Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj plazmového hořáku pro termochemickou konverzi vstupních materiálů na plyn s vysokou koncentrací vodíku
Kód
TK05020042
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vývoj obloukového plazmového generátoru určeného pro termochemickou konverzi celé řady vstupních materiálů (včetně různých druhů odpadů) na výstupní plyn s velkým obsahem vodíku (lze očekávat více než 50 obj. %, záleží však také na povaze vstupních materiálů). Za tímto účelem bude pro dosažení co nejvyšších účinností vyvinuto několik plazmatronů lišících se v provozních parametrech (v příkonu - bude vyvinuto zařízení o příkonu 50 kW a 100 kW, množství produkovaného plazmatu, chemickém složení plazmatu, teplotě výronu, směsi nosných plynů a dalších parametrů). Předpokládaným médiem využitelným jako nosný plyn vodní pára, případně se bude jednat o její směs s inertním plynem, argonem. Jednotlivé typy vyvinutých plazmatronů budou testovány, následně bude na základě pracovních parametrů (viz výše) vybrán ten nejvhodnější. Přestože využití vodní páry sníží pracovní teploty produkovaného plazmatu, bude také vést ke značnému navýšení poměru H2/CO ve výsledném, syntézním plynu. Pro dosažení dostatečné pracovní teploty i při využití vodní páry jakožto nosného plynu bude její negativní účinek do velké míry eliminován přehříváním vodní páry.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
THÉTA (2018-2031)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam