Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Recyklace odpadních hliníkových fólií jako nízkouhlíková náhrada vstupní suroviny
Předmět výzkumu
Cílem projektu je získání nových znalostí potřebných pro vývoj a ověření nového technologického postupu recyklace odpadních zušlechtěných hliníkových folií prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Projekt bude realizován ve 3 etapách a rozdělen do dílčích aktivit, které budou zahrnovat zejména zmapování dostupných technologických postupů a technologií recyklace využitelných pro zušlechtěné hliníkové fólie, laboratorní a poloprovozní testování vybraných postupů, technologií, experimentální ověření kvality recyklátu vyrobeného vyvinutým technologickým postupem při výrobě hlinkových folií. Náhradou primárního hliníku recyklátem dojde k zásadními snížení uhlíkové stopy žadatele a získání nových trhů či vyššímu naplnění potřeb zákazníků, kteří kromě obvyklé kvality, ceny či dodacích lhůt požadují použití recyklovaných surovin.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
OPTAK - Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Řešitel
Zpět na seznam