Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
AXIO - systém pro měření vzdálenosti a rychlosti drážních vozidel
Kód
TA04031780
Předmět výzkumu
Cílem programového projektu je vyvinout systém (detektor s pracovním názvem AXIO) pro průběžné/on-line měření vzdálenosti pohybujících se anebo stojících kolejových vozidel od místa instalace vlastního zařízení. Produkt AXIO by měl být použitelný pro: 1. měření zaplněnosti kolejí pro potřeby automatizačních systémů spádovišť (není požadováno bezpečné řešení) a 2. určení okamžiku spuštění výstrahy na železničních přejezdech s cílem zajistit konstantní dobu výstrahy (je požadováno bezpečné řešení, systém musí být konstruován tak, aby jeho selhání nezpůsobilo nedávání výstrahy na přejezdu)
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam