Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
VÝZKUM A VÝVOJ HASEBNÍHO A KARANTÉNNÍHO KONTEJNERU URČENÉHO PRO ŘEŠENÍ POŽÁRŮ ELEKTROMOBILŮ VČETNĚ VÝVOJE ZPŮSOBU SUCHÉHO HAŠENÍ
Kód
EG21_374/0027319
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je výzkum a vývoj hasebního a karanténního kontejneru určeného pro rychlé, efektivní, a především ekologické řešení požárů elektromobilů, které bude založeno na principu zaplavení celého vozu vodou (či jiným hasicím médiem) za pomocí trysek, a to současně z horní i spodní části kontejneru. Výzkumné aktivity budou dále směřovány do návrhu unikátního navíjecího mechanismu a speciálního deviačního zařízení pro bezpečné vtažení hořícího elektromobilu, a dále do vývoje způsobu hašení elektromobilů suchou cestou jako alternativního způsobu ke standardně využívanému mokrému hašení. V rámci projektu bude řešeno nejen složení hasiva, ale také jeho množství, doručovací systém, distribuce hasiva, nutnost využití směrových trysek či možnosti přídavku hasiva pro zabránění opětovnému vznícení baterie, popř. dodatečné chlazení pomocí hasiv na vodní bázi.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam