Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže ze železniční dopravy prostřednictvím přípravy infrastruktury pro vlaky na alternativní pohon
Kód
TK04010081
Předmět výzkumu
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže ze železniční dopravy prostřednictvím vývoje metodiky pro přípravu infrastruktury pro vlaky s alternativním pohonem. Jako nástroj pro přípravu infrastruktury bude vyvinuta metodika, která umožní na základě vhodně definovaných technických (jízdní profil trati, konfigurace železničního svršku, grafikon vlakové dopravy) a ekonomických (náklady na vozo kilometr) parametrů tratě, s ohledem na lokální dostupnost zdrojů zvolit pro danou trať vhodný druh alternativního pohonu a pro tento typ pohonu definovat technické požadavky na infrastrukturu (včetně určení pořadí, v jakém tyto změny realizovat). Řešení bude využitelné pro provozovatele tratí, pro objednatele osobní či nákladní dopravy i pro jednotlivé dopravce.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
THÉTA (2018-2031)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam