Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
i-AIRPs Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici
Kód
SFZP 016204/2021
Předmět výzkumu
Moravskoslezský kraj a zvláště jeho českopolská hranice patří dlouhodobě mezi území s nejvíce znečištěným ovzduším. Přestože se území kraje intenzivně monitoruje, je obtížné jasně definovat potřebné opatření na jednotlivých zdrojích znečišťování ovzduší, zejména díky hustoty osídlení, průmyslové výroby a specifické morfologii terénu, která propojuje české a polské území. Cílem projektu je identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v "neměřených" lokalitách pro potřeby zapojených partnerských měst a obcí a návrh řešení lokálních problémů znečišťování ovzduší. Akční plány budou vytvořeny ve spolupráci se zapojenými městy a obcemi pro jejich potřeby a budou připraveny na předložení do příslušného zastupitelstva, aby došlo k jejich následné realizaci.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Zahraniční projekty
Kategorie
Obecná forma
Typ
FM EHP/Norska (FM EEA/Norway) (zdroj 2401)
Řešitel
Zpět na seznam