Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovativní řešení zařízení zatížených abrazivitou
Kód
TA03011158
Předmět výzkumu
Daný projekt se zabývá využitím poznatků Laboratoře sypkých hmot - ústavu CENET ve spolupráci s firmou WISTA s.r.o. v oblasti výzkumu a vývoje dopravy a manipulace se sypkou hmotou s důrazem na snížení energetické náročnosti procesů s abrazivními materiály. Jedná se především o celý cyklus procesu při využití těchto materiálu u tryskací strojů. Cílem projektu je vývoj nových zařízení pro dopravu a aplikace s abrazivními materiály. Jedná se o zařízení, která přicházejí do kontaktu nebo pracují se sypkou hmotou. Primárně se jedná o nové zařízení podléhající průmyslově právní ochraně.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam