Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy
Kód
TK02010187
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je výzkum potenciálu Moravskoslezského kraje pro větší využití vodíku v energetice, dopravě a průmyslu. Budou identifikovány překážky, bariéry a současně potřeby a příležitosti na krajské i národní úrovni. Budou identifikováni klíčoví hráči pro řešení všech aspektů, které brání nebo naopak podporují rychlé zavedení vodíku jako náhrady tradičních energetických zdrojů. Řešitelský tým bude zkoumat potenciál vodíkových technologií jako nástroje pro dokončení restrukturalizace MS kraje, zprostředkované výstupy budou využitelné také pro další uhelné regiony v ČR i EU. Výzkum bude zahrnovat hlavní technologické výzvy, nezbytné změny v oblasti legislativní, ekonomické a environmentální. Součástí budou také doporučení systémových opatření, invervencí, realokací ESIF a NDT.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
THÉTA (2018-2031)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam