Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vědecko-výzkumná spolupráce pro rozvoj ekodopravy v česko-polském příhranič
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na vědecko-výzkumnou spolupráci, budování kooperačních sítí a přenos dobré praxe v oblasti rozvoje ekologické dopravy v CZ-PL příhraničí.Tým studuje možnosti využívání alternativních zdrojů v městské hromadně dopravě na území euroregionů Silesa,Těšínské Slezsko, Praděd a Beskydy. Navazuje na dříve řešený projekt, který se zabýval elektromobilitou na daném území a rozšiřuje tuto problematiku o další ekologické zdroje pro dopravu, jakým je například vodík.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma
Typ
INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)
Řešitel
Zpět na seznam