Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Trvale udržitelný rozvoj Centra ENET
Kód
LO1404
Předmět výzkumu
"Hlavní cíle projektu: - interdisciplinárně orientovaný základní výzkum teoretických aspektů v oblasti získávání a využívání energie z netradičních zdrojů - intenzívní využívání vybudované infrastruktury a návaznost na poloprovozní zařízení v průmyslové sféře - vytvořit znalostní zázemí pro moderní technologie 21. století v energetice nutné k vytváření pracovních příležitostí, které postupně nahradí úbytek pracovních míst v souvislosti s útlumem tradičního báňského průmyslu na Ostravsku a naopak přicházet s novými náměty na využití vyuhlených hlubinných dolů. Rámcové dílčí cíle: - snížení surovinové a energetické náročnosti v metalurgických procesech založené na využití odpadních plynů - nalezení optimálních validačních metod pro simulaci procesů v oblasti partikulárních hmot - výzkum procesů samoorganizace hmoty - vytváření matematických modelů zkoumaných procesů - Implementace odborných znalostí napříč schválenými prioritami VaV - mezioborová spolupráce (suroviny, chemie, energetika a elektroenergetika, sypké hmoty, hutní procesy, aj.), regionální a mezinárodní spolupráce. - Využívání vybavení Centra pro odbornou veřejnost, programy celoživotního vzdělávání s praktickou částí, studentů nižšího stupně studia a jejich organizace, pořádání letních škol a happeningů. - mobilita pracovníků jak v národním, tak mezinárodním prostoru, na bázi mezioborové spolupráce (průmyslové i výzkumné organizace) - využít Centrum pro pracovní pobyty pracovníků z praxe; - využít odborné zázemí pro komunikaci s veřejností pro zvýšení povědomí o aktuálních problémech netradičních zdrojů energie, a to různými formami, tedy nejen přes média.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
LO - NPU I (Národní program udržitelnosti I)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam