Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů
Kód
TL01000274
Předmět výzkumu
Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) začneme budovat systém podpůrných mechanismů pro akademické psaní v angličtině a publikační činnost doktorandů. Tento systém bude mít podobu modulárních blended-learningových kurzů pro doktorandy, seminářů pro školitele a metodické příručky pro vyučující v kurzech akademického psaní. Všechny části systému budou propojené, aby mohlo dojít k systémové změně a k zavedení na VŠB-TUO dosud neexistující celouniverzitní podpory publikační činnosti doktorandů. Očekáváným přínosem je zlepšení výzkumných a komunikačních dovedností doktorandů, které povedou k úspěšnější a méně bolestivé publikační činnosti a rozložení zodpovědnosti školitelů za vzdělávání doktorandů do vícera zdrojů.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ÉTA
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam