Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zvýšení účinnosti výroby stlačeného vzduchu v kompresorových stanicích pomocí ORC kompresoru.
Kód
TH02020183
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je využití odpadního tepla, které vzniká termodynamickými procesy při stlačování atmosférického vzduchu v kompresoru. Toto teplo je v současnosti možno využívat pro ohřev topných medií. V případě, že není možno teplo celoročně využít anebo v konkrétních průmyslových provozech vzniká obecně přebytek odpadního tepla, je toto teplo z kompresorů mařeno bez užitku. Součástí projektu je vytvoření teoretických předpokladů pro návrh a dále zhotovení a testování prototypu zařízení, které by bylo možno průmyslově vyrábět jako doplňující technologii v kompresorových stanicích malých, středních i větších podniků.Toto zařízení by využívalo nízkopotenciální odpadní teplo kompresorů pro zvýšení množství vyrobeného vzduchu, tedy celkové zvýšení účinnosti celého procesu stlačování.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Centra kompetence
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam