Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
aLIFEca - Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment
Kód
2021-CZ01-KA220-HED-000032222
Předmět výzkumu
Projekt navazuje na potřeby rychle se vyvíjejícího se automobilového průmyslu vydefinované strategickým blueprint projektem Drive. Předkládaný projekt rozvíjí tuto potřebu v oblasti udržitelnosti a hodnocení životního cyklu. Cílem projektu je vytvořit on-line otevřený kurz dostupný každému, který zaškolí přihlášené účastníky v oblasti Life Cycle Assessment aplikovatelný do oblasti automotive. Cíle projektu jsou následující: - vyvinout rozsáhlý otevřený online kurz (MOOC) s praktickými příklady, který pokrývá oblast udržitelného přístupu v automobilovém průmyslu, včetně hodnocení životního cyklu. - reflektovat do kurzu specifické potřeby nejnovějších potřeb na dovednosti a specifické požadavky na budoucí pracovníky v oblasti zelené mobility - sdílet školení a výsledky projektu s Automotive Skills Alliance - získat pro školení místo v celoevropské databáze školení a vzdělávacích kurzů nabízených směrem k automobilovému ekosystému, - nabízet digitální odznak po úspěšném absolvování kurzu jako uznání dosažený úrovně dovedností a znalostí
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
ERASMUS
Kategorie
Obecná forma
Typ
ERASMUS
Řešitel
Zpět na seznam