Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stanovení kritérií na spolehlivost programovatelných systémů měřicích, řídicích a bezpečnostních zařízení a na samočinnou kontrolu spolehlivosti ovládacích prvků.
Kód
ABCBU 54-07
Předmět výzkumu
): Podstatou navrhovaného projektu je nalezení metodiky pro stanovení kritérií na spolehlivost programovatelných systémů měřicích, řídicích a bezpečnostních zařízení a na samočinnou kontrolu spolehlivosti ovládacích prvků, která bude vhodná zejména pro aplikace a zařízení používaná v báňském průmyslu. Metodika bude přizpůsobována s ohledem na důlní prostředí a provozní podmínky a s ohledem na rozsah možného ohrožení. Následným srovnáním zjištěných skutečností s požadavky stávající báňské legislativy vypracovat návrh úprav příslušných ustanovení dotčených bezpečnostních předpisů.
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2009
Poskytovatel
Český báňský úřad
Kategorie
Obecná forma
Typ
Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam