Skip to main content
Skip header
Marta2

Research


+420 597 327 308

ET 3.10
Institute of Environmental Technology
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic

ORCID: 0000-0001-6295-8976

Academic quantification

2011 D.Sc. degree Doctor of Geological and Geophysical Sciences, Czech Academy of Sciences, Prague
1990 C.Sc. degree Charles University Prague
1980 RNDr. degree Charles University Prague

The research areas

  • Cover modification and characterizations of clay minerals using X-ray diffraction methods. Vermiculites in mixtures of ceramic cordierites. Vermiculites modified as carrier of attached nanoparticles Ag, CeO2, α-Fe2O3 with the antibacterial and photocatalytic functional efficiency. Kaolinites modified into antibacterial forms and ceramic composites.

Projects

Code Title Start year End year
GAP210/11/2215 Studium a hodnocení struktur vermikulitů modifikovaných ve funkci nanoplniv a podložek 2011 2013
HS730120 SPUR, Valášková, 1573 2011 2011
HS730143 Vesuvius, Valášková, 1573 2011 2011
HS730022 SPUR, a.s.-Valášková RNDr., 1573 2010 2010
HS730029 Bochemie, Valášková, 1573 2010 2010
HS730906 Urdiamant,Valášková,1573 2009 2009
HS730924 Continental Aut.Sys.Valášková,1573 2009 2009
HS730938 Státní úst. J CH B ochr.Valášková,1573 2009 2009
HS730943 Continental Aut.Syst.CR-RNDr.Valášková, 2009 2009
HS730876 Univerzita T.Bati,Valášková,1573 2008 2008
205/05/2548 Nanomateriály založené na strukturně modifikovaných jílových minerálech 2005 2007
GA205/05/2548 Nanomateriály založené na strukturně modifikovaných jílových minerálech 2005 2007

Article

VALÁŠKOVÁ, Marta, Pavel LEŠTINSKÝ, Lenka MATĚJOVÁ, Kateřina KLEMENCOVÁ, Michal RITZ, Christian SCHIMPF, Mykhailo MOTYLENKO, David RAFAJA and Jakub BĚLÍK. Hematites Precipitated in Alkaline Precursors: Comparison of Structural and Textural Properties for Methane Oxidation. International Journal of Molecular Sciences. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 23(15), p. nestránkováno. ISSN 1422-0067. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Kamila KOČÍ, Jana MADEJOVA, Lenka MATĚJOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Beatriz TRINDADE MARTINS VIDIGAL BARROCAS and Kateřina KLEMENCOVÁ. alpha-Fe2O3 Nanoparticles/Iron-Containing Vermiculite Composites: Structural, Textural, Optical and Photocatalytic Properties. Minerals. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 12(5), p. nestránkováno. ISSN 2075-163X. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Zdeněk KLIKA, Jozef VLČEK, Lenka MATĚJOVÁ, Michaela TOPINKOVÁ, Helena PÁLKOVÁ and Jana MADEJOVÁ. Alkali-Activated Metakaolins: Mineral Chemistry and Quantitative Mineral Composition. Minerals. MDPI Open Access Publishing, 2022, 12(11), p. 1-18. ISSN 2075-163X. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ, Libor ČAPEK, Christian SCHIMPF, Mykhaylo MOTYLENKO, David RAFAJA and Kamila KOČÍ. Photocatalytic water splitting over CeO2/Fe2O3/Ver photocatalysts. Energy Conversion and Management. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, 238(June), p. nestránkováno. ISSN 0196-8904. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Lucie CHLEBÍKOVÁ and Pavel LEŠTINSKÝ. alpha-Fe2O3 nanoparticles/vermiculite composites prepared for catalytic decomposition of polystyrene. Materials Today: Proceedings. Volume 37, Part 1. Elsevier, 2021, 93(37), p. 1-4. ISSN 2214-7853. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Veronika BLAHŮŠKOVÁ and Jozef VLČEK. Effects of Kaolin Additives in Fly Ash on Sintering and Properties of Mullite Ceramics. Minerals. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(8), p. nestránkováno. ISSN 2075-163X. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Veronika BLAHŮŠKOVÁ, Alexandr MARTAUS, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Silvie VALLOVÁ and Jonáš TOKARSKÝ. Effect of Talc in Mixtures with Fly Ash on Sintering Crystalline Phases and Porosity of Mullite-Cordierite Ceramics. Minerals. MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(2), p. 1-14. ISSN 2075-163X. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana MADEJOVÁ, Amer INAYAT, Lenka MATĚJOVÁ, Michal RITZ, Alexandr MARTAUS and Pavel LEŠTINSKÝ. Vermiculites from Brazil and Palabora: Structural changes upon heat treatment and influence on the depolymerization of polystyrene. Applied Clay Science. San Diego: Elsevier, 2020, 192(JUL 2020), p. nestránkováno. ISSN 0169-1317. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Kateřina PACULTOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Květuse JIRÁTOVÁ, Pawel STELMACHOWSKI, Andrzej KOTARBA and Lucie OBALOVÁ. Magnesium Effect in K/Co-Mg-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst for Direct NO Decomposition. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(8), p. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ, Lucie BARTOŇOVÁ and Petra MAIEROVÁ. Quantitative evaluation of crystalline and amorphous phases in clay-based cordierite ceramic. Minerals. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(12), p. 1-13. ISSN 2075-163X. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Marianna HUNDÁKOVÁ, Bedřich SMETANA, Ľubomíra DROZDOVÁ, Volker KLEMM and David RAFAJA. Cordierite/CeO2 ceramic nanocomposites from vermiculite with fixed CeO2 nanoparticles, talc and kaolin. Applied Clay Science. San Diego: Elsevier, 2019, 179(10), p. 1-7. ISSN 0169-1317. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Erich PAZDZIORA and Dušan KIMMER. Polyethylene/Organo-Inorgano Vermiculites and Their Antimicrobial Properties. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(5), p. 2599-2605. ISSN 1533-4880. [Detail]
AMBROŽOVÁ, Nela, Miroslava EDELMANNOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Kamila KOČÍ and Marta VALÁŠKOVÁ. Photocatalytic Decomposition of N2O Over Ceramics Cordierite/CeO2 Nanoparticles. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(11), p. 7339-7344. ISSN 1533-4880. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Jiří PAVLOVSKÝ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ and Kamila KOČÍ. α-Fe2O3 nanoparticles/vermiculite clay material: Structural, optical and photocatalytic properties. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(11), p. neuvedeno. ISSN 1996-1944. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Zdeněk KLIKA, Boris NOVOSAD and Bedřich SMETANA. Crystallization and Quantification of Crystalline and Non-Crystalline Phases in Kaolin-Based Cordierites. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(19), p. 1-13. ISSN 1996-1944. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Michal RITZ, Kamila KOČÍ, Volker KLEMM and David RAFAJA. Comparable study of vermiculites from four commercial deposits prepared with fixed ceria nanoparticles. Applied Clay Science. Elsevier, 2018, 151(january), p. 164-174. ISSN 0169-1317. [Detail]
RITZ, Michal and Marta VALÁŠKOVÁ. Infrared and Raman spectroscopy of three commercial vermiculites doped with cerium dioxide nanoparticles. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Elsevier, 2018, 201(1), p. 39-45. ISSN 1386-1425. [Detail]
KUPKOVÁ, Jana, Marta VALÁŠKOVÁ and Soňa ŠTUDENTOVÁ. Influence of acid-treated talc and Na2CO3 flux on mineralogical phase composition and porosity in steatite ceramics. International Journal of Applied Ceramic Technology. Wiley-Blackwell, 2017, 14(4), p. 803-809. ISSN 1546-542X. [Detail]
SAMLÍKOVÁ, Magda, Sylva HOLEŠOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Erich PAZDZIORA, Luboš JANKOVIČ and Marta VALÁŠKOVÁ. Preparation of antibacterial chlorhexidine/vermiculite and release study. International Journal of Mineral Processing. Elsevier, 2017, 159(8 December 2016), p. 1-6. ISSN 0301-7516. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Dagmar MĚŘÍNSKÁ and Erich PAZDZIORA. Antibacterial polypropylene/Ag-kaolinite, preparation and characterization. Advanced Science Letters : 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference : proceedings : May 18-21, 2015, Ostrava, Czech Republic. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), p. 656-660. ISSN 1936-6612. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Jana SEIDLEROVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Christiana KLIKOVÁ and Ivan KOLOMAZNÍK. Uptake of Ce(III) and Ce(IV) on montmorillonite. Applied Clay Science. SAN DIEGO: Elsevier, 2016, 132(NOV 2016), p. 41-49. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF CORDIERITES BASED ON COMMERCIAL VERMICULITES IN RELATION TO THE NATURAL AND SYNTHETIC CORDIERITES. Ceramics - Silikáty. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2016, 60(4), p. 308-316. ISSN 0862-5468. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Kamila KOČÍ, Nela AMBROŽOVÁ, Volker KLEMM and David RAFAJA. Structural properties and photocatalytic activity of ceria nanoparticles on vermiculite matrix. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), p. 7844-7848. ISSN 1533-4880. [Detail]
KUPKOVÁ, Jana, Dominik HONĚK, Silvie VALLOVÁ and Marta VALÁŠKOVÁ. Characterization of two low-charge vermiculites after hydrochloric acid treatment. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2015, 12(3), p. 299 - 306. ISSN 1214-9705. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. Clays, Clay minerals and Cordierite ceramics - A review. Ceramics - Silikáty. Vysoká škola chemicko technologická, 2015, 59(4), p. 331-340. ISSN 0862-5468. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Kamila KOČÍ and Jana KUPKOVÁ. Cordierite/steatite/CeO2 porous materials – preparation, structural characterization and their photocatalytic activity. Microporous and mesoporous materials. Elsevier, 2015, 207(4), p. 120-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Jonáš TOKARSKÝ, Marta VALÁŠKOVÁ, Petr SLOBODIAN, Erich PAZDZIORA and Dušan KIMMER. Structure and antibacterial properties of polyethylene/organo-vermiculite composites. Solid State Sciences. Elsevier, 2015, 48(October 2015), p. 197-204. ISSN 1293-2558. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Marta VALÁŠKOVÁ, Dominik HLAVÁČ, Jana MADEJOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ and Erich PAZDZIORA. Antibacterial kaolinite/urea/chlorhexidine nanocomposites: Experiment and molecular modelling. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2014, 305(June), p. 783-791. ISSN 0169-4332. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana ZDRÁLKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Michal RITZ and Soňa ŠTUDENTOVÁ. Structural characteristics of cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures containing pore-forming organovermiculite. Ceramics International. Elsevier, 2014, 40(10), p. 15717-15725. ISSN 0272-8842. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana ZDRÁLKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Bedřich SMETANA, Jozef VLČEK and Soňa ŠTUDENTOVÁ. Structural variability of high purity cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures with various vermiculites. Ceramics International. Elsevier, 2014, 40(6), p. 8489-8498. ISSN 0272-8842. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ and Erich PAZDZIORA. Vermiculite with Ag and Cu used as an antibacterial nanofiller in polyethylene. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, LX(3), p. 28-36. ISSN 1802-5420. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marianna HUNDÁKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ and Marta VALÁŠKOVÁ. Cobalt-Organovermiculite Arrangement and Mechanical Properties: Models and Experiments. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. American Scientific Publishers, 2014, 11(11), p. 2387-2392. ISSN 1546-1955. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna and Marta VALÁŠKOVÁ. Antimicrobial Nanocomposites Based on Natural Modified Materials: A Review of Carbons and Clays. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2014, 14(1), p. 673-693. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Jan ŠTEMBÍREK, Ladislava BARTOŠOVÁ, Gabriela PRAŽANOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ and Erich PAZDZIORA. Antibacterial efficiency of vermiculite/chlorhexidine nanocomposites and results of the in vivo test of harmlessness of vermiculite. Materials Science and Engineering C. Elsevier, 2014, 42(September), p. 466-473. ISSN 0928-4931. [Detail]
RITZ, Michal, Jana ZDRÁLKOVÁ and Marta VALÁŠKOVÁ. Vibrational spectroscopy of acid treated vermiculites. Vibrational Spectroscopy. Elsevier, 2014, 70(January), p. 63-69. ISSN 0924-2031. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Erich PAZDZIORA and Kateřina MATĚJOVÁ. Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2013, 10(1), p. 97-104. ISSN 1214-9705. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Jana KUPKOVÁ and Bedřich SMETANA. Role of vermiculite and zirconium–vermiculite on the formation of zircon–cordierite nanocomposites. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 75-76(May), p. 100-108. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Marianna HUNDÁKOVÁ, Erich PAZDZIORA and Dušan KIMMER. New aspects on vermiculite filler in polyethylene. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 72(February), p. 110-116. ISSN 0169-1317. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Magda SAMLÍKOVÁ, Pazdziora ERICH and Marta VALÁŠKOVÁ. Antibacterial activity of organomontmorillonites and organovermiculites prepared using chlorhexidine diacetate. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 83-84(October), p. 17-23. ISSN 0169-1317. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla and Marta VALÁŠKOVÁ. Characterization of vermiculite particles after different milling techniques. Powder technology. London: Elsevier, 2013, 239(January), p. 277-283. ISSN 0032-5910. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Rongping YUN, Yafei LU, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Aleš SLÍVA, Xiaofeng XIE and Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite’s Effect Study on the Friction Performance of Composites: Extension Evaluation and Interactions Modeling. Advanced Science Focus. Valencia: American Scientific Publishers, 2012, 1(1), p. 1-8. ISSN 0000-0000. [Detail]
SAMLÍKOVÁ, Magda, Sylva HOLEŠOVÁ, Erich PAZDZIORA and Marta VALÁŠKOVÁ. Antibacterial activity of organovermiculites with variously modified surface area. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 3(1), p. 29-33. ISSN 0976-6294. [Detail]
ZDRÁLKOVÁ, Jana and Marta VALÁŠKOVÁ. Talc and its basic modifications into nanocomposites. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 3(1), p. 35-42. ISSN 0976-6294. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana ZDRÁLKOVÁ, Jozef VLČEK and Petra MATĚJKOVÁ. Cordierite composites reinforced with zircon arising from zirconium-vermiculite precursor. Materials letters. Amsterdam: Elsevier, 2012, 80(August), p. 158-161. ISSN 0167-577X. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Aleš SLÍVA, Marianna HUNDÁKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, O GUNEY, Alicia BACHMATIUK and Mark H. RÜMMELI. Carbonaceous nanoparticles prepared with help of silicate substrate and metal catalysts. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2011, 1/2(3), p. 38-43. ISSN 2164-6627. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Marta VALÁŠKOVÁ, Pavel KALIVODA and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Comparative study of ultrasonic effect on mechanical modified vermiculite particles. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2011, 3(1/2), p. 89-92. ISSN 2164-6627. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Michal RITZ and Eva PLEVOVÁ. Effects of brief milling and acid treatment on two ordered and disordered kaolinite structures. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2011, 1(54), p. 70-76. ISSN 0169-1317. [Detail]
BARABASZOVÁ, Karla and Marta VALÁŠKOVÁ. AFM study of vermiculite particles. 5th Mid-Evropean Clay Conference. Szeged: Universita Szeged, 2010, 2010(6), p. 700-700. ISSN 0324-6523. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Pavla ČAPKOVÁ, David RAFAJA, Volker KLEMM, Marta VALÁŠKOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ and Vladimír TOMÁŠEK. Adhesion of silver nanoparticles on the clay substrate, modeling and experiment. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2010, 256(9), p. 2841-2848. ISSN 0169-4332. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Marianna HUNDÁKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Pavla ČAPKOVÁ, Erich PAZDZIORA, Kateřina MATĚJOVÁ, Martin HEŘMÁNEK, Volker KLEMM and David RAFAJA. Preparation and characterization of antibacterial silver/vermiculites and silver/montmorillonites. Geochimica et Cosmochimica Acta. New York: Elsevier Science, 2010, 74(22), p. 6287-6300. ISSN 0016-7037. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ and Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite Filler for Polymeric Nanocomposites: Thermal and Dispersion Study. Journal of Scientific Conference Proceedings. USA: American Scientific Publishers, 2010, 1(2), p. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Microporous Cordierite Ceramics Prepared from Clay Mineral Mixtures Containing Vermiculite. Journal of Scientific Conference Proceedings. USA: American Scientific Publishers, 2010, 2(1), p. 49-52. ISSN 1937-6456. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ and Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite filler for polymeric nanocomposites: thermal and dispersion study. Journal of Scientific Conference Proceedings. American Scientific Publishers, 2010, 2(1), p. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ and Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite filler for polymeric nanocomposites: thermal and dispersion study. Journal of Scientific Conference Proceedings. American Scientific Publishers, 2010, 2(1), p. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Marta VALÁŠKOVÁ, Eva PLEVOVÁ, Erich PAZDZIORA and Kateřina MATĚJOVÁ. Preparation of novel organovermiculites with antibacterial activity using chlorhexidine diacetate. Journal of colloid and interface science. Oxford: Elsevier, 2010, 1(342), p. 593-597. ISSN 0021-9797. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Monika ŠUPOVÁ, Volker KLEMM, David RAFAJA, Marta VALÁŠKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ and Eva PLEVOVÁ. Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation. Microporous and mesoporous materials. Brusel: Elsevier, 2010, 1-2(129), p. 118-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Monika ŠUPOVÁ, Volker KLEMM, David RAFAJA, Marta VALÁŠKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ and Eva PLEVOVÁ. Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation. Microporous and mesoporous materials. Amsterdam: Elsevier, 2010, 129(1-2), p. 118-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Bedřich SMETANA and Soňa ŠTUDENTOVÁ. Influence of Vermiculite on the Formation of Porous Cordierites. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2009, 46(2), p. 196-201. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Karla BARABASZOVÁ, Eva PLEVOVÁ and D MĚŘÍNSKÁ. Organovermiculite nanofillers in polypropylene. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2009, 43(1), p. 108-112. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Preparation and Characterization of Porous Cordierite for Potential Use in Cellular Ceramics. Chemical papers. Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2009, 63(4), p. 445-449. ISSN 0366-6352. [Detail]
KOVÁŘ, P, M POSPÍŠIL, P MALÝ, Zdeněk KLIKA, Pavla ČAPKOVÁ, Petra PUSTKOVÁ and Marta VALÁŠKOVÁ. Molecular modelling of surface modification of Wyoming and Cheto montmorillonite by methylene blue. Journal of Molecular Modeling. Berlin Heidelberg: Springer, 2009, 15(11), p. 1391-1396. ISSN 1610-2940. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Marta VALÁŠKOVÁ, Ondřej ŠUSTAJ and Jana KUKUTSCHOVÁ. Fázová a morfologická charakteristika kovonosných mikročástic. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Acta Metallurgica Slovaca - TU Košice, ÚMV SAV Košice, 2008, 14(265), p. 209-223. ISSN 1335-1532. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Pavla ČAPKOVÁ, V KLEMM and D RAFAJA. Silver nanoparticles/montmorillonite composites prepared using nitrating reagent at water and glycerol. Journal of nanoscience and nanotechnology. United States of America: American Scientific Publishers, 2008, 8(6), p. 3050-3058. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PRAUS, Petr, Martina TURICOVÁ and Marta VALÁŠKOVÁ. Study of silver adsorption on montmorillonite. Journal of the Brazilian Chemical Society. The Brazilian Chemical Society, 2008, 19(3), p. 549-556. ISSN 0103-5053. [Detail]
MA, Yuning, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA and Yafei LU. Effects of ZrSiO4 in non-metallic brake friction materials on friction performance. Tribology international. Amsterdam: Elsevier, 2008, 41(3), p. 166-174. ISSN 0301-679X. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Lucie NEUWIRTHOVÁ, P KOVÁŘ and Marta VALÁŠKOVÁ. Kaolinite and Metakaolinite as a Matrix for Preparation of Nanosized TiO2 with Photocatalytical Properties. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2007, 13(6), p. 261-265. ISSN 1335-1532. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Karla BARABASZOVÁ and Marta VALÁŠKOVÁ. Effect of Size and Preparation Method of Particles on Intercalation Ability of Vermiculite. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2007, 13(6), p. 275-279. ISSN 1335-1532. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Milan RIEDER, Vlastimil MATĚJKA, Pavla ČAPKOVÁ and A SLÍVA. Exfoliation/delamination of kaolinite by low-temperature washing of kaolinite-urea intercalates. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2007, 2007(35), p. 108-118. ISSN 0169-1317. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina PACULTOVÁ, J BALABÁNOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Z BASTL, Marta VALÁŠKOVÁ, Zdenek LACNÝ and František KOVANDA. Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al catalysts prepared from hydrotalcite-like precursors on catalytic decomposition of N2O. Catalysis Today. Oxford: Elsevier, 2007, 119(1-4), p. 233-238. ISSN 0920-5861. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA and Gabriela KRATOŠOVÁ. Chemically activated kaolinites after de-intercalation of formamide. Ceramics - Silikáty. Prague: Vysoká škola chemicko technologická, 2007, 2007(51), p. 24-29. ISSN 0862-5468. [Detail]
KOSTURA, Bruno, František KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ and Juraj LEŠKO. Rehydratation of calcined Mg-Al hydrotalcite in acidified chloride-containing aqueous solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Akademie věd ČR, 2007, 72(9), p. 1284-1294. ISSN 0010-0765. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Pavla ČAPKOVÁ, Petra HORÁKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, P MALÝ, R MACHÁŇ and M POSPÍŠIL. Composition, structure, and luminescence of montmorillonite saturated with different aggregates of methylene blue. Journal of colloid and interface science. Amsterdam: Elsevier, 2007, 311(1), p. 14-23. ISSN 0021-9797. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marta VALÁŠKOVÁ, Pavla ČAPKOVÁ and Vlastimil MATĚJKA. Structural ordering of organovermiculite: Experiments and modeling. Journal of colloid and interface science. Oxford: Elsevier, 2007, 2007(313), p. 281-287. ISSN 0021-9797. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marta VALÁŠKOVÁ and Monika ŠUPOVÁ. Organo-vermiculite structure ordering after PVAc introduction. Physica status solidi. A, Applications and Materials Science. Weinheim: Wiley-VCH, 2007, 2007(6), p. 1870-1875. ISSN 1862-6300. [Detail]
VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Marta, Milan RIEDER, Vlastimil MATĚJKA, Pavla ČAPKOVÁ and Aleš SLÍVA. Exfoliation/delamination of kaolinite by low-temperature washing of kaolinite-urea intercalates. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2006, 35(1-2), p. 108-118. ISSN 0169-1317. [Detail]
WEISS, Zdeněk, John CRELLING, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) and Peter FILIP. Identification of carbon forms and other phases in automotive brake composites using multiple analytical techniques. Carbon. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2006, 44(4), p. 792-798. ISSN 0008-6223. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, K JIRÁTOVÁ, F KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), J BALABÁNOVÁ and Kateřina PACULTOVÁ. Structure-activity relationship in the N2O decomposition over Ni-(Mg)-Al and Ni-(Mg)-Mn mixed oxides prepared from hydrotalcite-like precursors. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. Velká Británie: Elsevier, 2006, 248(6), p. 210-219. ISSN 1381-1169. [Detail]
ČAPKOVÁ, Pavla, Miroslav POSPÍŠIL, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Dagmar MĚŘÍNSKÁ, Miroslava TRCHOVÁ, Zdeňka SEDLÁKOVÁ, Zdeněk WEISS and Josef ŠIMONÍK. Structure of montmorillonite cointercalated with stearic acid and octadecylamine: Modeling, diffraction, IR spectroscopy. Journal of colloid and interface science. Brusel: Elsevier, 2006, 300(1), p. 264-269. ISSN 0021-9797. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Jana SEIDLEROVÁ, Monika ŠUPOVÁ, Ondřej ŠUSTAI, Vlastimil MATĚJKA and Pavla ČAPKOVÁ. Preparation of Vermiculite Nanoparticles Using Thermal Hydrogen Peroxide Treatment. Journal of nanoscience and nanotechnology. : American Scientific Publishers, 2006, 6(3), p. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Monika ŠUPOVÁ, Gabriela KRATOŠOVÁ and Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Preparation of Mg-vermiculite nanoparticles using potassium persulfate. Journal of nanoscience and nanotechnology. : American Scientific Publishers, 2006, 6(8), p. 2484-2488. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Jana SEIDLEROVÁ and Ondřej ŠUSTAI. Preparation of vermiculite nanopartickles using thermal hydrogen peroxide delamination. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, 98(8), p. 778. ISSN 0009-2770. [Detail]
POSPÍŠIL, , KALENDOVÁ, ČAPKOVÁ, ŠIMONÍK and Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Structure Analysis of Intercalated Layer Silicates: Combination of Molecular Simulations and Experiment. Journal of colloid and interface science. Oxford: Elsevier, 2004, (277), p. 154-161. ISSN 0021-9797. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) and Monika KŘÍSTKOVÁ. Intercalation and Grafting of Vermiculite with Octadecylamine Using Low Temperature Melting. Clays and clay minerals. Aurora: Clay Minerals Society, 2003, 51(3), p. 555-565. ISSN 0009-8604. [Detail]
VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Marta, Jana SEIDLEROVÁ and Zdeněk WEISS. X-ray diffraction phase analysis of crystalline copper corrosion products after treatment in different chloride solutions. Corrosion Science. New York: Elsevier, 2003, 45(4), p. 883-889. ISSN 0010-938X. [Detail]
MĚŘÍNSKÁ, , Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), KALENDOVÁ, Zdeněk WEISS and ČAPKOVÁ. Montmorillonite Co-intercalated with Octadecylamine and Stearic Acid by Low Temperature Melting and its Influence on PP Nanocomposites. International Polymer Processing. MUNICH: Hanser, 2003, 18(1), p. 133-137. ISSN 0930-777X. [Detail]
POSPÍŠIL, , ČAPKOVÁ, WEISSMANNOVÁ, Zdeněk KLIKA, TRCHOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) and Zdeněk WEISS. Structure analysis of montmorillonite intercalated with rhodamine B: modeling and experiment. Journal of Molecular Modeling. Berlin Heidelberg: Springer, 2003, 9(1), p. 39-46. ISSN 1610-2940. [Detail]
WEISS, Zdeněk and Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Determination of structural disorder degree using an XRD profile fitting procedure. Application to Czech kaolins. Applied Clay Science. Brusel: Elsevier, 2002, 22(1-2), p. 65-74. ISSN 0169-1317. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Zdenek LACNÝ and SMETANA. Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Oxides Derived from Hydrotalcite- Like Compounds. Chemical papers. Bratislava: Walter de Gruyter GmbH, 2002, 56(6), p. 387-393. ISSN 0366-6352. [Detail]
MĚŘÍNSKÁ, , MALÁČ, POSPÍŠIL, Zdeněk WEISS and Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Polymer/clay nanocomposites based on MMT/ODA intercalates. Composite interfaces. Zeist: Bril Academic Publishers, 2002, (6), p. 529-540. ISSN 0927-6440. [Detail]
WEISS, Zdeněk and Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Dehydration and rehydration of Montmorillonite from Ivančice (Czech Republic). Geologica Carpatica Clays. : , 1999, 1999(6), p. 91-97. ISSN 1210-2695. [Detail]
VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Marta, Petr MARTINEC and Zdeněk WEISS. Almandin-pyrop-grossularové granáty: metoda pro odhad jejich složení pomocí RTG práškových difrakčních záznamu. European Journal of Mineralogy. : , 1997, 1997(9), p. 403-410. ISSN 0935-1221. [Detail]
WEISS, Zdeněk and Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Dehydration and Rehydration of Natural Mg-Vermiculite. Geologica Carpatica Clays. : , 1994, 1994( 1), p. 33-40. ISSN 1210-2695. [Detail]

Chapter

VALÁŠKOVÁ, Marta and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Cordierite ceramics: Clay minerals precursors and nanocomposite applications. In: Clay Minerals: Properties, Occurrence and Uses. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. p. 89-141. ISBN 978-1-5361-0823-1. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Vermiculite: structural properties and examples of the use. In: Clay minerals in nature, their characterization, modification and application. Rijeka: InTech, 2012. p. 209-238. ISBN 978-953-51-0738-5. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Gabriela KRATOŠOVÁ and Vladimír TOMÁŠEK. Chemically exfoliated kaolinite for preparation of nanocomposites with functional metals. In: Annual Proceeding of Science and Technology at VŠB-TUO. Ostrava: REPRONIS, 2007. p. 115-120. ISBN 978-80-248-1662-3. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marta VALÁŠKOVÁ and Pavla ČAPKOVÁ. Role of surfactant molecule size in PVAc polymerization in a vermiculite gallery nanoreactor. In: Annual Proceeding of Science and Technology at VŠB-TUO. Ostrava: REPRONIS, 2007. p. 72-78. ISBN 978-80-248-1662-3. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Ondřej ŠUSTAI, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) and Václav ROUBÍČEK. Teplotní transformace minerálních složek uhelné hmoty. In: Mezinárodní konference APROCHEM 98. Milovy: APROCHEM '98, Na Dračkách 13, 162 00 Praha 6, Czech Republic, 1998. p. 420-428. ISBN 80-02-01244-5. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Zdeněk KLIKA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Ondřej ŠUSTAI and Vladimír TOMÁŠEK. The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash. In: Acta Montana. Praha: , 1995. p. 103-119. ISSN 1211-1929. [Detail]
LEŠKO, Juraj, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) and Zdeněk WEISS. Stanovení kaolinitu v kyselých půdách pomocí termické analýzy a RTG difrakce. In: . Vysoké Tatry: CHTF STU Bratislava, 1994. [Detail]