Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu
Kód
TH02030925
Předmět výzkumu
Cíle řešení zahrnují zlepšení fyzikálně-chemických a chemických vlastností finálních kompostů a procesu kompostování pomocí přídavku biouhlu. Jedná se především o zvýšení retence živin, vlhkosti, imobilizaci těžkých toxických kovů a redukci ztrát dusíku. Součástí cíle je zvýšení rychlosti kompostování (dekompozice organické hmoty) přídavkem biochar pro zvýšení respirační rychlosti, zvlášť při zpracování objemných materiálů (odpadní městská zeleň, kaly), které jsou produkovány společností stále ve větším množství. Výše uvedené cíle poskytují produkci ekologicky a ekonomicky příznivých substrátů (kompostů), které splňují požadavky na další aplikace (zahradnické, zemědělské) a příznivým způsobem řeší likvidaci velko-objemných biologicky rozložitelných odpadů.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam