Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multifunkční monoblok vysokoteplotního průmyslového tepelného čerpadla v mobilním i stacionárním provedení
Kód
TK05020091
Předmět výzkumu
Cílem projektu je výzkum a realizace multifunkčního monobloku vysokoteplotního průmyslového čerpadla v mobilním i stacionárním provedení, s výstupní teplotou topného média 120 °C, modulární konstrukce - vývoj 6 hlavních modulů, zdrojového, vysokoteplotního, integračního, energetických zdrojů na bázi OZE, skladu elektrické energie a nadřazeného řídicího systému, s integrací do platformy k mobilní i stacionární aplikaci, se schopností adaptace podle požadavků zákazníka. Dílčím cílem je integrace zisků odpadního tepla z průmyslových procesů, ze zdrojů OZE a jiných zdrojů, s podmínkou zajištění kontinuity tepelných výstupů nezávisle na změnách tepelných vstupů do integračního modulu, prostřednictvím zdrojového modulu, i při regulačních zásazích v energetické soustavě.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
THÉTA (2018-2031)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam