Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Prakticky a badatelsky orientovaný program vzdělávání odborného personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství na polsko-českém pomezí
Předmět výzkumu
Rozvoj nízkouhlíkové ekonomiky je jednou z klíčových výzev pro česko-polské pohraničí. Je však natolik inovativní, že je v současnosti obtížné zajistit příslušné pracovníky, kteří budou schopni nasazení řešení v místní samosprávě, podnicích a různých typech institucí. Aktuálně se tímto směrem vzdělávání zabývá jak VŠB TU Ostrava tak WSB v Těšíně, kdy vzdělávací programy zdůrazňují teoretické technické a podnikatelské aspekty nízkouhlíkového hospodářství. V současnosti chybí takovýto prakticky a badatelsky orientovaný vzdělávací program s ohledem na komplexní přístup ke školení odborníků v oblasti nízkouhlíkové hospodářství, kteří budou prakticky připraveni k realizaci takových řešení. Tuto mezeru na trhu práce může vyplnit předkládaný projekt, který bude připravovat budoucí absolventy obou vysokých škol k provádění pracovních úkolů spojených s rozvojem nízkouhlíkového hospodářství, a zároveň bude reagovat na rostoucí poptávku trhu po těchto odbornících v různých typů subjektů, jejichž činnost vyžaduje management energií. V rámci česko-polského Programu je připravováno mnoho aktivit rozvíjejících znalosti polských i českých studentů o technických a obchodních mechanismech realizace nízkouhlíkové ekonomiky např. formou praktickýché workshopů, konferencí a letní školy, pracovní projektů, stáží, studijních návštěv, e -learningu, mentoringu a coachingu, atd. Projekt bude realizován ve spolupráci se samosprávami Cieszyn a Český Těšín, stejně jako společností z energetického sektoru a EUWT Tritia. Výsledkem projektu bude zvýšení zaměstnanostelnosti absolventů vysokých škol na česko-polském pomezí ve vyhledávané profesi specialistů na nízkouhlíkovou ekonomiku.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Evropská unie
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program EU
Řešitel
Zpět na seznam