Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optimalizace provozních parametrů elektrické distribuční soustavy s využitím umělé inteligence
Kód
TJ02000157
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvoření optimalizačního systému a strategie pro optimalizaci provozu elektrické distribuční soustavy (DS). Řídící optimalizační systém se bude skládat z programu a interface. Program bude hledat takové nastavení různých prvků soustavy, aby provoz DS byl z mnoha pohledů optimální (tj. např. provoz s minimálními náklady, s maximální spolehlivostí, …). Optimální konfigurace DS bude dosaženo např. pomocí změny topologie sítě nebo řízení lokálních zdrojů činného a jalového výkonu. Interface umožní zahrnout navržený program do stávajících struktur dispečerského řízení dané DS. Vytvořená optimalizační strategie bude popisovat veškeré inovace z oblasti hardware a software, které je potřeba provést pro maximální navýšení možností řízení dané DS.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Zéta - Program TAČR (od 2017)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam