Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovativní vývoj děliče pro efektivní analýzu sypkých hmot
Kód
TH02010028
Předmět výzkumu
Cílem řešení projektu je vyvinout prototyp děliče sypkých hmot uplatnitelného i na zahraničních trzích napříč průmyslovými oblastmi. Nedílnou součástí bude vytvoření rozhodovacího modelu zařízení, který bude sloužit k variabilitě tohoto zařízení pro různé druhy sypkých hmot. Tvorba rozhodovacího modelu bude provázaná s hloubkovou analýzou chemických a mechanicko-fyzikálních vlastností vytipovaných sypkých hmot. Na základě zkoušek a pořízených dat budou vytvořeny 3D modely experimentálních zařízení a provedeny simulace dělení pro ověření funkčních vlastností modelů a následně budou tato experimentální zařízení vyrobena, otestována a průmyslovo-právně chráněna. Po úspěšném ukončení vývojových etap bude vyroben a otestován prototyp inovativního dělicího zařízení.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Centra kompetence
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam