, Lucie OBALOVÁ and Kamila KOČÍ. Photocatalytic H2 generation from aqueous ammonia solution using ZnO photocatalysts prepared by different methods. International Journal of Hydrogen Energy. Elsevier, 2015, 40(1.5.2015), p. 8530-8538. ISSN 0360-3199. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Libor ČAPEK and Jeffrey C.S. WU. Preparation, characterization and photocatalytic performance of TiO2 prepared by using pressurized fluids in CO2 reduction and N2O decomposition. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2015, 76(26 July 2015), p. 621-629. ISSN 0928-0707. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Kamila KOČÍ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Nela AMBROŽOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Libor ČAPEK and Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic hydrogen formation from ammonia in an aqueous solution over Pt-enriched TiO2-ZrO2 photocatalyst. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2015, 15(9), p. 6833-6839. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Kamila KOČÍ and Jana KUPKOVÁ. Cordierite/steatite/CeO2 porous materials – preparation, structural characterization and their photocatalytic activity. Microporous and mesoporous materials. Elsevier, 2015, 207(4), p. 120-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Marcel ŠIHOR, Tereza BRUNÁTOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ and Kamila KOČÍ. Microstructure-performance study of cerium-doped TiO2 prepared by using pressurized fluids in photocatalytic mitigation of N2O. Research on Chemical Intermediates. Springer Netherlands, 2015, 41(12), p. 9217–9231. ISSN 0922-6168. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Lucie OBALOVÁ, Anna WACH, Piotr KUŚTROWSKI and Andrzej KOTARBA. Preparation, characterization and photocatalytic properties of cerium doped TiO2: On the effect of Ce loading on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2014, 152–153(25 June 2014), p. 172-183. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ondřej KOZÁK, Libor ČAPEK, Václav VALEŠ, Martin RELI, Petr PRAUS, Klára ŠAFÁŘOVÁ, Andrzej KOTARBA and Lucie OBALOVÁ. ZnS/MMT nanocomposites: The effect of ZnS loading in MMT on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2014, 158-159(October 2014), p. 410-417. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Zdenek LACNÝ, Piotr KUSTROWSKI and Lucie OBALOVÁ. Sol–gel derived Pd supported TiO2-ZrO2 and TiO2 photocatalysts; their examination in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Catalysis Today. Elsevier, 2014, 230(July 2014), p. 20-26. ISSN 0920-5861. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Marcel ŠIHOR, Petr PRAUS, Martin RELI and Kamila KOČÍ. Photocatalytic and photochemical decomposition of N2O on ZnS-MMT catalyst. Catalysis Today. Elsevier, 2014, 230(July), p. 61-66. ISSN 0920-5861. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Olga ŠOLCOVÁ and Lucie OBALOVÁ. On sol–gel derived Au-enriched TiO2 and TiO2-ZrO2 photocatalysts and their investigation in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, 285(B), p. 688-696. ISSN 0169-4332. [Detail]
PRAUS, Petr, Martin RELI, Kamila KOČÍ and Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic reactions of nanocomposite of ZnS nanoparticles and montmorillonite. Applied Surface Science. SAN DIEGO: Elsevier Science, 2013, 275(15 June), p. 369-373. ISSN 0169-4332. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Martin RELI, Jaroslav LANG, Vlastimil MATĚJKA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Zdenek LACNÝ and Kamila KOČÍ. Photocatalytic decomposition of nitrous oxide using TiO2 and Ag-TiO2 nanocomposite thin films. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2013, 209(15.6.2013), p. 170-175. ISSN 0920-5861. [Detail]
KREJČÍKOVÁ, Simona, Lenka MATĚJOVÁ, Kamila KOČÍ, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Libor ČAPEK and Olga ŠOLCOVÁ. Preparation and Characterization of Ag-Doped Crystalline Titania for Photocatalysis Applications. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2012, 111(Leden 2012), p. 119-125. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Simona KREJČÍKOVÁ, Olga ŠOLCOVÁ and Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic Decomposition of N2O on Ag-TiO2. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2012, 191(1), p. 134-137. ISSN 0920-5861. [Detail]
RELI, Martin, Kamila KOČÍ, Vlastimil MATĚJKA, Pavel KOVÁŘ and Lucie OBALOVÁ. Effect of calcination temperature and calcination time on the kaolinite/TiO2 composite for photocatalytic reduction of CO2. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(4), p. 10-22. ISSN 1802-5420. [Detail]
RELI, Martin, Marcel ŠIHOR, Kamila KOČÍ, Petr PRAUS, Ondřej KOZÁK and Lucie OBALOVÁ. Influence of reaction medium on CO2 photocatalytic reduction yields over ZnS-MMT. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(1), p. 34-42. ISSN 1802-5420. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Vlastimil MATĚJKA, Pavel KOVÁŘ, Zdenek LACNÝ and Lucie OBALOVÁ. Comparison of the pure TiO2 and kaolinite/TiO2 composite as catalyst for CO2 photocatalytic reduction. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 161(1), p. 105-109. ISSN 0920-5861. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ondřej KOZÁK, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Petr PRAUS and Lucie OBALOVÁ. Influence of reactor geometry on the yield of CO2 photocatalytic reduction. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 176(1), p. 212-214. ISSN 0920-5861. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Kateřina ZATLOUKALOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ and Olga ŠOLCOVÁ. Wavelength Effect on Photocatalytic Reduction of CO2 by Ag/TiO2 Catalyst. Chinese Journal of Catalysis. Amsterdam: Elsevier Science, 2011, 32(5), p. 812-815. ISSN 0253-9837. [Detail]
PRAUS, Petr, Ondřej KOZÁK, Kamila KOČÍ, Aleš PANÁČEK and Richard DVORSKÝ. CdS nanoparticles deposited on montmorillonite: preparation, characterization and application for photoreduction of carbon dioxide. Journal of colloid and interface science. New York: Elsevier, 2011, 360(2), p. 574-579. ISSN 0021-9797. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Kateřina MATĚJŮ, Lucie OBALOVÁ, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ and Olga ŠOLCOVÁ. Effect of silver doping on the TiO2 for photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2010, 96(3-4), p. 239-244. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ and Olga ŠOLCOVÁ. Kinetic study of CO2 photocatalytic reduction over TiO2. Chemical and Process Engineering. Wrocław: Polish Academy of Sciences, 2010, 31(3), p. 395-407. ISSN 0208-6425. [Detail]
KOZÁK, Ondřej, Petr PRAUS, Kamila KOČÍ and M KLEMENTOVÁ. Preparation and characterization of ZnS nanoparticles deposited on montmorillonite. Journal of colloid and interface science. Amsterdam: Elsevier, 2010, 352(2), p. 244-251. ISSN 0021-9797. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, L MATĚJOVÁ, Daniela PLACHÁ, Zdenek LACNÝ, J JIRKOVSKÝ and O ŠOLCOVÁ. Effect of TiO2 particle size on the photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2009, 89(3-4), p. 494-502. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ and Zdenek LACNÝ. Photocatalytic reduction of CO2. Chemical papers. Wien: Walter de Gruyter GmbH, 2008, 62(1), p. 1-9. ISSN 0366-6352. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, Daniela PLACHÁ and Zdenek LACNÝ. Effects of temperature, pressure and volume of reacting phase on Photocatalysis exempliefied by CO2 photoreduction on suspended nanocrystalline TiO2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav organické chemie a biochemie, 2008, 73(8-9), p. 1192-1204. ISSN 0010-0765. [Detail]

Scientific book

KOČÍ, Kamila. Photocatalytic reduction of CO2 over TIO2 based photocatalysts. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-87459-25-6. [Detail]

Patent, utility model, registered design

SUCHÁNKOVÁ, Jana, Lenka KLIMKOVÁ, Pavel DANIHELKA, Lubomír KŘÍŽ, Kamila KOČÍ and Marcel ŠIHOR. Modulární zařízení pro dekontaminaci vod znečištěných rozpustnými persistentními aditivy paliv. Praha: ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, 2020. [Detail]
ŽEBRÁK, Radek, Luboš ZÁPOTOCKÝ, Kamila KOČÍ and Martin RELI. Zařízení pro čištění odpadního vzduchu. 2018. [Detail]
KOZÁK, Ondřej, Petr PRAUS and Kamila KOČÍ. Nanokompozit ZnS na jílovém minerálu. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]

Pilot production, technology

KOČÍ, Kamila and Marcel ŠIHOR. Poloprovozní technologické zařízení na principu fotokatalytického rozkladu MTBE (methyl-tertiary-butyl ether) z havarijně kontaminovaných vod. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 2020. [Detail]