Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a optimalizace výrobního procesu a mechanických vlastností vstupních surovin pro výrobu tvrdých feritových magnetů.
Kód
TJ02000333
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je studie zákonitostí probíhajících ve dvou částech technologické linky na výrobu tvrdých feritových magnetů. Porozuměním a kvantifikací těchto dějů lze optimalizovat celý výrobní proces a zkvalitnit tak výrobu. Z výsledků laboratorních a experimentálních měření budou definovány konstrukční nebo provozní úpravy stávajících zařízení, popř. navržena a zkonstruována nová průmyslová řešení. První rok projektu by měl být věnován analýze celého systému, druhý rok pak návrhu a testování nových návrhů.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Zéta - Program TAČR (od 2017)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam