Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Národní centrum vodíkové mobility
Kód
TN02000007
Předmět výzkumu
Centrum vzniká v rámci provádění Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu a Vodíkové strategie ČR, která odráží cíl Zelené dohody pro Evropu – dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Centrum cílí na VaVaI spolupráci klíčových aktérů ČR - státu, výzkumných organizací a podniků v oblasti vodíkových technologií a stojí na principech integrální ekologie. Strategické cíle Centra: 1. VaVaI podpora redukce emisí skleníkových plynů v dopravě pomocí vodíkových technologií a 2. podpora hospodářského růstu České republiky ve spojitosti se zaváděním vodíkových technologií do dopravy. Cílem Centra je podpora urychlení procesu implementace vodíkových technologií při minimalizaci s tím spojených nákladů a podpora vyvážené výroby a spotřeby vodíku.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2028
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Národní centra kompetence, 2023-2028
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam