Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky
Kód
CZ.1.07/2.3.00/45.0006
Předmět výzkumu
Hlavním cílem této aktivity je příprava a vyškolení pracovníků zapojených institucí VaV - Mediátory (tj. VŠ a výzkumných ústavů ZVT, APR, AVO, OP, ChI a pracovníků AVO), kteří budou systematicky propagovat a podporovat vzdělání ve vysoce perspektivní oblasti energetického využití přírodních zdrojů pro získání energie v partnerské síti základních, středních škol. Partneři úspěšně realizují projekt Popularizace APR, jehož hlavním cílem je prezentace výsledků VaV médiím a v rámci kterého proběhly některé vzdělávací kurzy zaměřené na prezentaci výsledků VaV, aktivity věnované žáků a studentům ZŠ a SŠ. Předkládaný projekt tak má vytvořené stabilní základy a předpoklady úspěšné realizace, a to zejména ve zkušenostech získaných pracovníky institucí VaV a vytvořenými vazbami na SŠ a ZŠ. V rámci předkládaného projektu budou pro pracovníky - Mediátory připraveny kurzy, obsahující zejména pasáže týkající se: prezentace a vedení interaktivních seminářů s dětmi a studenty na ZŠ a SŠ, využití interaktivních pomůcek (webové aplikace), metody improvizace a her, využití osobního náboje a osobních zkušeností pro podporu motivace a zájmu, podpora kreativity žáků a studentů ke studiu a vědecké práci. Součástí systematické přípravy Mediátorů budou exkurze a stáže na SŠ a ZŠ, spolupráce na realizaci soutěží (v rámci dnů otevřených dveří, příprava soutěží v organizaci VaV), dále exkurze a příprava dílčích aktivit pro letní dětské tábory, dětské univerzity, kroužky, a to pod vedením odborníků na komunikaci, prezentaci apod.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam