Skip to main content
Skip header

Prototype, functional sample

KOHUT, Tomáš and Kamil POSTAVA. Difraktivní free-form holografický bezpečnostní prvek pracující v bílém světle. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
KOHUT, Tomáš and Kamil POSTAVA. Free-form difraktivní hologram s barevnými efekty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
JANČAR, Lukáš, Jiří STRUŽ, Marek PAGÁČ, Richard DVORSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Ladislav SVOBODA and Jiří BEDNÁŘ. Adaptabilní polomaska. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2021. [Detail]
KOHUT, Tomáš, Lukáš HALAGAČKA and Kamil POSTAVA. Funkční vzorek - Syntetický hologram imitující 3D vjem pomocí barevného rozvoje. Syntetický hologram imitující 3D vjem pomocí barevného rozvoje, 2021. [Detail]
KOHUT, Tomáš, Lukáš HALAGAČKA and Kamil POSTAVA. Funkční vzorek - hologram s difrakčně spínaným fotoluminiscenčním obrazem. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
OBZINA, Tomáš, Václav MERTA, Jiří RYGEL, Jaroslav BEŇO, Klára DROBÍKOVÁ and Petr LICHÝ. Litý zkušební vzorek pro stanovení rozpadavosti slévárenských jádrových směsí a stanovení povrchové kvality lité plochy vzniklé od povrchu jádra. VŠB-TUO, katedra metalurgie a slévárenství, 2021. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Richard DVORSKÝ, Lukáš JANČAR, Ladislav SVOBODA, Jiří BEDNÁŘ and Jan JANSA. Adaptabilní polomaska s baktericidními a virucidními nanofiltry s permanentní regerenací působením denního světla. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
KOHUT, Tomáš, Kamil POSTAVA and Lukáš HALAGAČKA. Funkční vzorek - syntetický hologram pro zobrazení v koherentním světle. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna and Gabriela KRATOŠOVÁ. Vysoce stabilní a koncentrované nanostříbro za pokojové teploty. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Nanokompozitní materiál PVAc - CuO - vermikulit. VŠB-TU Ostrava, CNT, 2020. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla and Sylva HOLEŠOVÁ. LDPE hybridní nanokompozitní materiál s antimikrobiálními vlastnostmi. VŠB-TU Ostrava, CNT, 2020. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marianna HUNDÁKOVÁ and Lenka PAZOURKOVÁ. Nanokompozitní prášek na bázi síry obohacený o uhlíkatý nanomateriál pro baterie. VŠB-TU Ostrava, CNT, 2020. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Gabriela KRATOŠOVÁ and Vít KUBÁŇ. Grafenoxidová nezávislá tenká folie s přídavkem bio-nanostříbra. VŠB-TU Ostrava, CNT, 2020. [Detail]
KOHUT, Tomáš, Kamil POSTAVA and Lukáš HALAGAČKA. Funkční vzorek - hologram využívající polarizace světla. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
THOMAS, Jan, Barbora THOMASOVÁ, Jiří MALIŠ and Vladimír TOMÁŠEK. Keramický support na bázi popílku a aditiv. VŠB-TU Ostrava, HGF, ICT, 2019. [Detail]
THOMAS, Jan, Barbora THOMASOVÁ, Lucie GEMBALOVÁ and Vladimír TOMÁŠEK. Keramická mikrofiltrační membrána s povrchovou úpravou. VŠB-TU Ostrava, HGF, ICT, 2019. [Detail]
THOMASOVÁ, Barbora, Jan THOMAS and Lucie GEMBALOVÁ. Keramická ultrafiltrační membrána s kompozitní povrchovou úpravou. VŠB-TU Ostrava, HGF, ICT, 2019. [Detail]
THOMASOVÁ, Barbora, Jan THOMAS and Lucie GEMBALOVÁ. Keramická membrána UF povrchově modifikovaná. VŠB-TU Ostrava, HGF, ICT, 2019. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Lenka KULHÁNKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ and Lenka ŘEHÁČKOVÁ. Elektricky vodivý keramický materiál s obsahem vícevrstvého grafenu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš and Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Fotoaktivní nanokompozit ZnO/stevensit se zvýšenou fotokatalytickou účinností. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Lenka KULHÁNKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ and Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Polypyrrol/ghassoul (PPy/GHA) - elektricky vodivý nanokompozitní materiál. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
KULHÁNKOVÁ, Lenka, Jonáš TOKARSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ and Pavlína PEIKERTOVÁ. Elektricky vodivý nanokompozit polypyrrol/montmorillonit (PPy/MMT). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla and Sylva HOLEŠOVÁ. Hybridní nanokompozitní materiál na bázi vermikulitu. VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií 100%, 2016. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš and Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Fotoaktivní nanokompozit ZnO/stevensit. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
DVORSKÝ, Richard. Prototyp vakuová vymrazovací komora. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
DVORSKÝ, Richard. Vysokotlaký ultrazvukový reaktor. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Marcel MIKESKA and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Prototyp organicky modifikovaného vermikulitu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Vlastimil MATĚJKA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ and Pavlína PEIKERTOVÁ. Nanostrukturovaný kompozitní materiál kaolinit/TiO2 s antibakteriálními vlastnostmi. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Vlastimil MATĚJKA and Barbora JANÍKOVÁ. Nanostrukturovaný kompozitní materiál kaolinit/ZnO s antibakteriálními vlastnostmi. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Jaroslav LANG, Jonáš TOKARSKÝ and Vlastimil MATĚJKA. Nanostrukturovaný kompozitní materiál grafit/TiO2 s antibakteriálními vlastnostmi. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Barbora JANÍKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ and Vlastimil MATĚJKA. Nanostrukturovaný kompozitní materiál grafit/ZnO s antibakteriálními vlastnostmi. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Jaroslav LANG and Jonáš TOKARSKÝ. Kompozitní plnivo GRAFTiT5. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
JANÍKOVÁ, Barbora, Vlastimil MATĚJKA, Jaroslav LANG, Lucie NEUWIRTHOVÁ and Jonáš TOKARSKÝ. Příprava a charakterizace fotoaktivního nanokompozitu oxid zinečnatý/montmorillonit (ZnO/MMT). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Antibakteriální jílové nanoplnivo brushite/vermikulit do polymerních matric. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Antibakteriální jílové nanoplnivo hydroxyapatit/vermikulit do polymerních matric. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva. Antimikrobiální jílové nanoplnivo chlorhexidin/kaolinit do polymerních matric. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva and Magda SAMLÍKOVÁ. Antimikrobiální jílové nanoplnivo chlorhexidin/Zn-vermikulit do polymerních matric. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK and Daniela PLACHÁ. Experimentální filtrační jednotka pro testování sorpčních materiálů v poloprovozních podmínkách. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2014. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Lucia ROZUMOVÁ, Ivo ŠAFAŘÍK and Miroslava ŠAFAŘÍKOVÁ. Sorbent rtuťových iontů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Antibakteriální jílová nanoplniva ZnO/vermikulit a CuO/vermikulit do polymerních matric. VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2012. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Antibakteriální směsná jílová nanoplniva ZnO/CuO/vermikulit do polymerních matric. VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2012. [Detail]
KULHÁNKOVÁ, Lenka, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ and Pavla ČAPKOVÁ. Příprava a charakterizace vodivého nanokompozitu polyanilin/montmorillonit (PANI/MMT). VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2012. [Detail]
ČÍŽ, Radovan, Vladimír TOMÁŠEK and Miroslav VACULÍK. Electronic measuring system for testing of brake linings-MBS (Measurement of brake systems). VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2012. [Detail]
HLAVÁČ, Libor and Dominik HLAVÁČ. Pasivní laditelný modulátor toku vody pro tlaky do 50 MPa. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
VOJTĚŠKOVÁ, Silvie, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA and Jonáš TOKARSKÝ. SiO2/TiO2. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2010. [Detail]
BARABASZOVÁ, Karla. Kompozit ZnO na jílových nosičích. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2010. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Jonáš TOKARSKÝ and Monika ŠUPOVÁ. Fotoaktivní kompozit vermikulit-CdS. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií 100%, 2010. [Detail]
GRÖPLOVÁ, Kamila, Petra BÁBKOVÁ, Kristina ČABANOVÁ, Vlastimil MATĚJKA and Miroslav VACULÍK. Aparatura pro testování inhibičních účinků růstu autotrofních organismů fotokatalyticky aktivními materiály. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kateřina, Vlastimil MATĚJKA and Pavla ČAPKOVÁ. Nanokompozit kaolinit/ZnO. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ and Marianna HUNDÁKOVÁ. Antibakteriální nanokompozit KA - Ag. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta and Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Porézní sub-mikrokompozit - kordierit se zirkonem. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva. Antibakteriální organovermikulit. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]

E-Monography

e-monography Nanomaterials-and-nanotechnology-in-2021

ISBN 978-80-248-4585-2

DOI: 10.31490/9788024845852

obalka_monografie