Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum fyzikálního a chemického charakteru mikročástic v emisích
Kód
TA02020004
Předmět výzkumu
Porovnání charakteru částic v emisích a imisích se zaměřením na fázové složení částic (metoda RTG-difrakce, SEM + EDAX), povrchovou charakteristiku částic a granulometrické složení (laserový granulometr a zetametr). Sledování zastoupení black carbon v emisích a imisích (pomocí pyrolyzní chromatografie a fotometricky). Verifikace analytických metod pro identifikaci black carbon. Identifikace závislostí mezi obsahem black carbon a PM10 a menších zrnitostních tříd. Vytvoření atlasu částic indentifikovaných v hlavních emisních zdrojích i ve volném ovzduší.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam