Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích
Kód
TH02030922
Předmět výzkumu
Ověření možnosti použití markerů a jejich diagnostických poměrů využívaných pro určení zdroje imisí na základě jejich koncentrace v PM10 pro tuhé částice zachycené ve spalinových cestách (saze). Určení nových hodnot koncentrací markerů nebo hodnot diagnostických poměrů pouze pro tuhé částice zachycené ve spalinových cestách pro specifické druhy paliva. Vytvoření metodiky.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
EPSILON
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam