Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj analytických nástrojů pro efektivní přechod k elektromobilitě
Kód
CK04000060
Předmět výzkumu
Cílem projektu je rozvoj dopravního sektoru s ohledem na aktuální trend rozvoje udržitelné dopravy a s tím související redukce emisí prostřednictvím rozvoje elektromobility. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bude vývoj softwarového nástroje, který umožní analýzu stávající flotily automobilů a energetické infrastruktury firem a simulaci přechodu k elektromobilitě, jakož i vyhodnocení energetických a ekonomických důsledků změny. Důležitým prvkem elektromobility je nabíjení, proto bude v rámci projektu vyvinuto technické řešení, které umožní efektivní řízení soustavy nabíjecích stanic pro flotily s ohledem na možnosti energetické infrastruktury firem. Výstupy projektu umožní klientům získat komplexní přehled o souvislostech elektromobility a poskytnou technické řešení pro efektivní nabíjení.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Doprava 2020+ (od r. 2020)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam