Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj aplikace pro SMART řízení podniku
Kód
EG17_176/0015702
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je výzkum a vývoj Aplikace pro „smart“ řízení podniku. Cíle bude dosaženo pomocí konverze nestrukturovaných dat na strukturovaná a následnou transformací dat prostřednictvím softwarových podnikových aplikací do podoby spravovatelné inteligence (actionable intelligence). Proces proběhne způsobem, který umožní vytvořit databázi strukturovaných dat, ze které bude možné data efektivně analyzovat s cílem získat vypovídající informace a grafické výstupy pro podporu manažerského rozhodování.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program MPO
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam