Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Systém pro efektivní řízení trakční soustavy MHD
Kód
EG20_321/0024902
Předmět výzkumu
Cílem projektu je prostřednictvím aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vytvořit simulační software a užitný vzor zařízení pro sběr a řízení dat, které umožní zvýšit efektivitu provozu a řízení elektrické trakční soustavy napájející trakční vozidla využívaná v rámci městské hromadné dopravy a efektivně využívat energii získanou při rekuperaci vozidel například pro akumulaci. Pomocí statistického zpracování výsledků simulací dle scénářů různých stavů umožní software určovat optimální postupy překonávání mimořádných stavů v trakční síti. Konkrétněji budou výsledky projektu sloužit 1) k modelování provozních stavů (standardních, ale také mimořádných událostí), 2) detekci a odhalení slabých míst trakční soustavy, 3) definování účinných opatření, 4) řízení provozu trakční soustavy MHD.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam