Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využívání alternativních zdrojů energie v česko-polském příhraničí
Kód
CZ.3.22/3.3.04/13.04175
Předmět výzkumu
Cílem projektu je odborná spolupráce mezi VŠB –TUO a Politechnikou Czestochowskou v oblasti výzkumu alternativních zdrojů energie s dopadem na životní prostředí průmyslové aglomerace Moravskoslezského a Rybnicko-Jastrzebskeho kraje. Předkládaný projekt vytvoří tým česko-polských odborníků spojující výzkumné a technické pracovníky obou univerzit, který bude zaměřen na výzkum nakládání s energiemi a využívání alternativních zdrojů energie (AZE). Nabídne možnost výměny zkušeností a znalostí pro realizaci dotazníkového průzkumu v CZ a PL, který bude mapovat využívání alternativních zdrojů energie veřejnými institucemi.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam